Müşteri Gizlilik Politikası

1. Genel Bakış

Gizliliğinizi ciddiye alıyoruz ve bize olan güveninizi suistimal etmeyeceğiz. Müşterilerin kişisel verilerinin güvenliğini ve gizliliğini koruma sözü veriyoruz.

2. Kapsam

Bu Gizlilik Politikası, sizinle ilgili kişisel verileri nasıl topladığımızı, paylaştığımızı ve kullandığımızı ve gizlilik haklarınızı nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.

3. Gizlilik Uyumluluğu (AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) dahil)

Uluslararası bir kuruluş olarak, müşterilerimizin kişisel verileri için geçerli olabilecek en geniş kapsamda yasal gereklilikleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Hem AB dışında hem de AB içinde ikamet eden müşteriler için Intralox’un uyumu, GDPR’nin bildirim, seçim, sonraki aktarım, güvenlik, veri bütünlüğü, erişim ve uygulama ilkelerine bağlılığı içerir. Intralox, kişisel verilerin AB’den Amerika Birleşik Devletleri’ne elektronik, basılı veya sözlü aktarımlar dahil olmak üzere herhangi bir biçimde aktarılmasıyla ilgili aktarımların yönetilmesinde GDPR standart sözleşme maddelerine tabiidir. Bu Gizlilik Politikası kapsamındaki kişisel verilere erişimi olan tüm Intralox çalışanları, bu Gizlilik Politikasının hükümlerine uygun olarak hareket etmekten sorumludur. Bu Intralox Gizlilik Politikasındaki hükümler ile GDPR veya müşterimizin ikamet ettiği diğer herhangi bir yargı alanının geçerli yasaları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, müşterimizin ikamet ettiği yargı alanının yasaları geçerli olacaktır.

i. Topladığımız Kişisel Veri Türleri ve Bunları Nasıl Topladığımıza İlişkin Bildirim

Bu bildirim, Intralox’un Intralox sitelerini kullanmanız yoluyla ve çevrim dışı bilgi alışverişiyle bağlantılı olarak topladığı kişisel verileri kapsar. Topladığımız kişisel veriler, hizmetlerimizi talep eden tekil müşteri etkileşimine bağlı olarak değişebilir. Kişisel veriler, ad, e-posta, iş unvanı ve iş rolünü içerebilmekte birlikte bunlarla sınırlı değildir. Kişisel veriler; şifrelenmiş, anonim hale getirilmiş, bir araya toplanmış veya kamuya açık olmayan kişisel verilerle birleştirilmemiş verileri içermez.

Bir Intralox temsilcisine sorularınız varsa size doğrudan yanıt verebilmemiz için kişisel verilerinizi talep ederiz. Bu verileri sitemizi kimlerin ziyaret ettiğini ve sitemizin nasıl kullanıldığını analiz etmek için de kullanabiliriz. Bu, müşterilere daha etkili yanıt vermemizi sağlar.

Bir hizmeti kullandığınızda, fiyat teklifi veya hizmet talep ettiğinizde veya Müşteri Hizmetleri temsilcilerimizden birine telefonla sipariş verdiğinizde, iletişim bilgilerinizi isteyebiliriz. Bu, size bilgi hizmetlerini sunmamıza olanak tanır ve aboneliğinizi iptal etmediğiniz sürece size elektronik haber bültenleri, sektör güncellemeleri, ürün ve uygulama güncellemeleri, ticari fuarlara davetiyeler, müşteri anketlerine katılma davetiyeleri ve özel Intralox promosyonları ve teklifleri gönderebiliriz. Müşteri Hizmetlerine bir sipariş verdiğinizde, size sipariş işleme hizmetlerinin (elektronik teklifler, satın alma siparişi onayları ve e-posta yoluyla gönderim bildirimleri) telefonla mı yoksa e-postayla mı yapılmasını tercih ettiğinizi soracağız. Kendimizi tanıtmak ve yardımcı olup olamayacağımızı sormak için sizinle iletişime geçebiliriz.

Müşteri sitelerimizin ziyaretçileriyle ilgili olarak, sorun giderme veya dolandırıcılığı önlemek amacıyla web tarama oturumlarından ortak veriler toplayabiliriz. Bu, şunları içerir; ancak bunlarla sınırlı değildir: bilgisayar IP adresi, kullanıcı adları (kimlik doğrulama için gerekiyorsa) ve kullanıcı aracısı dizileri. Mevzuatta ek bir süre şart koşulmazsa bu veriler bir yıl süreyle saklanacaktır.

Çerezler ve benzer izleme teknolojisi

İlgi alanına dayalı reklamcılık hizmeti de dahil olmak üzere sizinle ilgili kişisel verileri toplamak ve kullanmak için çerezleri ve benzer izleme teknolojilerini (topluca “Çerezler”) kullanıyoruz. Kullandığımız Çerez türleri, onları neden ve nasıl kontrol edebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamıza bakınız:  https://www.intralox.com/cookie-policy

Kişisel verilerin işlenmesi esası

Normalde, sizden kişisel verileri yalnızca (i) sizinle bir sözleşme yapmak için kişisel verilere ihtiyaç duyduğumuzda, (ii) işlemenin meşru menfaatlerimiz dahilinde olduğu ve haklarınız tarafından geçersiz kılınmadığı durumlarda veya (iii) bunu yapmak için izninize sahip olduğumuz durumlarda toplayacağız. Bazı durumlarda, sizden kişisel verileri toplamak, yasal bir yükümlülüğümüz olabilir veya sizin veya başka bir kişinin hayati çıkarlarınızı korumak için kişisel verilere başka şekilde ihtiyaç duyabiliriz.

Sizden yasal bir gerekliliğe uymak veya sizinle sözleşme yapmak için kişisel verilerinizi vermenizi istersek bunu size ilgili zamanda belirtir ve kişisel verilerinizin sağlanmasının zorunlu olup olmadığını (ayrıca kişisel verilerinizi sağlamamanız durumunda olası sonuçları) bildiririz.

Kişisel verilerinizi meşru menfaatlerimize (veya herhangi bir üçüncü tarafın meşru menfaatlerine) dayanarak toplar ve kullanırsak, bu menfaat normalde platformumuzu işletmek ve size hizmetlerimizi sağlamak ve meşru ticari menfaatimiz için örneğin; sorularınıza yanıt verirken, platformumuzu iyileştirirken, pazarlama yaparken veya yasa dışı etkinlikleri tespit etmek veya önlemek amacıyla, gerektiği şekilde sizinle iletişim kurmak olacaktır. Başka meşru menfaatlerimiz olabilir ve uygunsa bu meşru menfaatlerin ne olduğunu ilgili zamanda size bildiririz.

Kişisel verilerinizi toplamamızın ve kullanmamızın gerekçesine ilişkin sorularınız veya buna ilişkin daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin.

ii. Seçim Hakkı

Intralox, internet sitesini ziyaret eden müşterilerin Intralox’a kişisel veriler sağlamalarını talep etmez. Kişisel verileri sağlama kararı size aittir. Bununla birlikte, talep edilen kişisel verileri sağlamak istemezseniz işleme devam etmenize veya karşılığında kişisel verilerin talep edildiği hizmetten yararlanmanıza izin verilmeyebilir.

Şirket, bireyler tarafından sunulan kişisel verileri yukarıdakilerle tutarlı olmayan nedenlerle kullanmayı planlıyorsa etkilenen kişiye bu kullanımdan veya aktarımdan cayma hakkı verilecektir.

iii. Sonraki Aktarımlar

Kişisel verileriniz, ikamet ettiğiniz ülke dışındaki ülkelere aktarılabilir ve bu ülkelerde işlenebilir. Bu ülkeler, ülkenizin kanunlarından farklı veri koruma kanunlarına sahip olabilir ve bazı durumlarda, işbu kanunlar, ülkenizdeki kanunlarla denk koruyuculukta olmayabilir.

Site sunucularımız Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunmaktadır ve grup şirketlerimiz ile üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız ve ortaklarımız dünyanın çeşitli yerlerinde faaliyet göstermektedir. Bu, kişisel verilerinizi topladığımızda bu ülkelerden herhangi birinde işleyebileceğimiz anlamına gelir.

Bununla birlikte, kişisel verilerinizin bu Gizlilik Politikası uyarınca korunmaya devam etmesi için uygun önlemleri almış bulunmaktayız. Ancak, kişisel verileri diğer üçüncü şahıslara da aktarmamız gerekebilir.

Örneğin:

  • (i) Geçerli yasa veya yönetmelik gereği, (ii) yasal haklarımızı kullanmak, tesis etmek veya savunmak için veya ( iii) sizin veya başka herhangi bir kişinin hayati çıkarlarını korumak için verilerin açıklanmasının gerekli olduğuna inandığımız herhangi bir yetkili kanun uygulayıcı, düzenleyici kurum ya da devlet kurumu, mahkeme veya diğer üçüncü taraflara;
  • işimizin herhangi bir kısmıyla ilgili fiili veya teklif edilen herhangi bir satın alma, birleşme veya devralma işlemi ile bağlantılı olarak gerçek veya potansiyel bir alıcıya (ve acentelerine ve danışmanlarına), bu alıcıya kişisel verilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikasında açıklanan amaçlar için kullanması gerektiğini bildirmemiz koşuluyla;
  • açıklamaya onay vermeniz halinde başka herhangi bir kişiye.

Intralox, bu Gizlilik Politikası kapsamındaki kişisel verilerin aktarılacağı üçüncü şahıslarla birlikte çalışırsa Intralox, bu üçüncü şahısların yürürlükteki yasalara uygun olarak davranma yükümlülüğü altında olduklarına dair uygun güvencelerin alınmasından sorumlu olacaktır. Verilerinizi hiçbir koşulda üçüncü bir şahsa satmayacağız.

iv. Veri Güvenliği

Intralox; kişisel verilerin kazara kaybolmasına veya yok olmasına, uygunsuz kullanımına, değiştirilmesine veya ifşa edilmesine karşı gerekli korumayı sağlamak için gerekli önlemleri alacaktır.

v. Veri Bütünlüğü

Intralox; kişisel verileri, yalnızca toplanma amaçlarına uygun veya daha sonra, kişi tarafından onay verilen şekillerde kullanacaktır. Intralox; kişisel verilerin amaçlanan kullanımıyla aynı doğrultuda, doğru, eksiksiz ve güncel olmasını sağlamak için gerekli adımları atacaktır.

Sizden topladığımız kişisel verileri, devam etmekte olan meşru bir faaliyet için ihtiyacımız olduğunda saklarız (örneğin, talep ettiğiniz bir hizmeti size sağlamak veya geçerli yasa, vergi veya muhasebe gerekliliklerine uymak için).

vi. Erişim ve Düzeltme

Talep üzerine Intralox; yasaların gerektirdiği şekilde, kişiye sahip olduğu kişisel verilere gerekli erişim iznini sağlayacaktır. Bir kişi, kendisiyle ilgili topladığımız verilerin yanlış olduğunun farkına varırsa veya kişisel verilerini güncellemek veya incelemek isterse aşağıdaki bölüm vii’de listelenen iletişim verilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilir.

Müşteri hizmetleri temsilcinize başvurarak da kişisel verilerinizi güncelleyebilirsiniz. Tanıtım e-postalarına aboneliğinizi şu yollarla iptal edebilirsiniz: 1) e-postanın altındaki talimatları izleyebilirsiniz; 2) şuraya tıklayarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz: unsubscribe@intralox.com veya 3) müşteri hizmetleri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Intralox, kişisel verileri görüntülemek, değiştirmek veya silmek için tüm makul taleplere zamanında yanıt vermeye gayret edecektir.

Avrupa Ekonomik Alanı’nda (EEA) ikamet edenler ve bunları sağlayan yargı alanında ikamet eden diğerleri için daha fazla veri koruma hakkı

EEA’da veya GDPR’yi model alan veri koruma hakları sağlayan başka bir yargı alanında ikamet ediyorsanız yukarıdakilere ek olarak aşağıdaki veri koruma haklarına sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin silinmesini talep etmek isterseniz bunu istediğiniz zaman aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçerek yapabilirsiniz.
  • Ayrıca, kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edebilir, kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı isteyebilir veya kişisel verilerinizin taşınabilirliğini talep edebilirsiniz. Yine, aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçerek bu hakları kullanabilirsiniz.
  • Benzer şekilde, kişisel verilerinizi sizin izninizle toplayıp işlediysek, istediğiniz zaman onayınızı geri çekebilirsiniz. Onayınızı geri çekmeniz, bundan önce gerçekleştirdiğimiz herhangi bir işlemin yasallığını etkilemeyeceği gibi, kişisel verilerinizin izniniz dışındaki yasal işleme gerekçelerine dayanarak işlenmesini de etkilemeyecektir.
  • Kişisel verilerinizi toplamamız ve kullanmamız hakkında bir veri koruma merciine şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen yerel veri koruma merciine başvurunuz.

vii. Başvuru, Yaptırım ve Sorumluluk

Intralox, gizliliğiniz ve kişisel verilerinizi toplamamız veya kullanmamızla ilgili şikayetleri çözmeyi taahhüt eder. Kişisel verilerinin kullanımıyla ilgili soruları veya endişeleri olan kişiler privacy.officer@intralox.com adresinden Gizlilik Sorumlusuyla iletişime geçmelidir. Yazılı sorular şu adrese gönderilebilir:

Gizlilik Sorumlusu
Intralox, L.L.C.
200 Laitram Lane
Harahan, Louisiana 70123
U.S.A.

İsviçre’de veya Avrupa Birliği’nde ikamet eden bir müşterinin bu süreçle cevaplanamayacak bir sorusu veya endişesi varsa Müşteri, GDPR’nin 8. Bölümü uyarınca, bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahiptir. ABD’dekiler de dahil olmak üzere diğer müşteriler, ikamet etmekte oldukları yargı alanlarında var olan yaptırım yollarına başvurabilirler.

Kişisel verilerinizin sorumlusu Intralox, L.L.C.dir.

4. Intralox Dışındaki İnternet Sitelerine Bağlantılar

Intralox internet siteleri, ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz Intralox dışı sitelere bağlantılar sağlayabilir. Bu bağlantılara erişirseniz Intralox internet sitesinden çıkarsınız. Intralox, üçüncü taraf internet sitelerini onaylamaz veya bunlarla ilgili herhangi bir beyanda bulunmaz. Üçüncü şahıslara vermeyi seçtiğiniz kişisel veriler, Intralox Gizlilik Politikası kapsamında değildir. Kişisel verilerinizi göndermeden önce her şirketin gizlilik bildirimini incelemenizi öneririz. Bazı üçüncü taraflar kişisel verilerini Intralox ile paylaşmayı seçebilir; bu verilerin paylaşımı, üçüncü tarafın gizlilik bildirimine tabidir.

5. Bu Politikadaki Değişiklikler

Intralox, iş gereklilikleri nedeniyle ve/veya geçerli veri koruma yasalarına ve Intralox’un süreçlerindeki değişikliklere uymak için gerekirse bu politikayı değiştirebilir ve bu tür değişiklikler, aynı şekilde Intralox’un internet sitesinde güncellenecektir.

Bu Gizlilik Politikası 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerlidir.