Podnieś jakość produktu i chroń reputację marki

Taśmy Intralox ThermoDrive wyznaczają nowe standardy przenośników wznoszących do maszyn pakujących. W kluczowych obszarach — tam, gdzie żywność została już przetworzona, ale jeszcze nie zapakowana — ryzyko strat jest największe. Zastosowanie niesprawdzonej technologii nie wchodzi w grę.

Dzięki uproszczonym procedurom czyszczenia, niezawodnemu działaniu i bezkompromisowemu podejściu do bezpieczeństwa żywności rozwiązania wznoszące w technologii ThermoDrive pomagają zachować produkt w nienaruszonej postaci, chroniąc reputację marki.

Bezpieczeństwo żywności

Przenośniki wznoszące do maszyn pakujących w technologii ThermoDrive pomagają w realizacji celów związanych z bezpieczeństwem żywności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zachowania higieny i utrzymania ruchu. Taśmy i akcesoria ThermoDrive spełniają najwyższe standardy w zakresie zmniejszania zagrożeń bezpieczeństwa żywności i surowe światowe normy w odniesieniu do higieny pracy.

Masz obawy związane z ryzykiem zanieczyszczenia obcymi materiałami? Taśmy ThermoDrive można czyścić bezpośrednio na przenośnikach wznoszących, co eliminuje potencjalną możliwość uszkodzenia taśmy podczas jej zdejmowania i ponownego montażu, a ich pozbawione zawiasów powierzchnie zapobiegają zagnieżdżaniu się bakterii.

Z bezpieczeństwem żywności nie można igrać. Dzięki technologii ThermoDrive nie będzie to konieczne.

Technologia ThermoDrive otwiera zupełnie nowe możliwości w dziedzinie higienicznych przenośników.

Dowiedz się więcej


Utrzymywanie higieny

W przypadku technologii ThermoDrive czyszczenie taśmy może nawet okazać się przyjemne. Lżejsza konstrukcja sprawia, że taśmę można łatwo podnieść i wyczyścić na miejscu. Powierzchnia taśmy jest w pełni zamknięta, szybkoschnąca i łatwa do wycierania, co skraca czas uruchamiania i wymiany produktów.

Dzięki łatwiejszym do przeprowadzenia i wydajniejszym czynnościom związanym z utrzymywaniem higieny na całej długości przenośników wznoszących można znacząco zredukować nakład czasu i wydatki. Nasi klienci zmniejszyli koszty utrzymywania higieny nawet o 75%.

Co najważniejsze, czas potrzebny na wymiany i czyszczenie można skrócić aż o 50%, a to oznacza dłuższy czas pracy bez przestojów — możliwy do wykorzystania na obsługę techniczną, kontrole czy produkcję. To z kolei przełoży się na większą wydajność zakładu.

Wsparcie ze strony Intralox i Commercial Food Sanitation było niesamowite… Obie firmy są niezwykle profesjonalne i jednocześnie przyjazne, a do tego robią wszystko, co w ich mocy, aby zrealizować powierzone im zadania.

Dave Morris
Starszy wiceprezes ds. operacyjnych firmy McEntire Produce
Nawet o
50%
krótszy czas czyszczenia przenośników wznoszących do maszyn pakujących

Niezawodność

Opatentowany system taśm nienaprężanych ThermoDrive zapewnia niezawodne, przewidywalne działanie i eliminuje konieczność regulacji naprężenia taśm. W połączeniu z lżejszą konstrukcją taśmy umożliwia to bardziej wydajne utrzymywanie higieny i zapewnia dodatkowy czas na konserwację profilaktyczną.

Taśmy można z łatwością wyczyścić na miejscu, wydłuża ich żywotność, eliminując potrzebę ich częstego zdejmowania i ponownego montażu.

Przenośniki wznoszące wyposażone w taśmy ThermoDrive ułatwiają ograniczenie całkowitych kosztów eksploatacji, zapewniając oszczędności w zakresie wydatków na obsługę i utrzymanie, a także eliminując nieplanowane przestoje związane z taśmami.

Efektem końcowym jest przenośnik, który świetnie spełnia swoje zadanie, odznacza się najlepszymi właściwościami w zakresie utrzymywania higieny i jest łatwy w obsłudze.

Butch Potter
Dyrektor wykonawczy firmy Martin’s Potato Chips

Rezultat

Twórca pionierskich przenośników FoodSafe, firma Intralox, dostarcza swoim klientom rozwiązania, które mają dla nich duże znaczenie.

58%
Modernizacja przenośników wznoszących do maszyn pakujących przy zastosowaniu technologii ThermoDrive skraca czas wymiany o 58%
O ponad
2,5godziny
dłuższy czas pracy bez przestojów w tygodniu — do wykorzystania na produkcję i konserwację profilaktyczną