Przyjmowanie

Technologia Intralox, o wysokiej odporności na ścieranie, walczy z kosztownymi, uporczywymi kwestiami w aplikacjach odbierających i myjących.     

500130-iStock_lg

W Intralox, jesteśmy dumni ze znajomości specyficznych potrzeb różnych produktów i procesów w branży owocowo-warzywnej, a konstruując taśmy i akcesoria mieliśmy te potrzeby na uwadze.

Od dostawy produktu do zakładu, musi on zostać oczyszczony i posortowany — świeżo zebrane owoce i warzywa posiadają właściwości wysoko abrazyjne, z powodu zanieczyszczeń. Jako świeże produkty są zazwyczaj dostarczane sezonowo, w dużych partiach. Zjawisko abrazji w połączeniu z ogromnym ładunkiem produktu, może w konsekwencji prowadzić w procesie podawania do częstych przestojów. Dodatkowo, problemy z prowadzeniem taśmy, mogą generować wysokie koszty konserwacji. Skutkiem niedostatecznego naprężenia taśmy jest niski poziom wytrzymałości, skrócona żywotność taśmy, a nawet straty podczas produkcji i zanieczyszczenie produktu. Z biegiem czasu, częste naprawy i czas poświęcony na konserwację prowadzi do start czasu i pieniędzy.

Intralox jest świadom i reaguje na specyficzne potrzeby Waszego produktu, takie jak nadzwyczaj krótka sezonowość, co sprawia, że przetwórca pomidorów jest postawiony w sytuacji odbioru bez przerw ogromnych partii produktów. Lub, też o trudnościach powodowanych przez duże i wysoko abrazyjne zanieczyszczenia (kamienie) występujące przy odbiorze ziemniaków. Intralox nie tylko rozumie te wyzwania, ale tworzy skuteczne rozwiązania przenośnikowe.

„Po przejściu na rozwiązania Intralox, w sezonie przetwórczym 2006, zredukowaliśmy nieprzewidziane przestoje o 95% [w naszych aplikacjach odbioru pomidorów]. Byliśmy naprawdę pod wrażeniem działania systemu Abrasion Resistant System”.

Ivin Rhyne, Production Superintendent, Pacific Coast Producers, Woodland, Kalifornia, USA

„Po przejściu na system Intralox, o wysokiej odporności na ścieranie (Abrasion Resistant System), w sezonie przetwórczym 2006 nie mieliśmy żadnych przestojów. Nie wyobrażałem sobie, że taśmy różnych producentów mogą się tak bardzo różnić jakością i działaniem, jednak tak właśnie jest. Produkty Intralox gwarantują brak przestojów i oszczędności finansowe”.

Ron German, Supervisor, Ingomar Packing, Los Banos, Kalifornia, USA

500193_TA17681_sm

Analizy przypadków

  • Sortownik DARB współpracuje z robotami w celu zwiększenia wydajności produkcji w firmie Costa Group
  • Modernizacja przenośników wznoszących do maszyn pakujących przy zastosowaniu technologii ThermoDrive skraca czas wymiany o 58%
  • Firma Intralox zapewnia kompleksowe rozwiązanie do blanszowania oraz wsparcie dla firmy Oerlemans Foods