Systemy łączenia i sortowania Intralox spełniają wszystkie oczekiwania firmy Punchbowl Kiwifruit Services

Analiza przypadku

Punchbowl Kiwifruit Services

Produkty

Urządzenia ARB

Branże

Przemysł owocowo-warzywny

Oczekiwania klienta

Punchbowl Kiwifruit Services z siedzibą w Pukekohe w Nowej Zelandii jest dostawcą owoców kiwi prowadzącym kilka sadów i zakład pakowania. Ze względu na prognozowany wzrost zbiorów firma Punchbowl poszukiwała systemu, który umożliwiłby jej zwiększenie przepustowości z 2,8 miliona do 5 milionów skrzynek rocznie.

Poprzedni system sortowania opakowań obsługujący proces pakowania do paletyzacji wykorzystywał popychacze pneumatyczne, których maksymalna wydajność wynosiła 24 skrzynie na minutę. Taki sprzęt nie byłby w stanie uporać się z większymi ilościami. Ponadto ramiona spychające stanowiły potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników. Chociaż firma Punchbowl zamontowała zabezpieczenia uniemożliwiające pracownikom ręczne usuwanie zatorów, kwestia bezpieczeństwa nadal stanowiła problem. Dodatkowo każdy popychacz zajmował 4,9 stopy (1,5 m) cennej powierzchni podłogi.

Dla Punchbowl niepokojący był również występujący co pewien czas brak synchronizacji uruchamiania popychaczy, który powodował uszkodzenia skrzynek. To z kolei prowadziło do straty około 6% owoców kiwi, a same skrzynki wymagały naprawy przed ponownym puszczeniem w obieg.

Modernizacja z firmą Intralox

Firma Punchbowl potrzebowała elastycznego rozwiązania, które mogłoby sortować dowolne skrzynki z dwóch linii pakujących i przekazywać je do któregoś z sześciu stanowisk ręcznej paletyzacji. Od nowego systemu sortowania wymagano wyeliminowania miejsc, w których dochodziło do zderzeń, a także usunięcia zagrożeń dla bezpieczeństwa. Oczekiwano też wydajności dochodzącej do 40 skrzynek na minutę osiągniętej w zakładzie o ograniczonej przestrzeni.

System łączenia i sortowania firmy Intralox stał się integralną częścią naszego systemu pakowania. Umożliwił on zwiększenie produkcji o 66%, pozwalając nam jednocześnie na optymalizację przepływu skrzynek do naszych stanowisk paletyzacji.

Simon Craig
Dyrektor generalny Punchbowl Kiwifruit Services

Rozwiązaniem, które spełniło wszystkie wymagania, był system Intralox Activated Roller Belt (ARB) Merge S400 (2:1) z obsługującym 6 wyjść, 90-stopniowym sortownikiem S4500 i taśmą. Dual-Stacked Angled Roller (DARB). System płynnie łączy skrzynki w jedną linię i sortuje je pod kątem 90 stopni do stanowisk ręcznej paletyzacji. Wykorzystuje do tego znacznie mniej ruchomych części i nie zajmuje dodatkowego miejsca na podłodze. Firma Intralox wysłała sprzęt w bardzo krótkim terminie, aby wesprzeć proces instalacji.

Rezultaty

Zainstalowany w marcu 2020 roku system łączenia i sortowania firmy Intralox osiągnął wszystkie cele i nie spowodował żadnych problemów. Sprzęt ARB i DARB obsługuje do 40 opakowań na minutę, dzięki czemu Punchbowl jest w stanie zapakować 3,2 miliona skrzynek — o 400 tys. więcej niż w poprzednim sezonie. 

Punchbowl planuje teraz wydłużenie istniejącego sortownika Intralox i dodanie dwóch dodatkowych punktów sortowania, aby osiągnąć cel 5 milionów skrzynek na sezon.

66%
więcej skrzynek na minutę
0
uszkodzonych owoców kiwi