Kosztowny błąd w rozumowaniu na temat higienicznej konstrukcji

Cztery sposoby na zaoszczędzenie czasu, pieniędzy i wysiłku za pomocą odpowiedniego sprzętu

  • Spostrzeżenia
  • Październik 31, 2022
Dwie kobiety w rękawicach, siatkach na włosy i fartuchach czyszczące taśmę ThermoDrive

Pasy zapięte? Świetnie.

W pierwszym kwartale 2022 r. amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) wycofała więcej artykułów w sektorze spożywczym niż łącznie w latach 2018–2021.

Oznacza to, że w ciągu trzech miesięcy wycofano więcej artykułów spożywczych (ponad 1,3 mln) niż w ciągu ostatnich czterech lat.

Stały i coraz bardziej niepokojący wzrost przypadków wycofania produktów spożywczych w ciągu ostatnich kilku lat skłaniał coraz większą część branży do zmiany sposobu myślenia o higienicznej konstrukcji.

Wielu producentów żywności do tej pory błędnie myślało, że sprzęt zaprojektowany w sposób higieniczny musi kosztować więcej niż tradycyjne alternatywy.

Prawda jest taka, że jeśli Twój zakład rozważa nowy projekt kapitałowy lub aktualizację obecnego, korzyści ekonomiczne wynikające z wdrożenia sprzętu zaprojektowanego w sposób higieniczny szybko się skumulują.

Jak już wspominaliśmy w poprzednim artykule, ważnym aspektem przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania jest zbadanie czynników wykraczających poza początkową cenę zakupu. Przykładowo: jakie są długoterminowe koszty?

Poprzez wybór sprzętu zaprojektowanego w sposób higieniczny producenci żywności mogą zaoszczędzić sporo czasu, pieniędzy i wysiłku. W jaki sposób?

Krótszy czas poświęcony na kwestie sanitarne, dłuższy czas pracy bez przestojów

Ile czasu zajmuje pracownikom sanitarnym czyszczenie obecnego sprzętu? Jak długo zajmuje samo czyszczenie?

A co, gdyby można było zaoszczędzić godzinę? Albo półtorej godziny? Dzięki przenośnikom o odpowiedniej higienicznej konstrukcji czas poświęcany na higienę mógłby przekształcić się w czas przeznaczony na produkcję.

„Kiedy sprzęt pracuje, firma zarabia pieniądze. Wytwarza produkty” — mówi Brad Klemme, starszy specjalista ds. bezpieczeństwa żywności w firmie Commercial Food Sanitation. „Natomiast podczas wykonywania czynności związanych z utrzymaniem higieny sprawa wygląda inaczej. Im bardziej dana firma jest w stanie skrócić ten proces, tym korzystniejsze finansowo będzie to dla niej — niezależnie od kategorii w sektorze żywności”.

Ścieżka higienicznej konstrukcji nie musi oznaczać większych kosztów. Jest to częsty błąd w rozumowaniu. Aby uzyskać pełny obraz tego, jakie środki będzie potrzebne do obsługi danego sprzętu przez cały okres jego eksploatacji, należy wziąć pod uwagę całkowity koszt posiadania.

Brad Klemme
Brad Klemme
Starszy specjalista ds. bezpieczeństwa żywności w Commercial Food Sanitation

Mniej wymaganych szkoleń

W obliczeniach całkowitego kosztu posiadania często zapomina się o tym czynniku. Im większa złożoność sprzętu w zakresie obsługi lub czyszczenia, tym więcej wymaganych szkoleń. Jest to szczególnie trudne w przypadku problemów związanych z zatrudnieniem i rotacją pracowników, z którymi mierzy się wiele zakładów.

„Posiadanie sprzętu, który wymaga przeprowadzenia wielu szkoleń, może być problematyczne, biorąc pod uwagę obecną sytuację kadrową w sektorze żywności” — mówi Klemme.

Sprzęt zaprojektowany w sposób higieniczny zwykle nie wymaga gruntownego demontażu w celu czyszczenia ani znacznej wiedzy technicznej w zakresie obsługi i konserwacji. Oznacza to możliwość wyszkolenia nowych członków zespołu szybciej i wydajniej.

Wskazówka od zespołu: współpracuj z producentami OEM, którzy rozumieją wagę zasad higienicznej konstrukcji i wdrażają je w swoich urządzeniach.

Łatwiejsze czyszczenie

Higieniczne konstrukcje przenośników zaprojektowano z myślą o prostocie. Oznacza to, że do umożliwienia ich pracy na wysokim poziomie potrzeba niewiele. Mniej części, ale również mniej wymaganych pracowników.

W sprzęcie zaprojektowanym w sposób higieniczny wyeliminowano wnęki, aby zapobiegać gromadzeniu się produktów i potencjalnemu zagnieżdżaniu się bakterii.

Czyszczenie przenośników o prostej konstrukcji jest szybsze. Pracownicy sanitarni mogą z łatwością uzyskać dostęp do wszystkich obszarów sprzętu. Praktycznie nie ma potrzeby demontażu (a jeśli jest taka konieczność, nie są wymagane żadne narzędzia).

Bardziej złożone i zamknięte urządzenia wymagają dłuższego czasu na skuteczne czyszczenie, co generuje większe koszty dla producentów żywności w zakresie wody, środków chemicznych oraz wymaganego nakładu pracy.

Okresowe czyszczenie sprzętu (PEC)

Im bardziej skomplikowany jest sprzęt, tym więcej znajduje się w nim ruchomych części i tym trudniej zastosować wszystkie zasady higieny w celu całkowitego wyeliminowania konieczności demontażu na potrzeby okresowego czyszczenia sprzętu.

„Gdy zespoły zajmujące się konserwacją i higieną muszą regularnie współpracować oraz rozmontowywać sprzęt w celu jego skutecznego oczyszczenia, generuje to znaczne koszty” — mówi Klemme.

Czy Twoja firma ma program PEC? Jeśli nie, może wystąpić ryzyko związane z bezpieczeństwem żywności, o którym nie wiesz, a które może doprowadzić do wzajemnego zanieczyszczenia produktów. Jeśli się tego nie sprawdzi, pojawią się ukryte koszty, które mogą doprowadzić do najgorszego możliwego rezultatu dla firmy: wycofania produktu.

„To jak pływanie w wodach pełnych rekinów, nie wiedząc o tym” — wyjaśnia Klemme. „Bez programu PEC pozostajemy w nieświadomości. I to jest przerażające”.

Ikona przedstawiająca dwie bułeczki obiadowe

Historia sukcesu: Martin's Famous Pastry Shoppe

Dowiedz się, w jaki sposób szkolenia warsztatowe firmy CFS pomogły producentom chleba i bułek skrócić czas przestojów oraz zmniejszyć straty produktów o prawie 60%.

Dowiedz się, w jaki sposób

Biorąc pod uwagę wszystkie długoterminowe i zapewniające oszczędność korzyści wynikające z wyboru higienicznego sprzętu do produkcji żywności, powinno paść pytanie: dlaczego jeszcze w to nie zainwestowaliśmy?

Gdy nadchodzi czas zakupu nowego sprzętu lub modyfikacji istniejących systemów, higieniczne konstrukcje zapewniają to, co Klemme nazywa rozwiązaniem typu „podwójna wygrana”.

Korzyści w zakresie bezpieczeństwa żywności i łatwości czyszczenia są oczywiste. Drugim zwycięstwem są wyniki finansowe. Sprzęt zaprojektowany w sposób higieniczny może pracować dłużej, co pozwala obniżyć koszty. Z czasem może to znacząco wpłynąć na całkowity koszt posiadania.

Jeśli potrzebujesz uzasadnienia wdrożenia nowego projektu, rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo żywności, zmniejszające ryzyko, zapewniające dłuższy czas pracy bez przestojów i obniżające koszty w dłuższej perspektywie powinno przekonać kierownictwo zakładu.

Zapobieganie najczarniejszym scenariuszom dla zakładu zaczyna się od wyboru odpowiedniego sprzętu. Niech higieniczne konstrukcje będą Twoim priorytetem, a nie będzie już konieczne poświęcenie wyników finansowych na potrzeby realizacji wytycznych w zakresie bezpieczeństwa żywności. Pokaż kierownictwu firmy pełny obraz całkowitego kosztu posiadania oraz długoterminową perspektywę spełnienia obu celów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści finansowych i związanych z bezpieczeństwem żywności, które przynosi sprzęt zaprojektowany w sposób higieniczny, skontaktuj się z ekspertami firm Intralox oraz CFS.


Wiadomości i spostrzeżenia