System DirectDrive pozwala wiodącemu przetwórcy drobiu poprawić jakość produkcji i wyeliminować przestoje

Analiza przypadku

Erpiliç

Produkty

Spirale

Branże

Mięso i drób

Oczekiwania klienta

Erpiliç, wiodący przetwórca drobiu w Turcji, postawił sobie za cel zwiększenie produkcji mrożonego drobiu ze względu na rosnący popyt na rynkach lokalnych i eksportowych. We wstępnym badaniu wykazano, że w używanej do produkcji świeżych produktów mroźni spiralnej z napędem ciernym występowały poważne problemy z przywieraniem produktów. Kawałki kurczaka przywierały do metalowej taśmy jeszcze przed całkowitym zamarznięciem i musiały być potem odrywane od taśmy za pomocą skrobaków. Intensywne skrobanie pozostawiało ślady na produktach, a to przyczyniało się do obniżenia ich jakości. Resztki produktów pozostałe na taśmie zamieniały się z kolei w punkty haczenia i stawały przyczyną wyginania i pękania taśmy.

Nadmierne naprężenie taśmy powodowało zużycie kół zębatych i uszkadzało taśmę, która przez to wymagała dodatkowych czynności z zakresu utrzymania ruchu i napraw w liczbie 15 godzin miesięcznie. Nieplanowane przestoje prowadziły z kolei do strat produkcyjnych, tworzenia się wąskich gardeł w obszarze mrożenia produktów oraz występowania dużego ryzyka związanego z opóźnieniami w realizacji zamówień.

Modernizacja z firmą Intralox

Podczas rozmowy z zespołem doradców klienta firmy Intralox przedstawiciele firmy Erpiliç wyrazili potrzebę zastosowania lepszego systemu mrożenia spiralnego, który zapewniłby większą wydajność produkcji. Firma Intralox zaproponowała spiralę systemu DirectDrive (DDS) z modułowymi taśmami z tworzywa sztucznego DirectDrive z serii 2900. W technologii DDS brzeg taśmy zazębia się bezpośrednio z bębnem, a taśma jest znacznie mniej naprężona. Znakomite właściwości taśm z tworzywa sztucznego w zakresie zwalniania produktów przyczyniają się natomiast do zmniejszenia strat produkcyjnych i ograniczenia liczby śladów pozostawianych na produktach dzięki rozwiązaniu problemu przywierania.

Rezultaty

Od czasu montażu we wrześniu 2018 roku taśmy DirectDrive S2900 nie spowodowały żadnych przestojów produkcji w zakładzie i nie wymagały żadnych dodatkowych czynności ze strony techników utrzymania ruchu. Zwiększyły natomiast zdolność przerobową zakładu z dwóch do trzech ton na godzinę. Zwalnianie produktów z taśmy odbywa się już bez skrobania i nie uszkadza produktów ani taśmy.

To nowe rozwiązanie pozwoliło firmie Erpiliç na oszczędności rzędu 69 000 USD rocznie dzięki wyeliminowaniu strat produkcyjnych spowodowanych nieplanowanymi przestojami oraz 14 000 USD w skali roku dzięki braku konieczności ciągłej wymiany taśm i ponoszenia kosztów robocizny związanej z utrzymaniem ruchu.

„W systemie DirectDrive produkty są zwalniane z taśmy na końcu linii z wielką łatwością i bez jakichkolwiek uszkodzeń” — mówi Güntaç Demir, kierownik produkcji w firmie Erpiliç. „Zapewnia im to wyjątkową wartość dodaną pod względem jakości oraz pozwala nam na terminową realizację zamówień”.

W systemie DirectDrive produkty są zwalniane z taśmy na końcu linii z wielką łatwością i bez jakichkolwiek uszkodzeń”.

Güntaç Demir
Kierownik produkcji w firmie Erpiliç
o 1tonę
na godzinę większa zdolność przerobowa
83 000USD
wartość rocznych oszczędności dzięki rozwiązaniu Intralox