Firma Siam Del Monte zmniejsza straty produktów o 90% dzięki systemowi taśm ThermoDrive

Analiza przypadku

Siam Del Monte

Produkty

Taśmy ThermoDrive

Branże

Przemysł owocowo-warzywny

Ziarna kukurydzy podawane na taśmę ThermoDrive Embedded Diamond Top z przenośnika typu Z wznoszącego do urządzenia oddzielającego ziarna od wąsów kukurydzy

Oczekiwania klienta

Zakład Siam Del Monte w Tajlandii, stanowiący część Kikkoman Group, wytwarza produkty kukurydziane przeznaczone na eksport do Japonii. W zakładzie znajdowały się trzy przenośniki wyposażone w tradycyjne, naprężane taśmy płaskie z polichlorku winylu (PVC), używane do przenoszenia produktów do przenośnika oddzielającego ziarna od wąsów kukurydzy. Podczas procesu niektóre ziarna kukurydzy przywierały do taśm i wracały do sekcji powrotnych. W wyniku tego firma ponosiła straty produktów w wysokości 20–30%.

Zwalnianie produktów za pomocą skrobaka powodowało uszkodzenie ziaren, co dodatkowo przyczyniało się do strat w zakresie uzysku. Co gorsza, taśmy z PVC łatwo pękały i strzępiły się, zwiększając ryzyko zanieczyszczenia produktów.

Firma Siam Del Monte potrzebowała rozwiązania, które mogłoby zwiększyć wydajność produkcji, skrócić nieplanowane przestoje, wyeliminować wstrzymania i kontrole pod kątem zanieczyszczeń, zmaksymalizować trwałość taśmy i zmieścić się na dostępnej powierzchni zakładu.

Modernizacja z firmą Intralox

Gdy zarząd zakładu zdecydował się na zmianę, poproszono producenta OEM konkretnie o rozwiązanie Intralox. Firma Siam Del Monte zamontowała taśmę ThermoDrive Embedded Diamond Top na nowym przenośniku wznoszącym do urządzenia oddzielającego ziarna od wąsów kukurydzy. Powierzchnia taśmy zapewnia doskonałe zwalnianie w zastosowaniach z lepkimi lub wilgotnymi produktami, co ogranicza przenoszenie i zwiększa uzysk.

Firma Intralox wspierała również producenta OEM zakładu w zakresie konstrukcji i optymalizacji przenośników. Dodano mechanizmy strącania wspomagające zwalnianie i zmniejszanie strat produktów.

Rezultaty

Firma Siam Del Monte wymieniła trzy przenośniki z taśmami płaskimi wykonanymi z PVC na pojedynczy przenośnik typu Z wyposażony w taśmę ThermoDrive Embedded Diamond Top firmy Intralox. Pracownicy zakładu nie muszą już monitorować naprężenia taśmy w tym zastosowaniu z produktami wilgotnymi, ponieważ technologia ThermoDrive nie wymaga naprężeń.

Straty produktu spadły z poziomu 20–30% do zaledwie 2–3%, a w zakładzie nie wystąpiły nieplanowane przestoje podczas pracy z nowym przenośnikiem. Od czasu montażu w grudniu 2020 r. taśma ThermoDrive działa płynnie — nie wymaga naprawy ani wymiany — i nie wykazuje oznak zużycia.

Od momentu zamontowania rozwiązania ThermoDrive firmy Intralox odnotowaliśmy o wiele mniej strat produktów, wymaganych czynności konserwacyjnych i nieplanowanych przestojów, ciesząc się większą trwałością eksploatacyjną niż w przypadku poprzedniej taśmy.

Phonlapat Kosalwat
Dyrektor generalny Siam Del Monte Co., Ltd.
o 90%
mniej strat produktów
Zero
nieplanowanych przestojów