Obliczanie rzeczywistego całkowitego kosztu posiadania

5 kluczy do podejmowania najlepszych decyzji dotyczących wyposażenia Twojego zakładu

Zdjęcie z góry lodowej przedstawiające większą objętość góry poniżej niż powyżej powierzchni wody

Całkowity koszt posiadania, obliczany na potrzeby projektu kapitałowego, obejmuje znacznie więcej niż tylko to, co pokazuje etykieta z ceną urządzenia.

Wyobraź sobie, że teraz jest świetny czas na zakup nowego samochodu. (Nie jest, ale posłużmy się teraz tym przykładem). Na początku procesu decyzyjnego użytkownik rozważy, czy wybrać wersję z silnikiem spalinowym, czy z napędem elektrycznym (EV).

Początkowo cena zakupu pojazdu z silnikiem spalinowym powoduje, że może wydawać się on bardziej przystępny. Jednak porównując koszty operacyjne — na przykład koszty paliwa i wymiany oleju — pojazdy z napędem elektrycznym, które są droższe w zakupie, w dłuższej perspektywie okazują się znacznie tańsze dzięki niższym kosztom przejazdu na kilometr.

Podobnie przy wyborze wyposażenia do zakładu przetwórstwa spożywczego najlepiej obliczyć całkowity koszt posiadania (TCO) i nie podejmować decyzji wyłącznie na podstawie kosztów początkowych. Jednak jakie czynniki należy wziąć pod uwagę poza inwestycją początkową?

Nasi eksperci rekomendują użycie kluczy do optymalizacji całkowitego kosztu posiadania proponowanego wyposażenia, aby zapewnić pozytywny wpływ na wydajność operacyjną zakładu, bezpieczeństwo żywności i wyniki finansowe.

Inwestycja początkowa

Obliczanie całkowitego kosztu posiadania wyposażenia obejmuje proste równanie:

Równanie całkowitego kosztu posiadania: całkowity koszt posiadania (TCO) = „koszty początkowe inwestycji” plus „bieżące koszty operacyjne” związane z produktem pomnożone przez „oczekiwany okres użytkowania aktywów” w latach

Haczyk? Należy uwzględnić wiele zmiennych. Nawet początkowy koszt inwestycji obejmuje znacznie więcej niż tylko to, co pokazuje etykieta z ceną urządzenia.

„Musisz zadać sobie wiele pytań. Ilu pracowników będzie musiało pracować przy modernizacji lub instalacji wyposażenia? Jak długo będzie trwać ten proces? Jakie koszty generuje każda godzina przestoju?” Wszystkie te elementy to części składowe inwestycji początkowej” — mówi Helen Xi, analityczka firmy Intralox ds. rozwoju biznesu w branży piekarniczej i przekąsek.

Jak jednak wynika zarówno z porównania całkowitego kosztu posiadania (TCO), jak i z przykładowego porównania pojazdów, należy wziąć pod uwagę wszystkie potencjalne koszty i oszczędności operacyjne związane z wyposażeniem. Jaki jest szacowany długoterminowy koszt posiadania?

Zrzut ekranu z arkuszem całkowitego kosztu posiadania

Arkusz do obliczania i porównywania całkowitego kosztu posiadania (TCO)

Oto przydatne narzędzie, które pomoże Ci ocenić pełne koszty projektów kapitałowych. Użyj go do zadawania pytań producentom urządzeń i uzasadnienia proponowanej modernizacji lub zakupu nowego wyposażenia kadrze kierowniczej zakładu.

Pobierz PDF

Szkolenia

Podczas obliczania całkowitego kosztu posiadania warto zastanowić się nad potencjalną potrzebą szkoleń. Czy można spodziewać się kosztów związanych z doszkalaniem pracowników w zakresie proponowanego sprzętu? Wielu niedoszacowuje tego kosztu lub zapomina o nim.

„Oczywistością jest, że im bardziej złożony w zakresie obsługi lub czyszczenia jest element sprzętu, tym więcej będzie wymaganych szkoleń” — wyjaśnia Brad Klemme, starszy specjalista ds. bezpieczeństwa żywności w firmie Commercial Food Sanitation.

Po najlepszych inwestycjach kapitałowych można oczekiwać nie tylko niezawodnej pracy, ale także higienicznej konstrukcji, łatwości w obsłudze i czyszczeniu, a co za tym idzie — niewielkiej ilości dodatkowych szkoleń. Ma to kluczowe znaczenie z powodu innej kwestii: kosztów pracy.

Nakład pracy

Wszyscy wiemy, że pracownicy kosztują więcej i trudniej ich znaleźć niż zaledwie kilka lat temu. Aby stawić czoła temu wyzwaniu, wielu producentów żywności dąży do automatyzacji procesów.

Projekty kapitałowe nastawione na automatyzację linii muszą być również oceniane pod kątem czystości. Czy proponowane urządzenia zautomatyzowane mogą być czyszczone na mokro? Technologia Active Integrated Motion™ (AIM™) może ograniczyć nie tylko nakłady pracy związane z produkcją, ale także z higieną.

„Automatyzacja nie zawsze zapewnia prostotę i łatwość czyszczenia” — mówi Brad Klemme. Weź pod uwagę stopień złożoności proponowanego wyposażenia. Czy pracownicy będą musieli dysponować większą wiedzą techniczną i przechodzić szkolenia?

Urządzenie, które jest bardziej higieniczne oraz może być czyszczone efektywniej i szybciej, prawdopodobnie będzie wymagać angażowania mniejszej liczby pracowników odpowiedzialnych za higienę do każdego cyklu czyszczenia. „Ponieważ w zakładach spożywczych pracownicy ciągle się zmieniają, najlepiej wybrać wyposażenie łatwe w obsłudze, czyszczeniu i konserwacji” — mówi.

Całkowity koszt posiadania to więcej niż liczba w arkuszu kalkulacyjnym. To rozmowy z naszymi klientami, które pozwalają nam zrozumieć ich projektów, abyśmy mogli zapewnić właściwe rozwiązanie.

Helen Xi
Helen Xi
Analityczka firmy Intralox ds. rozwoju biznesu w branży piekarniczej i przekąsek

Utrzymanie ruchu

Ile czasu i wysiłku zajmie utrzymanie płynnego przebiegu inwestycji kapitałowych? Prace konserwacyjne to jedna z najdroższych składowych kosztów w zakładzie.

Przeanalizuj także posiadane urządzenia. Na przykład w zakładzie z przenośnikiem spiralnym o niższej jakości być może przyzwyczajono się, a nawet zaakceptowano, że wymaga on wielu prac konserwacyjnych. Jednak nie trzeba ponosić tak ogromnych kosztów konserwacji w celu utrzymania sprawności przenośnika spiralnego.

„Jakie koszty stałe ma Twoja firma? Czy którekolwiek z nich są powiązane z problemami, które zwiększają zagrożenia bezpieczeństwa żywności w Twojej firmie?” — pyta Elizabeth Cobb, analityczka firmy Intralox ds. rozwoju biznesu w branży mięsnej, drobiowej i owoców morza. „Nie akceptuj częstych problemów z wyposażeniem. Możesz wtedy zapomnieć, że istnieje poważny problem. Nie można długo jeździć na kole dojazdowym, nieprawdaż?”.

Porada dla zespołu: Czy jest rozważana duża inwestycja kapitałowa? Poproś producenta o przedstawienie instalacji, która może być traktowana jako punkt odniesienia. Odwiedź zakład, w którym zapoznasz się z działaniem proponowanego wyposażenia, i zadaj pytania dotyczące jego działania.

Elastyczność

Podczas epidemii COVID-19 przemysł spożywczy zdobył wiele nowych doświadczeń. Jednym z najważniejszych było zrozumienie znaczenia elastyczności działania linii i wytwarzania produktów. Gdy restauracje zostały zamknięte z powodu kwarantanny, konsumenci gotowali więcej w domu. Przetwórcy musieli przejść z opakowań zawierających 400 hamburgerów dla restauracji szybkiej obsługi na opakowania zawierające 15 sztuk dla sklepów detalicznych.

„Przedstawiliśmy jednemu z naszych klientów hipotetyczny scenariusz” — mówi Cobb. „Była to możliwość zastąpienia istniejącej linii, przystosowanej do obsługi restauracji szybkiej obsługi, przez rozwiązanie dwuzadaniowe, które mogłoby łatwo przejść na obsługę opakowań dla handlu detalicznego”. Rekonfiguracja układów linii dzięki wyposażeniu przygotowanemu do obsługi przyszłych potrzeb może zmniejszyć liczbę czynności konserwacyjnych, zwiększyć dostępność powierzchni i zminimalizować czasy przestojów.

Podczas wieloletniego okresu użytkowania tego typu rozwiązania zwrot z inwestycji będzie znacznie większy. Warto szukać tego rodzaju elastyczności w nowych lub modernizowanych projektach, aby móc łatwiej reagować na wszelkie gwałtowne zmiany.

Zadbaj, aby rozpatrywane projekty kapitałowe mogły poprawić wydajność zakładu, bezpieczeństwo żywności i wyniki finansowe.

Arkusz do obliczania i porównywania całkowitego kosztu posiadania TCO (PDF) to doskonały punkt wyjścia. Uwzględnij wszystkie możliwe koszty związane z modernizacją wyposażenia Twojego zakładu, aby móc lepiej uzasadnić wydatki kadrze kierowniczej lub właścicielom zakładu. W trakcie procesu warto opierać się na wiedzy fachowej producenta urządzeń i dostawcy taśm. Ich wiedza pomoże dokonać właściwego wyboru i wprowadzić zakład na drogę do sukcesu.

Masz pytania dotyczące obliczania całkowitego kosztu posiadania nowego wyposażenia? Aby uzyskać odpowiedzi, skontaktuj się z naszymi ekspertami z branży spożywczej i technicznej.


Wiadomości i spostrzeżenia