Zasady zachowania poufności informacji w firmie Intralox

1. Omówienie

Traktujemy Twoją prywatność poważnie i nie naruszymy Twojego zaufania. Zobowiązujemy się chronić bezpieczeństwo i poufność wszelkich danych osobowych dotyczących klientów i gości. 

2. Zakres

Niniejsze Zasady zachowania poufności informacji dotyczą produktów, usług i wszystkiego, co wiąże się z gromadzeniem danych osobowych, firmy Intralox, L.L.C. i jej spółek zależnych, a także jej spółki macierzystej, firmy Laitram, L.L.C. i innych operacyjnych spółek zależnych firmy Laitram: Laitram Machinery, L.L.C., Lapeyre Stair, Inc., Laitram Machine Shop, L.L.C., Industrial Microwave Systems, L.L.C. i Commercial Food Sanitation, L.L.C. W niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji wyjaśniono, kim jesteśmy, jak zbieramy, przechowujemy, chronimy, udostępniamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, a także jak możesz korzystać ze swoich praw w zakresie prywatności.

3. Czym zajmuje się Intralox?

Intralox jest producentem systemów przenośnikowych z siedzibą główną w Stanach Zjednoczonych, niemniej jednak firmy z grupy Intralox rozmieszczone są na całym świecie. Nasze produkty i usługi zapewniają klientom kompleksowe rozwiązania przenośnikowe. Więcej informacji na temat firmy Intralox można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem www.intralox.com. Przed skorzystaniem z produktów i usług konieczne jest przeczytanie, zrozumienie i zaakceptowanie tych zasad.

4. Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności (w tym z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych, tj. RODO, oraz Ustawą o ochronie danych osobowych Chińskiej Republiki Ludowej, tj. PIPL)

Jako firma o zasięgu globalnym staramy się spełniać w najszerszym zakresie wymogi prawne, jakie mogą mieć zastosowanie do danych osobowych naszych klientów. Wszyscy pracownicy firmy Intralox, którzy mają dostęp do danych osobowych objętych niniejszymi Zasadami zachowania poufności informacji, są zobowiązani postępować zgodnie z postanowieniami niniejszych Zasad zachowania poufności informacji.

Firma Intralox zaświadcza, że przestrzega zasad RODO w zakresie informowania, swobody wyboru, przekazywania, bezpieczeństwa, spójności danych, dostępu i egzekwowania w odniesieniu do danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych w dowolnej postaci, w tym w formie elektronicznej, papierowej lub ustnej. Firma Intralox przestrzega również wymogów ustawy PIPL, które są podobne do przepisów określonych przez RODO. Wszyscy pracownicy firmy Intralox, którzy mają dostęp do danych osobowych objętych niniejszymi Zasadami zachowania poufności informacji, są zobowiązani postępować zgodnie z postanowieniami niniejszych Zasad zachowania poufności informacji. W przypadku konfliktu pomiędzy postanowieniami niniejszych Zasad zachowania poufności informacji firmy Intralox a postanowieniami RODO, PIPL lub obowiązującym prawem jakiegokolwiek innego kraju, w którym zamieszkują osoby, których dane osobowe dotyczą, pierwszeństwo mają obowiązujące przepisy prawa.

i. Informacje o rodzajach zbieranych przez nas danych osobowych i sposobie ich gromadzenia

Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych gromadzonych przez firmę Intralox w ramach korzystania z materiałów cyfrowych firmy Intralox w sieci oraz w związku z komunikacją poza siecią internetową. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą się różnić w zależności od charakteru interakcji z klientem, kandydatem do pracy lub osobą korzystającą z naszych treści internetowych (witryna internetowa, platforma SaaS lub aplikacje mediów społecznościowych). Dane osobowe mogą obejmować bez ograniczeń imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę stanowiska oraz wykonywaną rolę. Przykładowo w przypadku śledzenia lub subskrybowania naszej strony w aplikacji mediów społecznościowych, takiej jak WeChat, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dopasowania naszych usług będziemy przetwarzać podane przez użytkownika dane, w tym informacje o koncie, nick lub awatar. Dane osobowe nie obejmują danych zakodowanych, zanonimizowanych, zagregowanych ani publicznie dostępnych, które nie zostały powiązane z niepublicznymi danymi osobowymi.

Klienci i goście:  Informacje na temat firmy Intralox są łatwo dostępne bez rejestracji. Jeśli jednak masz pytania do przedstawiciela firmy Intralox lub poprosisz o ofertę, prosimy o podanie danych osobowych, abyśmy mogli odpowiedzieć bezpośrednio na Twoje zapytanie.  Podane dane mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę stanowiska, nazwę firmy, branżę oraz adres/lokalizację. Możemy również wykorzystać te dane do analizy, kto odwiedza naszą witrynę internetową i w jaki sposób jest ona wykorzystywana. Dzięki temu możemy skuteczniej wychodzić naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych klientów.

W przypadku korzystania z usługi, zapytania o ofertę lub usługę, złożenia zamówienia telefonicznego u jednego z naszych przedstawicieli ds. obsługi klienta bądź skontaktowania się z nami niezależnie od powodu (w tym za pośrednictwem WeChat w Chinach) możemy poprosić o podanie danych kontaktowych i zachować rejestr korespondencji. Umożliwi nam to wysyłanie informacji, a o ile nie zrezygnujesz z subskrypcji, wysyłanie biuletynów elektronicznych, aktualizacji branżowych, aktualizacji produktów i aplikacji, zaproszeń na targi, zaproszeń do udziału w ankietach klienckich oraz informacji o specjalnych promocjach i ofertach firmy Intralox. Podczas składania zamówienia w dziale obsługi klienta poprosimy o określenie, czy preferujesz obsługę zamówienia przez telefon, czy pocztę elektroniczną (oferty elektroniczne, potwierdzenia zamówień zakupu i powiadomienia o wysyłce pocztą e-mail). Możemy skontaktować się z Tobą, aby przedstawić się i zapytać, czy możemy udzielić jakiejkolwiek pomocy.

Aby ułatwić obsługę naszego kanału WeChat i zapewnić bardziej spójny i spersonalizowany proces Twojej komunikacji z nami, poza danymi osobowymi wymienionymi w (i) możemy również gromadzić, wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe, takie jak szczegóły wizyt na kanale WeChat, aktywności na kanale WeChat, zasoby na kanale WeChat, z których korzystasz, oraz inne dane za pośrednictwem upoważnienia WeChat, np. status subskrypcji, Open ID, Union ID, czas subskrypcji, miejsce subskrypcji, uwagi, Group ID oraz Tag ID.

Kandydaci do pracy: w przypadku osób ubiegających się o pracę w firmie Intralox gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe do celów rekrutacji. Ma to na celu określenie i zweryfikowanie kwalifikacji i umiejętności poprzez sprawdzenie referencji lub historii kandydatów oraz ogólne zarządzanie procesem rekrutacji i komunikację na jego temat na potrzeby podjęcia decyzji o zatrudnieniu na konkretne stanowisko. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz informacje o wcześniejszym i oczekiwanym wynagrodzeniu. Podczas rekrutacji mogą być gromadzone pewne informacje podstawowe i referencyjne od agencji rekrutacyjnych, instytucji akademickich, recenzentów i innych osób trzecich. W przypadku zatrudnienia w firmie Intralox dane zebrane podczas procesu rekrutacji będą stanowić część stałej dokumentacji pracowniczej. Jeśli nie otrzymasz zatrudnienia, możemy zachować Twoje CV / podanie o pracę w celu uwzględnienia Twojej kandydatury podczas rekrutacji na inne odpowiednie stanowiska w firmie Intralox w przyszłości. Firma Intralox może przechowywać CV oraz podania o pracę przez maksymalnie dwa lata od momentu ustania aktywności.

Firma Intralox może również gromadzić dane osobowe za pośrednictwem stron trzecich, w tym m.in. agencji rekrutacyjnych, serwisów pozyskiwania danych i dostawców mediów społecznościowych. Będziemy wymagać od stron trzecich prawnego potwierdzenia źródła danych osobowych i wykorzystamy odpowiednie informacje tylko w ramach ustalonego przez użytkownika zakresu umocowania.

Nie wymagamy ani nie gromadzimy danych wrażliwych (np. dotyczących stanu zdrowia) za pośrednictwem naszych witryn internetowych lub mediów społecznościowych itp.

Nasze produkty, usługi i materiały cyfrowe nie są przeznaczone dla osób niepełnoletnich. Firma Intralox nie gromadzi danych osobowych dzieci bez zgody opiekuna. Jednak ze względu na ograniczenia techniczne, w niektórych przypadkach, np. gdy świadczymy cyfrowe usługi online, nie istnieje rozsądny sposób zidentyfikowania wieku użytkownika. Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, nie podawaj nam danych osobowych i w pierwszej kolejności uzyskaj pozwolenie opiekuna, który zapoznał się z zasadami. Jeżeli odkryjemy, że zgromadziliśmy dane osobowe dziecka bez uprzedniej zgody możliwego do zweryfikowania opiekuna tego dziecka, odpowiednie dane zostanę usunięte zgodnie z prawem.

Pliki cookie i podobne technologie śledzenia

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia (łącznie zwanych „plikami cookie”) do gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych, w tym do obsługi reklam opartych na zainteresowaniach. Aby uzyskać więcej informacji na temat typów plików cookie, z których korzystamy, powodów ich wykorzystania oraz sposobów kontrolowania plików cookie, zapoznaj się z Przepisami w zakresie stosowania plików cookie na stronie http://www.intralox.com/cookie-policy.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Zazwyczaj gromadzimy dane osobowe tylko (i) w przypadku, gdy potrzebujemy danych osobowych do wykonania zawartej z Tobą umowy, (ii) w przypadku, gdy przetwarzanie leży w naszym uzasadnionym interesie, który nie koliduje z Twoimi prawami (powód ten nie dotyczy mieszkańców Chin), lub (iii) w przypadku, gdy wyrazisz na to zgodę.  W niektórych przypadkach możemy również mieć prawny obowiązek gromadzenia Twoich danych osobowych lub w inny sposób wymagać danych osobowych w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub interesów innych osób.

Jeśli poprosimy o podanie Twoich danych osobowych w celu spełnienia wymogów prawnych lub zawarcia z Tobą umowy, w stosownym czasie poinformujemy Cię, czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe (a także o ewentualnych konsekwencjach niepodania danych osobowych). 

Jeśli zgromadzimy i wykorzystamy Twoje dane osobowe w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów (lub uzasadnionych interesów jakiejkolwiek strony trzeciej), interesem tym będzie zwykle obsługa naszej platformy i komunikowanie się z Tobą w miarę potrzeb w celu świadczenia naszych usług i realizacji uzasadnionych interesów handlowych, na przykład: odpowiadanie na Twoje zapytania, doskonalenie naszej platformy, podjęcie działań marketingowych lub wykrywanie bądź zapobieganie nielegalnym działaniom. Możemy mieć także inne uzasadnione interesy i w stosownych przypadkach poinformujemy Cię o nich w odpowiednim czasie. W przypadku mieszkańców Chin: uzyskamy Twoją uprzednią zgodę jako podstawę prawną, zamiast  odwoływania się do uzasadnionych interesów w zakresie podstawy prawnej.

W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania dalszych informacji dotyczących podstawy prawnej gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych prosimy o kontakt przy użyciu podanych poniżej danych kontaktowych.

ii. Wybór

Firma Intralox nie wymaga od klientów, kandydatów ani osób odwiedzających jej materiały cyfrowe podawania danych osobowych firmie Intralox. Decyzja o ich podaniu należy do Ciebie. Jeśli jednak nie chcesz podawać żądanych danych osobowych, możesz nie mieć możliwości kontynuowania działań ani korzystania z korzyści, które wymagają danych osobowych.

Jeśli Spółka zamierza korzystać z danych osobowych przekazanych przez osoby fizyczne z powodów, które nie są zgodne z powyższymi, osoba, której to dotyczy, będzie miała możliwość wyrażenia zgody na takie wykorzystywanie lub przekazywanie danych albo rezygnacji z takiego wykorzystywania lub przekazywania danych.

iii. Przekazywanie transgraniczne

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane w krajach innych niż kraj, w którym mieszkasz, za Twoją uprzednią zgodą, gdy jest to wymagane. W przypadku danych osobowych kandydatów (lub pracowników) przekazywanie transgraniczne ma wyłącznie na celu wdrożenie zarządzania zasobami ludzkimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i umowami. W przypadku danych osobowych klientów lub dostawców przekazywanie transgraniczne odbywa się wyłącznie w celu realizacji naszych transakcji z Tobą.  W krajach, do których przekazywane są dane osobowe, mogą obowiązywać przepisy o ochronie danych różniące się od przepisów obowiązujących w Twoim kraju. W niektórych przypadkach mogą one nie zapewniać tego samego poziomu ochrony.

Jeśli jesteś osobą ubiegającą się o zatrudnienie, Twoje dane osobowe są przekazywane wyłącznie do Avature — naszej platformy rekrutacyjnej/zatrudnieniowej z serwerami zlokalizowanymi w UE.  W przypadku danych osobowych klientów (lub dostawców), które ograniczają się do informacji kontaktowych, jedynymi odbiorcami zewnętrznymi są dostawcy usług w chmurze oraz inni dostawcy systemów do obsługi płatności, księgowości i obsługi klienta. Rejestr wszystkich odbiorców danych osobowych jest prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

Spółki należące do naszej grupy oraz zewnętrzni dostawcy usług i partnerzy działają na całym świecie. Oznacza to, że kiedy zbieramy Twoje dane osobowe, możemy je przetwarzać w dowolnym z tych krajów. Podjęliśmy jednak środki bezpieczeństwa, które wymagają ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszymi Zasadami zachowania poufności informacji. Być może będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe innym stronom trzecim, również za Twoją uprzednią zgodą, jeśli jest to wymagane. 

Na przykład:

  • właściwym organom ścigania, organom regulacyjnym, agencjom rządowym, sądom lub innym stronom trzecim, w przypadku których naszym zdaniem ujawnienie danych jest konieczne (i) w ramach obowiązującego prawa lub regulacji, (ii) w celu wykonywania, ustanawiania lub obrony naszych praw,lub (iii) w celu ochrony Twoich uzasadnionych interesów lub interesów innych osób;
  • rzeczywistemu lub potencjalnemu nabywcy (oraz jego agentom i doradcom) w związku z jakimkolwiek faktycznym lub proponowanym zakupem, połączeniem lub przejęciem jakiejkolwiek części naszej działalności, pod warunkiem że poinformujemy nabywcę, iż będzie on mógł wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w celach przedstawionych w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji; albo
  • każdej innej osobie za zgodą użytkownika na ujawnienie danych.

Jeśli firma Intralox zaangażuje strony trzecie, którym będą przekazywane dane osobowe objęte niniejszymi Zasadami zachowania poufności informacji, będzie ona odpowiedzialna za uzyskanie odpowiednich gwarancji, że takie strony trzecie są objęte obowiązkiem postępowania zgodnie z obowiązującym prawem, w tym uzyskania ich zgody na standardowe klauzule umowne w sytuacjach, gdy takie klauzule są wymagane na potrzeby transferów transgranicznych. W żadnym wypadku nie sprzedajemy Twoich danych stronom trzecim.

iv. Bezpieczeństwo danych

Podawanie danych osobowych w sieci wiąże się z pewnym ryzykiem, które może mieć wpływ na Twoje prawa i korzyści, w tym możliwość nieupoważnionego dostępu, przypadkowego ujawnienia (podczas procesu udostępniania / przekazywania danych osobowych stronom trzecim lub poza granicami kraju), manipulowania danymi osobowymi użytkowników bądź ich uszkodzenia wynikającego z awarii naszych fizycznych, technicznych lub zarządczych obiektów ochrony itp.

Aby przeciwdziałać tym zagrożeniom, firma Intralox podejmuje uzasadnione działania w celu zapewnienia ochrony danych osobowych. Odbywa się to poprzez stosowanie standardowych metod zapewnienia bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie danych, klasyfikacja danych i środki zapobiegania utracie danych, kopie zapasowe online i offline, modele dostępu ograniczonego przez minimum niezbędnych uprawnień, uwierzytelnianie wieloskładnikowe, szkolenia w zakresie świadomości na temat bezpieczeństwa oraz rozszerzone oprogramowanie do wykrywania i reagowania.

W przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych zespół firmy Intralox ds. reagowania na incydenty natychmiast przystąpi do oceny sytuacji i zorganizuje niezbędne dodatkowe zasoby, takie jak organy ścigania, prywatni detektywi i eksperci ds. cyberbezpieczeństwa. Jeżeli naruszenie ochrony danych zostanie potwierdzone, szybko przystąpimy do namierzenia źródła, ochrony środowiska przed dalszym ujawnieniem danych i przywrócenia normalnej pracy. Firma Intralox będzie postępować zgodnie z obowiązkami informowania w jak najkrótszym czasie. Obejmuje to powiadamianie odpowiednich organów rządowych, a także informowanie klientów oraz potencjalnych i aktualnych pracowników. W przypadku podejrzenia lub faktycznego naruszenia poinformujemy Cię o danych, które zostały naruszone, naszych procedurach minimalizacji potencjalnego zagrożenia i zapobiegania podobnym zdarzeniom w przyszłości oraz działaniach ochronnych, jakie możesz podjąć samodzielnie.

v. Spójność danych

Firma Intralox wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z celami, dla których zostały zgromadzone lub w celach potwierdzonych przez daną osobę. Intralox podejmie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe są odpowiednie do zamierzonego wykorzystania, dokładne, kompletne i aktualne.

Gromadzone przez nas dane osobowe są przechowywane w przypadku uzasadnionego interesu firmy (na przykład w celu świadczenia wymaganych usług lub w celu realizacji obowiązujących wymogów prawnych, podatkowych lub księgowych).

vi. Dostęp do danych i ich korygowanie

Firma Intralox udzieli danej osobie na żądanie dostępu do danych osobowych, które przechowuje w odniesieniu do tej osoby, zgodnie z wymogami prawa. Jeśli dana osoba dowie się, że dane na jej temat są nieprawidłowe, lub jeśli zechce zaktualizować lub przejrzeć swoje dane osobowe, może skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych wymienionych w sekcji vii poniżej. 

Dane osobowe można również zaktualizować, kontaktując się z przedstawicielem działu obsługi klienta. Możesz zrezygnować z otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail na następujące sposoby: 1) postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się u dołu wiadomości e-mail; 2) kliknij tutaj unsubscribe@intralox.com; lub 3) skontaktuj się z przedstawicielem działu obsługi klienta.  Firma Intralox dołoży wszelkich starań, aby udzielić na czas odpowiedzi na wszelkie uzasadnione żądania dotyczące przeglądania, kopiowania, modyfikowania lub usuwania danych osobowych.

Dalsze prawa w zakresie ochrony danych dla mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), mieszkańców Chin oraz innych mieszkańców krajów jurysdykcji, które je dostarczają:

Jeśli jesteś rezydentem EOG lub Chin, oprócz powyższych przysługują Ci określone poniżej prawa w zakresie ochrony danych:

  • Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych, możesz to zrobić w dowolnym momencie, kontaktując się z nami przy użyciu podanych poniżej danych kontaktowych.
  • Ponadto możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, poprosić nas o ograniczenie przetwarzania danych osobowych lub zażądać przeniesienia swoich danych osobowych. Możesz skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami przy użyciu podanych poniżej danych kontaktowych.
  • Jeśli zebraliśmy i przetwarzamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, w każdej chwili możesz wycofać tę zgodę.
  • Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem zgody, ani na przetwarzanie danych osobowych dokonywane na podstawie zgodnych z prawem podstaw do przetwarzania innych niż zgoda użytkownika.
  • Masz prawo złożyć skargę do urzędu ds. ochrony danych na temat gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym urzędem ochrony danych.

vii. Regres, egzekwowanie i odpowiedzialność

Firma Intralox zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących Twojej prywatności oraz gromadzenia lub wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych. Osoby, które mają pytania lub wątpliwości dotyczące korzystania z ich danych osobowych, powinny skontaktować się z naszym inspektorem ds. ochrony danych pod adresem: privacy.officer@intralox.com. Pytania pisemne można kierować na adres:

Privacy Officer
Intralox, L.L.C.
200 Laitram Lane
Harahan, Louisiana 70123
USA.

W sytuacji, gdy klient ma pytanie lub obawy, których nie można rozwiązać w ramach tego procesu, ma on prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z odpowiednimi dla danego kraju przepisami dotyczącymi poufności danych, np. RODO lub PIPL. Inni klienci, w tym ci zamieszkali w Stanach Zjednoczonych, mogą dążyć do egzekwowania prawa na dowolnej drodze przewidzianej w ich jurysdykcji.

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Intralox, L.L.C.

5. Łącza do stron internetowych firm innych niż Intralox

Witryny internetowe firmy Intralox mogą zawierać łącza do stron firm innych niż Intralox, które naszym zdaniem mogą być one interesujące dla odwiedzających. Jeśli skorzystasz z tych łączy, opuścisz witrynę internetową Intralox. Firma Intralox nie wspiera ani nie składa żadnych oświadczeń na temat stron internetowych innych firm. Dane osobowe, które podasz stronom trzecim, nie są objęte Zasadami zachowania poufności informacji firmy Intralox. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prywatności każdej strony trzeciej przed przekazaniem jej swoich danych osobowych. Niektóre strony trzecie mogą zdecydować się na udostępnienie swoich danych osobowych firmie Intralox. Udostępnianie tych danych podlega zasadom określonym w informacji o ochronie prywatności takiej strony trzeciej.

6. Zmiany i aktualizacje niniejszej informacji

Firma Intralox może w razie potrzeby zmienić niniejszą informację ze względu na konieczność biznesową i/lub zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz zmianami w procesach firmy Intralox. Zmiany takie zostaną odpowiednio zaktualizowane na stronie internetowej firmy Intralox. Firma Intralox nie ograniczy Twoich praw wynikających z niniejszych Zasad bez wyraźnej zgody użytkownika.

Będziemy informować o istotnych zmianach w niniejszych Zasadach w sposób jasny (włączając w to wysyłanie powiadomień w wiadomościach e-mail, listy wewnętrzne itp. lub informowanie za pośrednictwem wyskakujących okienek na stronie itp.).

Niniejsze zmiany w Zasadach zachowania poufności informacji obowiązują od 19 listopada 2023 r.