Canélia

Nowy format palet dzięki wprowadzeniu rozwiązania ARB switch w firmie Canélia


Fenomen zwrotnicy ARB polega na jej prostocie i sposobie, w jaki płynnie i nieprzerwanie przesuwa poszczególne produkty. Rozwiązanie idealnie spełniło nasze wymagania.

Mathieu Agranier, kierownik produkcji w firmie Canélia

Canélia to producent mleka z siedzibą z Petit-Fayt we Francji, wchodzący w skład wiodącej w branży mleczarskiej grupy Lactalis. W rozlewni firmy Canélia polietylenowe butelki mleka o pojemności 1 l są pakowane w folię kurczliwą po sześć, osiem lub dziesięć sztuk z wydajnością 15 000 butelek na godzinę. Zgrzewki 8- i 10-litrowe były kierowane do paletyzatora z maksymalną wydajnością linii. Aby sprostać nowym wymaganiom, konieczne było utworzenie nowego formatu palet, a także wprowadzenie zmian w układzie butelek na każdej warstwie palet z jednoczesnym zachowaniem wydajności.

W zakładzie mleczarskim stosowano technologię przenośników z boczną regulowaną prowadnicą do kierowania produktów do paletyzatora na jednej linii. Aby można było korzystać z nowego formatu palet, niezbędne były jednak dwie linie. Dostosowywanie prowadnic do różnych rozmiarów zgrzewek było czasochłonne, przez co rozwiązanie w zakresie przenośników przestało być opłacalne. Ponadto prowadnice przyczyniały się do częstego blokowania i uszkadzania opakowań z folii kurczliwej. W związku z tym zakład mleczarski Canélia postanowił zapytać integratora i firmę Intralox o lepsze rozwiązanie w zakresie przenośników.

Firma Intralox przedstawiła w postaci symulacji technologię Activated Roller Belt™ (ARB™) Switch S400 – zautomatyzowane rozwiązanie w zakresie przenośników do kierowania produktów do paletyzatora na dwóch liniach, które nie wymagało wprowadzania zmian w różnych rodzajach opakowań. Prowadnice i spowodowane przez nie uszkodzenia opakowań zostały wyeliminowane. Rozdzielacz firmy Intralox umożliwił optymalizację wydajności produkcji i pozwolił firmie Canélia sprostać rynkowemu zapotrzebowaniu na różne rozmiary i układy palet.