Intralox pomaga Citrus Juice wycisnąć pieniądze i czas

Analiza przypadku

Citrus Juice

Produkty

Modułowe taśmy z tworzyw sztucznych

Branże

Przemysł owocowo-warzywny

Pomarańcze na linii podajnika przenośnika z serii 4500

W zakładzie przetwórcy pomarańczy i cytryn Citrus Juice z Itajobí w São Paulo w Brazylii przez okablowanie przenośnika przebiegała płaska taśma. Taśma płaska była napięta i przechylona tak, że często jej prowadzenie było niepoprawne, co ostatecznie doprowadziło do zerwania taśmy. Ponadto tarcie między taśmą a elementami przenośnika często powodowało zanieczyszczenia, które później musiały zostać usunięte.

Zlecanie naprawy taśmy firmom zewnętrznym powodowało około sześciu godzin przestoju oraz generowało dodatkowe koszty serwisu. Ponieważ taśma transportowa uległa awarii dwa razy w ciągu roku, kierownicy zakładu Citrus Juice byli w stanie gotowości przez całą dobę i często byli wzywani w samym środku nocy.

Doradca klienta firmy Intralox dostrzegł możliwość pomocy zakładowi w usprawnieniu działalności, ale rozwiązanie wymagało zastosowania całkowicie nowej technologii. Inżynier z firmy Intralox polecił zastosowanie modułowych taśm z tworzyw sztucznych Flat Top serii 4500 (MPB) z acetalu. Było to jej pierwsze zastosowanie w przetwórstwie żywności. Głównym powodem tego zalecenia była trwałość MPB oraz brak prętów ze stali nierdzewnej, które mogą szybko zetrzeć metalową górną stronę przenośnika. Firma Intralox zapewniła to rozwiązanie i Citrus Juice zdecydował się na zainstalowanie taśm transportujących Intralox Flat Top serii 4500.

Wszyscy zaanagżowali się we współpracę, aby osiągnąć najlepsze rozwiązanie dla naszego zakładu. Chcę mieć tę taśmę do każdego docelowego zastosowania w naszych zakładach.

Wagner Gonçalves
Właściciel Citrus Juice

Od czasu pierwszego montażu w grudniu 2017 r. zakład Citrus Juice zakupił dwie dodatkowe taśmy Intralox do wykorzystania w innych zastosowaniach krytycznych. Dzięki swojej wytrzymałości i trwałości taśma S4500 Flat Top może być eksploatowana przez dwa lata, co eliminuje nieplanowane przestoje w produkcji i konieczność stosowania kosztownych rolek. Brak potrzeby korzystania z usług firm zewnętrznych w zakresie łączenia taśmy płaskiej sprawił, że Citrus Juice stał się niezależny i bardziej wydajny.

Obecne oszczędności roczne Citrus Juice:

  • 37 179 USD w stratach produktów
  • 9238 USD za elementy (rolki, taśmy płaskie, wałki)
  • 2 660 USD w przestojach w pracy*

*W oparciu o brazylijską stawkę pracy

$49,077
całkowite oszczędności roczne