Martin's Potato Chips

Dzięki technologii ThermoDrive firma Martin’s wynosi linię do pakowania czipsów ziemniaczanych na nowy poziom


Efektem końcowym jest przenośnik, który świetnie spełnia swoje zadanie, odznacza się najlepszymi właściwościami w zakresie utrzymywania higieny i jest łatwy w obsłudze.

Butch Potter, dyrektor wykonawczy firmy Martin’s Potato Chips

Oczekiwania klienta

Kierownictwo zakładu produkcji czipsów ziemniaczanych firmy Martin’s Potato Chips w Thomasville w Pensylwanii postanowiło przeprojektować swój system przenośników wznoszących do maszyn pakujących. Istniejący układ, który obejmował między innymi napędzane łańcuchem przenośniki kubełkowe z kubełkami plastikowymi, był zawodny i stanowił przyczynę problemów w zakresie higieny, bezpieczeństwa oraz zanieczyszczenia produktów. Wydobywający się z czipsów olej odkładał się w dużych ilościach, przez co pracownicy zmuszeni byli wspinać się na przenośniki wznoszące i przeprowadzać wymagający dużych nakładów czasu i pracy proces czyszczenia.

Modernizacja z firmą Intralox

Po udanym wprowadzeniu taśm Intralox® do innych oddziałów obiektu kierownictwo zakładu firmy Martin’s poprosiło firmę Intralox o przeprowadzenie przeglądu istniejących przenośników wznoszących. Firma zaleciła instalację nowego przenośnika wyposażonego w taśmy ThermoDrive serii 8050 ze zsynchronizowanymi ściankami bocznymi.

Taśmy ThermoDrive mają całkowicie zamkniętą i jednorodną powierzchnię, która jest szybka i łatwa w czyszczeniu, co nie tylko skraca czas potrzebny na obsługę, ale także zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia produktów. Przenośniki wznoszące do maszyn pakujących w technologii ThermoDrive upraszczają procedury utrzymywania higieny oraz gwarantują niezawodne działanie i nienaruszone bezpieczeństwo żywności. Pomagają w ten sposób zachować produkt w jego niezmienionej postaci i chronią go przed zanieczyszczeniem obcymi materiałami. Korzyści z wykorzystania systemu są jeszcze większe, kiedy weźmie się pod uwagę zwiększoną kontrolę nad produktem, którą zyskuje się w wyniku zastosowania zsynchronizowanych ścianek bocznych ThermoDrive.

Rezultat

Montaż taśm ThermoDrive w zakładzie firmy Martin’s okazał się ogromnym sukcesem. Nie tylko wyeliminowano ryzyko zanieczyszczenia produktów, ale również skrócono czas przeznaczany na czyszczenie o 20 minut w każdy dzień powszedni i o godzinę w każdy weekend. W sumie przyniosło to oszczędność czasu na poziomie ponad 2,5 godziny tygodniowo. Proces czyszczenia stał się też znacznie prostszy — taśmę można teraz łatwo zdjąć, a pracownicy nie są już zmuszeni wspinać się na przenośniki wznoszące.

Butch Potter, dyrektor wykonawczy Martin’s Potato Chips, chwali nie tylko rozwiązania firmy Intralox, ale także przeprowadzone przez nią szkolenia w zakresie obsługi sprzętu. „Bardzo podoba nam się konstrukcja systemu ThermoDrive z powodu jego walorów higienicznych” — mówi Potter. „Współpraca z firmą Intralox podczas projektowania i wymiarowania systemu przenośników przebiegała gładko i pozwoliła nam uzyskać natężenie przepływu, jakiego potrzebowaliśmy. Wspólnie z naszym konstruktorem przenośników firma Intralox stworzyła wyjątkową, prostą i łatwą w czyszczeniu strukturę. Efektem końcowym jest przenośnik, który świetnie spełnia swoje zadanie, odznacza się najlepszymi właściwościami w zakresie utrzymywania higieny i jest łatwy w obsłudze”.

Taśmy ThermoDrive wyznaczają nowe standardy przenośników wznoszących do maszyn pakujących. Dowiedz się więcej