Pięć kroków do sukcesu Twoich projektów związanych z żywnością

Uwzględnianie bezpieczeństwa żywności przy planowaniu i uruchamianiu produkcji

Dwóch specjalistów branży spożywczej, jeden mężczyzna i jedna kobieta, oboje noszący sprzęt zabezpieczający, w tym białe kaski, rękawice i fartuchy laboratoryjne, sprawdza przenośnik w środowisku fabrycznym.

W branży produkcji żywności zanieczyszczenie produktów nie oznacza tylko przestojów i utraty zysków.

Dla klientów, którzy polegają na Twoich produktach przy zaopatrzaniu swoich sklepów lub do przygotowywania posiłków dla swoich rodzin, bezpieczeństwo żywności w Twojej firmie ma kluczowe znaczenie. To zdrowie ich bliskich. To wyjątkowa, kategoryczna miara zaufania wobec Ciebie jako partnera.

Dla Twoich klientów bezpieczeństwo żywności jest najważniejszym czynnikiem definiującym Twoją markę. I kropka.

Właśnie dlatego Intralox ściśle współpracuje ze swoimi partnerami, aby proaktywnie eliminować przyczyny zanieczyszczeń obcymi materiałami. Wykorzystywanie odpowiedniej technologii nie wystarczy. Najlepsze możliwe wyniki dla Ciebie i Twoich klientów zależą również od odpowiednich praktyk związanych z bezpieczeństwem żywności w Twoich zakładach.

Jak jednak należy zacząć integrować te praktyki w swoich projektach? I na jakim etapie?

W dużym skrócie — rozmowy na temat protokołów bezpieczeństwa należy przeprowadzić przed rozpoczęciem projektu. Jedynym niezawodnym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa żywności poprzez zastosowanie dodatków do linii produkcyjnych jest holistyczne podejście do tego celu oraz planowanie nowych rozwiązań w połączeniu z opracowaniem najlepszych praktyk.

W tym celu stworzyliśmy pięciofazowy poradnik dotyczący bezpieczeństwa żywności, obejmujący etapy od planowania projektu po rozruch linii.

Krótkie wprowadzenie do Intralox FoodSafe

Aby osiągnąć sukces, potrzebujesz zaangażowania i współpracy ze strony swoich partnerów.

Twoja operacja jest złożonym równaniem obejmującym części o krytycznym znaczeniu, maszyny i ludzi. Każdy z tych elementów wymaga starannego rozważenia w ramach jednolitej całości. Aby pomóc naszym partnerom niezwłocznie rozpocząć ten proces, opracowaliśmy system Intralox® FoodSafe™.

Pierwszym elementem jest niezawodna technologia. Oferujemy najbardziej odporne na awarie produkty na rynku, zmniejszające zagrożenie zanieczyszczeniem obcymi materiałami u źródła dzięki wysokiej jakości materiałom i komponentom stosowanym w innowacyjnych konstrukcjach.

Następnie wzmacniamy te odporne na awarie konstrukcje, prowadząc szkolenia dla personelu — zarówno wirtualne, jak i personalne — oraz szkolenia w zakładach klientów z pracownikami, którzy będą pracować przy nowych liniach.

Dodatkowo oferujemy kompleksowy pakiet usług zmniejszających zagrożenia przed, w trakcie i po instalacji. Usługi, takie jak oceny zagrożeń związanych z materiałami obcymi, podobnie jak nasze produkty, będą się rozwijać i ewoluować wraz z Twoimi celami.

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo żywności, zalecamy wdrożenie pięciu poniższych usług na początku każdego z nowych projektów. Są to:

  • Opracowanie specyfikacji
  • Omówienie konstrukcji przenośnika i symulacja działania
  • Omówienie najlepszych praktyk przed i w trakcie budowy
  • Fabryczny test jakości
  • Wsparcie przy pierwszym rozruchu

Faza pierwsza: Opracowanie specyfikacji

Kluczowym pierwszym krokiem jest opracowanie standardów projektowych dla przenośników i wymagań dla wytwórców.

Bez kompleksowych specyfikacji, różni wytwórcy będą tworzyć projekty pod kątem różnych taśm, rozmiarów kół łańcuchowych i komponentów. Jeśli różnice te spowodują, na przykład, nieprawidłowe zazębianie taśmy z kołem zębatym, w produkcie mogą zacząć pojawiać się wióry z tworzywa sztucznego.

Jeśli jednak różni wytwórcy dostosują się do Twoich wyraźnych wymagań projektowych, uzyskasz odpowiednie spasowanie w całej konstrukcji, uproszczone zarządzanie częściami zamiennymi i uniwersalne protokoły konserwacji.

Wskazówka zespołu Intralox: im bardziej szczegółowe dane techniczne, tym większą spójność osiągniesz wśród dostawców.

Faza druga: Omówienie konstrukcji przenośnika i symulacja działania

Masz gotowe specyfikacje, ale czy będą one działać w praktyce?

Rozruch nie jest odpowiednim momentem, aby się tego dowiedzieć. Znacznie łatwiej jest zmienić model CAD niż zamontowane przenośniki. Przed rozpoczęciem budowy należy przetestować wydajność swoich projektów na zasobach opartych na fizyce, takich jak nasze oprogramowanie do projektowania i symulacji przenośników (CDS).

Nasz zestaw narzędzi i usług obejmuje również CalcLab — bogaty zbiór kalkulatorów zmiennych związanych z transportem — oraz omówienie macierzy taśmowej, która umożliwia określenie najlepszej taśmy dla danego zastosowania.

Faza trzecia: Omówienie najlepszych praktyk

Faza planowania jest już zakończona, a wynikiem jest sprawdzony, przemyślany projekt. Czujesz radość na myśli o rozpoczęciu budowy. Teraz nadszedł moment, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo dbać o swoją linię produkcyjne.

Ważne jest, aby porozumieć się ze swoim partnerem w kwestii najlepszych praktyk w zakresie pielęgnacji przenośnika, zarówno w celu uniknięcia typowych błędów, jak i zwiększenia zaangażowania operacyjnego ekspertów ds. bezpieczeństwa żywności.

Intralox zapewnia wirtualne sesje szkoleniowe na żywo dotyczące idealnego transportu z wykorzystaniem przenośników, które dostarcza informacji o unikaniu uszkodzeń podzespołów, odpowiednim przechowywaniu taśm w celu zapobieżenia ich degradacji lub odbarwienia, oraz ochronie elementów plastikowych podczas budowy w celu uniknięcia osadzania się zanieczyszczeń i nie tylko.

Faza czwarta: Fabryczny test jakości

Jesteś przygotowany do odbioru i instalacji sprzętu. Zanim to zrobisz, Twój partner powinien sprawdzić jakość.

Intralox zawsze przeprowadza ostateczną ocenę jakości przed wysyłką. Jesteśmy również w stanie przygotować ocenę przenośników na miejscu w zakładzie wytwórcy.

Niezależnie od miejsca jej przeprowadzenia, ta ważna kontrola nie tylko potwierdza, że wszystkie elementy działają i spełniają oczekiwania dotyczące wydajności. Daje to również ostateczną szansę na wprowadzenie zmian przed rozpoczęciem produkcji.

Historia sukcesu: Fujian Sunner Development

Zapoznaj się z działaniami podjętymi wspólnie przez firmy Intralox i Sunner w celu optymalizacji bezpieczeństwa żywności i warunków sanitarnych w ramach dużego projektu obejmującego cały zakład.

Przeczytaj analizę przypadku

Faza piąta: Wsparcie przy pierwszym rozruchu

Twoja nowa linia jest już na miejscu. Nie możesz się już doczekać, aby ją zbudować i uruchomić.

Jeśli Twój partner wyrazi taką chęć, dobrym pomysłem będzie pozwolić mu obserwować proces montażu. Intralox chętnie świadczy tę usługę naszym partnerom, nadzorując budowę aż do uruchomienia i pomaga przy rozwiązywaniu problemów już w momencie ich powstania.

Sprawdzamy również, czy pasy, koła łańcuchowe i komponenty przenośników są prawidłowo ustawione przed uruchomieniem, więc gdy Twoja linia oficjalnie zaczyna działać, nic już nie stanie na Twojej drodze do sukcesu.

Postaw na bezpieczeństwo dzięki Intralox FoodSafe

Niezależnie od tego, czy uruchamiasz nową linię produktów, otwierasz nowy zakład, czy przeprowadzasz szybką modernizację, ważne jest, aby od samego początku traktować bezpieczeństwo żywności priorytetowo.

Prawdziwe bezpieczeństwo żywności nie jest osiągane poprzez zastosowanie jednego produktu lub praktyki, ale dzięki holistycznemu podejściu do projektowania i serwisowania linii. Naszym celem jest przekazanie Ci usystematyzowanej wiedzy i narzędzi potrzebnych do osiągnięcia bezpiecznych wyników dla klientów, którzy na Tobie polegają.

Roberto Mendoza

Roberto Mendoza jest inżynierem ds. zastosowań w firmie Intralox. Pracuje w zespole odpowiedzialnym za ocenę przenośników i organizację warsztatów w ramach oferty Intralox FoodSafe dla naszych klientów.