Candia

Firma Candia rozbudowuje linię sortującą z wykorzystaniem technologii ARB


Rozwiązanie Intralox ARB jest odpowiedzią na wszystkie nasze potrzeby. Zapewnia równocześnie estetyczny wygląd pozbawiony widocznych elementów ruchomych.

Helder Dias, dyrektor operacyjny i techniczny kierownik projektu w firmie Candia

W zakładzie Clermont Ferrand we Francji firma Candia wytwarza rocznie 52 000 ton masła dostarczanego do klientów zajmujących się sprzedażą detaliczną, usługami żywieniowymi i przetwórstwem spożywczym w całej Europie. Masło jest produkowane i pakowane w różnych rozmiarach, a następnie pakowane do kartonowych pudeł różnej wielkości.

Zakład planował budowę nowej strefy napełniania palet, zawierającej dziewięć linii przenośnikowych i trzy roboty, zlokalizowanej na piętrze poniżej miejsca produkcji i pakowania. Candia potrzebowała systemu zapewniającego odpowiednią elastyczność, aby umożliwić obsługę różnorodnych produktów. Jednocześnie system ten miał eliminować ryzyko zacinania produktu, zwiększać bezpieczeństwo, zajmować mniej miejsca oraz wymagać ograniczonej konserwacji i kosztów pracy.

Candia zamontowała nowy system napełniania palet, w którym wykorzystano sortownik Intralox® DARB™ S400, którego zadaniem jest sortowanie i podawanie produktów do robotów. Firma Candia postanowiła nawiązać partnerską współpracę z przedsiębiorstwem Intralox, ponieważ technologia Intralox Activated Roller Belt™ (ARB™) umożliwia realizację wszystkich celów projektu, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa. W urządzeniach ARB nie wykorzystuje się zewnętrznych części ruchomych (takich jak ramiona popychające) i są one cichsze niż alternatywne technologie, które rozważała wcześniej firma Candia.

Partnerska współpraca pomiędzy firmami Intralox i Candia, a także z zewnętrznym dostawcą układu do napełniania palet oraz preferowanym integratorem całego systemu, okazała się płynna i korzystna dla wszystkich stron. Pięć lat po zamontowaniu sortownik DARB zwiększył bezpieczeństwo i wyeliminował zacięcia oraz zatrzymania linii, nie wymagając przy tym żadnych nieplanowanych czynności konserwacyjnych.