Helados Alacant

Helados Alacant zwiększa wydajność dzięki systemowi DirectDrive


Firma Intralox to doskonały partner dla naszego przedsiębiorstwa. Jej pracownicy współpracują z nami nad rozwiązywaniem naszych problemów i są dla nas prawdziwym partnerem biznesowym.

Alberto Perez Garijo, kierownik operacyjny ds. inżynierii w zakładzie Helados Alacant

Zakład Helados Alacant w Alicante w Hiszpanii borykał się z problemami z jedną z metalowych spiral przenośnikowych wykorzystywanych do zamrażania kwadratowych pojemników na lody. Metalowa spirala podnosiła się kilka razy w roku, wymuszając zatrzymanie produkcji w celu przeprowadzania napraw i zrzucając produkty z taśmy spirali i strefy przed spiralą. Zakład Helados Alacant poszukiwał rozwiązania w celu zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów produkcji.

Mając pozytywne doświadczenia ze współpracy z firmą Intralox w przeszłości, zakład Helados Alacant zwrócił się do jej specjalistów o pomoc. Intralox zmodernizował istniejącą spiralę z wykorzystaniem systemu Intralox® DirectDrive™ (DDS™) wyposażonego w taśmę z serii 2800. System DDS upraszcza obsługę spirali poprzez eliminację nadbiegu i związanych z nim elementów sterujących. Umożliwia to pozbycie się najczęstszych problemów, takich jak straty produktowe, zacinanie i poślizgi w układzie. Taśma S2800 zapewnia lepszą orientację produktu, zmniejsza naprężenia taśmy i wydłuża okres jej eksploatacji.

Modernizacja z wykorzystaniem systemu DDS pozwoliła wyeliminować kosztowne przypadki podniesienia taśmy, które występowały w przypadku metalowej spirali, dzięki czemu okres zwrotu inwestycji trwał krócej niż rok. Zakład w Alicante zwiększył wydajność posiadanej spirali o 10%, co przełożyło się na obniżenie kosztów pośrednich o 8% i całkowitą eliminację przypadków spadnięcia produktu z taśmy podczas produkcji. Zakład planuje udoskonalenie większej ilości systemów przy współpracy z firmą Intralox.