Technologia ThermoDrive ogranicza nakład pracy związanej z czyszczeniem o 75% oraz skraca czas czyszczenia o 50% w zakładzie producenta przekąsek

Analiza przypadku

Calbee

Produkty

Taśmy ThermoDrive

Branże

Przekąski

Pracownik czyszczący dolną część taśmy przenośnika wznoszącego ThermoDrive A23 z zabierakami szufelkowymi i ściankami bocznymi

Calbee to japoński producent alternatywnych przekąsek. W jednym z zakładów firmy, położonym w amerykańskiej miejscowości Senatobia w stanie Missisipi, wytwarza się suszone przekąski z ekstrudowanego grochu, czarnej fasoli i soczewicy, które wchodzą w skład oferty marki Harvest Snaps.

Dla firmy Calbee wyzwaniem okazały się powstające przy produkcji przekąsek cząstki pyłu, które przedostawały się do zawiasów, pęknięć i szczelin taśmy do przenośników wznoszących, zamontowanej na wyjściu jednej z trzech suszarek. Wiązało się to z czasochłonnymi procedurami w zakresie czyszczenia i utrzymania higieny oraz prowadziło do długich, nieplanowanych przestojów. Płukanie wstępne zajmowało około 40 minut i wymagało udziału trzech lub czterech osób, które musiały podnieść taśmę, oczyścić ramę i usunąć zanieczyszczenia. Taśmy często wymagały ponownego czyszczenia ze względu na niezaliczone testy wymazowe ATP, których pomyślny wynik stanowił niezbędny warunek w procesie zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności. Ponadto dobiegający końca czas eksploatacji taśm pociągał za sobą konieczność przeprowadzania regularnych kontroli i napraw, co oznaczało nawet dwie dodatkowe godziny nieplanowanego przestoju tygodniowo.

Wniosek był oczywisty — czas na wymianę.

Po wymianie dotychczasowych taśm na taśmy ThermoDrive czyszczenie stało się znacznie prostsze ze względu na brak pęknięć i szczelin w materiale. Ta technologia rozwiązała nasz problem.

Cory Kennedy
Inżynier korporacyjny z firmy Calbee

Cory Kennedy, inżynier korporacyjny w firmie Calbee, zadzwonił do doradcy klienta Intralox, z którym od ponad 20 lat prowadzi udaną współpracę. Po omówieniu kilku rozwiązań Intralox Kennedy zdecydował się na modernizację instalacji poprzez zakup taśm transportujących ThermoDrive wykonanych z poliuretanu A23. W pełni zamknięta, jednolita, płaska powierzchnia taśm ThermoDrive oraz ich lekka konstrukcja ułatwiają proces czyszczenia, który może być przeprowadzany bezpośrednio na przenośnikach i który nie wymaga tak dużego nakładu pracy. Materiał A23, odporny na temperatury do 212°F (100°C), doskonale sprawdza się w przypadku świeżo osuszonych produktów.

W pierwszym miesiącu po modernizacji firma Calbee odnotowała ogromną poprawę wyników. Do podniesienia i oczyszczenia taśmy potrzeba obecnie tylko jednej osoby, co zmniejsza nakład pracy o 75% oraz skraca czas czyszczenia o 50%. Ponadto zespół ds. warunków sanitarnych odnotował 100% zaliczonych testów wymazowych ATP bez konieczności wdrażania dodatkowych cykli czyszczenia.

„Po wymianie dotychczasowych taśm na taśmy ThermoDrive czyszczenie stało się znacznie prostsze ze względu na brak pęknięć i szczelin w materiale. Ta technologia rozwiązała nasz problem” — mówi Kennedy.

Kontynuując owocną współpracę, firmy Calbee i Intralox pracują obecnie nad dwuletnim projektem wymiany pozostałych taśm modułowych w zakładzie w Senatobii.

50%
krótszy czas czyszczenia
75%
mniejszy nakład pracy związanej z czyszczeniem
100%
zaliczonych wymazów ATP