Maszyna pakująca - paletyzator — wiedza

Wiedza specjalistyczna dostępna dokładnie tam, gdzie jest niezbędna

Zespół ds. rozwiązań systemowych Intralox pomaga w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów, które stoją na drodze do sukcesu projektu. Zarządzając ryzykiem, określając ukryte korzyści i wdrażając opłacalne rozwiązania oparte o dane, nasi specjaliści pomogą spełnić i przekroczyć kryteria oraz cele.

Szeroka wiedza naszego zespołu ds. rozwiązań systemowych obejmuje następujące elementy:

Wiedza na temat technologii: nasi doświadczeni inżynierowie ds. wdrożeń i systemów dokładnie rozumieją zarówno technologie zautomatyzowane, jak i tradycyjne, w tym strategie sterowania i projektowania systemów.

Doświadczenie w branży: bez względu na rodzaj produkcji — napoje, towary konsumpcyjne, czy przetworzona lub świeża żywność — nasze wyspecjalizowane zespoły dysponują wiedzą na temat charakterystycznych problemów i bieżących trendów.

Obecność na świecie: produkujemy taśmy i urządzenia oraz zapewniamy wsparcie techniczne w naszej siedzibie głównej oraz centrach montażowych na całym świecie. Globalne zespoły specjalistów ds. sprzedaży oraz grupy inżynierów spotykają się często w celu przedyskutowania wyzwań stojących przed klientami, wymiany najlepszych praktyk, a także ułatwienia standaryzacji produktów, procesów i rozwiązań.

Projekt systemu obsługi opakowań Intralox — okładka

Właściwy wybór

Aby uzyskać więcej informacji na temat podejmowania właściwych decyzji dotyczących układu linii, przeczytaj nasz raport: „Elastyczny czy bezpośredni? Wybór projektu systemu obsługi opakowań”

Pobierz opracowanie techniczne

Dzięki sortownikowi DARB można uzyskać mniejszy odstęp pomiędzy skrzynkami, a przez to większą liczbę skrzynek szybciej przenoszonych na taśmie. To dobry system.

Mikey Hanks
Operator systemu Washington Fruit

Analizy przypadków

Do pobrania