Martin's Famous Pastry Shoppe, Inc.®

Firma Martin’s® skraca czas przestojów i ogranicza straty produktów dzięki warsztatom FoodSafe poświęconym przenośnikom


Warsztaty zostały dostosowane do potrzeb naszego zakładu i zespołu zajmującego się utrzymaniem ruchu. Przyniosły one natychmiastowe korzyści dzięki temu, że uczestnicy mogli łatwo odnieść się do poruszanych tematów — w trakcie szkolenia dostrzegaliśmy momenty ich wyraźnej satysfakcji, gdy przekazywane im informacje składały się w logiczną całość. Widzieliśmy też ich zaangażowanie we współpracę z prowadzącymi zajęcia i zainteresowanie możliwościami zastosowania nowych koncepcji w codziennych zadaniach.

Kierownik ds. bezpieczeństwa żywności firmy Martin’s

Oczekiwania klienta

Martin’s Famous Pastry Shoppe, Inc.® — rodzinna firma zajmująca się produkcją pieczywa od 70 lat — często doświadczała nieplanowanych przestojów oraz strat produktów. Zespół zajmujący się utrzymaniem ruchu w zakładzie poświęcał dużo czasu na opracowywanie doraźnych rozwiązań tych problemów; nie miał jednak wystarczającej wiedzy na temat przenośników, aby im zapobiec.

Na przestrzeni lat wybrani kierownicy i przełożeni z firmy Martin’s® z powodzeniem brali udział w szkoleniach firmy Commercial Food Sanitation (CFS) z zakresu podstaw sanitarnych oraz higienicznych konstrukcji przenośników. Po zwróceniu uwagi na luki w wiedzy zespołu zajmującego się utrzymaniem ruchu w zakładzie zarząd Martin’s zwrócił się do będącej częścią grupy Intralox® firmy CFS z prośbą o organizację podobnych praktycznych szkoleń dostosowanych do potrzeb zespołu.

Wykonanie zadania przez Intralox i CFS

Inżynierowie sprzedaży Intralox i specjaliści ds. bezpieczeństwa żywności CFS zorganizowali w firmie Martin’s trzy poświęcone przenośnikom sesje warsztatowe FoodSafe™. Po ich ukończeniu przeprowadzono ewaluację poszczególnych przenośników w celu oceny poczynionych postępów oraz sformułowania zaleceń dotyczących konstrukcji urządzeń z uwzględnieniem czynników higienicznych i mechanicznych.

Celem warsztatów było zwiększenie ogólnej wiedzy członków zespołu na temat przenośników i taśm oraz przekazanie im informacji dotyczących strategii zapobiegania ryzyku związanemu z bezpieczeństwem żywności, na przykład poprzez ograniczenie możliwości zanieczyszczenia obcymi materiałami.

Poświęcone przenośnikom warsztaty FoodSafe zaowocowały też długoterminową skutecznością działań zespołu. Zdobytą wiedzę uczestnicy mogli wypróbować na licznych przenośnikach w zakładzie, a także przekazać ją innym członkom zespołu.

„Warsztaty zostały dostosowane do potrzeb naszego zakładu i zespołu zajmującego się utrzymaniem ruchu. Przyniosły one natychmiastowe korzyści dzięki temu, że uczestnicy mogli łatwo odnieść się do poruszanych tematów — w trakcie szkolenia dostrzegaliśmy momenty ich wyraźnej satysfakcji, gdy przekazywane im informacje składały się w logiczną całość. Widzieliśmy też ich zaangażowanie we współpracę z prowadzącymi zajęcia i zainteresowanie możliwościami zastosowania nowych koncepcji w codziennych zadaniach” — mówi kierownik ds. bezpieczeństwa żywności firmy Martin’s.

Rezultaty

Dzięki zastosowaniu zdobytej podczas warsztatów wiedzy zespół zajmujący się utrzymaniem ruchu w zakładzie firmy Martin’s zrealizował następujące cele:

  • skrócił czas przestojów o 57% i ograniczył straty produktów o 59%, co przyczyniło się do zwiększenia wydajności produkcji;
  • zastosował zasady higieny w konstrukcji nowych przenośników;
  • zmodyfikował istniejące przenośniki w celu zapobieżenia incydentom związanym z bezpieczeństwem żywności oraz zwiększenia wydajności operacyjnej;
  • zaktualizował Standardowe Sanitarne Procedury Operacyjne (SSOP) w celu spełnienia wymogów sanitarnych i wydłużenia okresu eksploatacji taśm;
  • nadał priorytet konserwacji prewencyjnej;
  • udoskonalił wcześniej zdobytą wiedzę dzięki uwzględnieniu nowych informacji.

Dzięki doskonałym rezultatom jednorazowa usługa przeobraziła się w trwałe partnerstwo. CFS i Intralox kontynuują współpracę z firmą Martin’s, dążąc do usprawnienia procesów oraz organizując konsultacje w zakresie higienicznej konstrukcji przenośników, co gwarantuje powodzenie przyszłych działań.

„Zarówno warsztaty, jak i ewaluacja przyniosły firmie Martin’s wyraźne korzyści oraz zostały pozytywnie przyjęte przez wszystkich członków personelu. Wszystkie zespoły mają teraz większą świadomość stawianych przed nimi wymagań oraz wiedzą, jak przyczynić się do budowania kultury bezpieczeństwa żywności” — mówi kierownik zakładu firmy Martin’s.

Więcej informacji na temat sposobów, w jaki firma Intralox może pomóc w ochronie marki znajduje się na stronie FoodSafe™.