Modernizacja przenośników wznoszących do maszyn pakujących przy zastosowaniu technologii ThermoDrive skraca czas wymiany o 58%

Analiza przypadku

McEntire Produce

Produkty

Taśmy ThermoDrive

Branże

Przemysł owocowo-warzywny

Oczekiwania klienta

Założona ponad 80 lat temu firma McEntire Produce zaczynała od pakowania pomidorów, aby stać się później wiodącym graczem w zakresie przetwórstwa produktów świeżo ścinanych, przepakowywania i sprzedaży hurtowej, świadczącym usługi dla klientów z branży usług żywieniowych na terenie Stanów Zjednoczonych. Centrum operacyjnym przedsiębiorstwa, które pracuje na dwie zmiany przez pięć dni w tygo-dniu, jest ultranowoczesny zakład w mieście Columbia w Karolinie Południowej.

Mająca w swojej ofercie szeroką gamę produktów owocowych i warzywnych firma McEntire dokonuje wymiany produktów na każdym z wzniosów od 10 do 12 razy dziennie. Taśmy i osprzęt są dokładnie czyszczone pomiędzy każdym przebiegiem i w całości dezynfekowane na koniec co drugiej zmiany. Firma, dla której bezpieczeństwo żywności jest najwyższym priorytetem, nieustannie optymalizuje swój zakład produkcyjny pod kątem warunków sanitarnych, aby zapobiec jakiemukolwiek skażeniu żywności przez obce materiały.

„Nie mam żadnych wątpliwości, że bezpieczeństwo żywności jest dla nas głównym motorem działania”, mówi Mike Haygood, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu firmy McEntire. „Oczywiście jakość jest też szalenie istotna i, podobnie jak nasi klienci, zachowujemy w tym zakresie zgodność z rygorystycznymi standardami. Nie zmienia to jednak faktu, że bezpieczeństwo żywności jest z pewnością czynnikiem napędzającym branżę”.

Modernizacja z firmą Intralox

Stosowane w firmie McEntire przenośniki wznoszące do maszyn pakujących stanowiły dla niej nie lada wyzwanie z punktu widzenia procedur sanitarnych. Działo się tak za sprawą wysokości przenośników, ograniczonego do nich dostępu oraz wagi taśm przenośnikowych.

„Wzniosy przy wagach są bardzo wysokie, strome i długie”, mówi Dave Morris, starszy wiceprezes ds. operacyjnych, „i dlatego ich czyszczenie jest bardzo skomplikowane. Taśma jest bardzo ciężka, więc niezwykle trudno dotrzeć jest do wszystkich miejsc, które tego wymagają... Zadowalające wyczyszczenie takiej taśmy zabiera mnóstwo czasu”.

Wsparcie ze strony Intralox i Commercial Food Sanitation było niesamowite… Obie firmy są niezwykle profesjonalne i jednocześnie przyjazne, a do tego robią wszystko, co w ich mocy, aby zrealizować powierzone im zadania.

Dave Morris
Starszy wiceprezes ds. operacyjnych firmy McEntire Produce

Szukając sposobów na skrócenie czasu czyszczenia, a tym samym wydłużenie czasu produkcji, firma McEntire zwróciła się do Intralox. We współpracy ze specjalistami z należącej do firmy Intralox spółki Commercial Food Sanitation (CFS) Intralox dokonał szczegółowej oceny systemu przenośników używanych przez McEntire Produce i zaproponował modernizację systemu C9 złożonego z wzniosów przy wagach i przenośników typu hopper poprzez zainstalowanie w nich taśm Intralox ThermoDrive. Intralox i CFS podjęły też wspólnie z McEntire wysiłki na rzecz poprawy dotychczasowych programów szkoleniowych, ulepszenia infrastruktury i usprawnienia procesów, dzięki którym skrócono by czas potrzebny na wymiany i zwiększono higienę oraz wydajność taśm.

Rezultaty

Od przeprowadzonej w sierpniu 2018 roku modernizacji przenośników wznoszących przy wagach poprzez zastosowanie technologii ThermoDrive w McEntire zauważono znaczącą poprawę w zakresie czasu czyszczenia i wydajności. Od tamtego czasu firma wymieniła już kolejne taśmy na wzniosach na ThermoDrive. Planowane są kolejne modernizacje w nadchodzących miesiącach i latach.

Technologia ThermoDrive, w połączeniu z wprowadzonymi ulepszeniami w zakresie szkoleń, infrastruktury i dobrych praktyk produkcyjnych (GMP) opracowanymi wspólnie z Intralox i CFS, pozwoliła firmie McEntire na skrócenie czasu wymiany o 58% w przypadku przenośników wznoszących. Koszty powiązane, takie jak zużycie wody, chemikaliów, energii i pracy, również uległy obniżeniu. „Przy tak dużej ilości wymian”, mówi Morris, „pod dodaniu do siebie wszystkich tych usprawnień okazuje się, że w skali roku udało się zaoszczędzić dziesiątki tysięcy dolarów”.

Czyszczenie jest teraz znacznie prostsze, ponieważ taśmy ThermoDrive są lżejsze i można je za pomocą podnośników taśm z łatwością unieść i od razu wyczyścić. Dzięki uproszczonym procesom i lepszemu dostępowi do podnośników poprawie uległo też bezpieczeństwo pracy. A mniejsza ilość czasu poświęcona na sprzątanie oznacza znaczny wzrost czasu przeznaczonego na produkcję.

Morris kieruje wiele słów uznania nie tylko pod kątem technologii ThermoDrive, ale również całych firm Intralox i CFS. „Wsparcie ze strony Intralox i Commercial Food Sanitation było niesamowite. Myślę, że to dlatego, że każde z naszych przedsiębiorstw nastawione jest na innowacje i rozwój branży żywieniowej. Kiedy tylko my mamy jakieś pytania lub kiedy potrzebujemy ich pomocy, oni zawsze mają dla nas czas... Obie firmy są niezwykle profesjonalne i jednocześnie przyjazne, a do tego robią wszystko, co w ich mocy, aby zrealizować powierzone im zadania”.

58%
oszczędności czasu wymiany na każdym przenośniku wznoszącym