Pięć głównych przyczyn ryzyka zanieczyszczenia przenośników obcymi materiałami

Sposoby na zaradzenie im w zakładzie

W wyniku weryfikacji ponad 500 przenośników eksperci firmy Intralox zebrali, poddali ocenie i przeanalizowali zgromadzone dane, aby określić główne przyczyny ryzyka zanieczyszczenia przenośników obcymi materiałami.

Tylko w samych Stanach Zjednoczonych około 80% dostaw żywności realizowanych jest za pomocą przenośników, natomiast średni bezpośredni koszt wycofania produktu wynosi 10 milionów USD.

Niezależnie od miejsca na świecie, przenośniki i pracujące na nich taśmy wymagają odpowiedniego zaprojektowania, konserwacji i czyszczenia, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności. Spośród wielu wyzwań, jakie przetwórcy podejmują każdego dnia, aby osiągnąć ten cel, w tym również tych związanych z koniecznością zapewnienia większej wydajności produkcyjnej i różnorodności produktów oraz spełnienia rygorystycznych przepisów, na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza jedno z nich:

Producenci mierzą się z ogromnym ryzykiem i kosztami operacyjnymi związanymi ze wstrzymaniem produkcji oraz wycofywaniem produktów z powodu zanieczyszczenia przenośników obcymi materiałami.

Dobra wiadomość? Można tego uniknąć. 

Nasz zespół spędził tysiące godzin w zakładach przetwórstwa żywności. Mieliśmy bezpośrednią okazję, aby zaobserwować problemy i rutynowe praktyki, które każdego dnia narażają klientów na ryzyko. Zrozumienie podstawowych przyczyn zanieczyszczenia przenośników obcymi materiałami może pomóc w rozwiązaniu potencjalnych problemów i zminimalizowaniu ryzyka po stronie producenta.

Poniżej przedstawiamy opis pięciu najczęstszych przyczyn zanieczyszczenia przenośników obcymi materiałami, których można uniknąć:

Obchodzenie się z taśmą

Jest to duży problem, który dotyczy zarówno nowych zakładów typu greenfield, jak i modyfikacji starszego wyposażenia. W przypadku niewłaściwego obchodzenia się z taśmami przenośnikowymi przez personel zakładu podczas ich zdejmowania lub ponownego montażu w celu oczyszczenia, może dojść do uszkodzenia taśmy i zanieczyszczenia materiałem obcym. W jaki sposób można stwierdzić niewłaściwe obchodzenie się z taśmą w zakładzie? Oto kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę: 

 • Czy personel zakładu, w tym personel odpowiedzialny za czyszczenie, korzysta z właściwych narzędzi i przestrzega odpowiednich procedur zdejmowania taśm? Na przykład wybijanie pinów lub sworzni za pomocą młotka może spowodować uszkodzenie modułów brzegowych.
 • Czy taśmy są prawidłowo transportowane i przechowywane podczas czyszczenia? Przeciąganie taśmy po posadzce lub rozłożenie jej na innym przenośniku może spowodować uszkodzenie zarówno taśmy, jak i drugiego przenośnika.
 • Czy zespół zabezpiecza taśmy i przenośniki podczas budowy lub modyfikacji systemu w pobliżu? Jest to szczególnie ważne podczas spawania.
 • W jaki sposób są przechowywane nowe taśmy i przenośniki? Ważne jest, aby umieszczać je w „czystej strefie” w celu ochrony podczas budowy.

Jeżeli tego typu prace są realizowane w zakładzie, należy przeszkolić zespół w zakresie właściwego i bezpiecznego zdejmowania, transportu, przechowywania i ponownego montażu taśm przenośnikowych. 

Pięć głównych przyczyn ryzyka zanieczyszczenia przenośników obcymi materiałami

Zachęcamy do pobrania, wydrukowania i zamieszczenia w widocznym miejscu „Pięciu głównych przyczyn ryzyka zanieczyszczenia przenośników obcymi materiałami”, aby każdy pracownik zakładu mógł je zrozumieć.

Pobierz plakat

Konstrukcja przenośników

Konstrukcja samego przenośnika może mieć wpływ na potencjalne ryzyko zanieczyszczenia obcymi materiałami. Aby zoptymalizować konstrukcję przenośnika i zapobiec niepotrzebnemu zużyciu taśmy, zalecamy, aby na etapie projektowania rozważyć następujące kwestie:

 • Prawidłowy luz lub „zwis” taśmy w sekcji powrotnej przenośnika
 • Właściwy rozmiar podparć sekcji powrotnej przenośnika
 • Wybór materiału wykonania ślizgów po stronie powierzchni transportowej (zaleca się stosowanie ślizgów wykonanych z UHMW-PE zamiast HDPE, aby uniknąć pylenia)
 • Wykończenie powierzchni ślizgu — im gładsza powierzchnia, tym lepiej

Nie należy również pomijać kwestii związanych z utrzymaniem czystości i konstrukcją przenośników. Jakie są konkretne potrzeby użytkownika? W przypadku trudno dostępnych przenośników, takich jak wysokie przenośniki wznoszące, możliwe jest na przykład zastosowanie podnośników taśmy i systemów CIP. Jeśli Standardowe Sanitarne Procedury Operacyjne wymagają demontażu taśmy na potrzeby dokładnego oczyszczenia zawiasów, należy rozważyć rozwiązanie takie jak technologia ThermoDrive, która umożliwia wydajne i skuteczne czyszczenie przy użyciu mniejszej ilości środków chemicznych i bez konieczności zdejmowania i namaczania taśm.

Praktyki związane z utrzymaniem higieny powinny spełniać cele zakładu dotyczące niskiego poziomu wyników testów wymazowych, a jednocześnie nie powinny zwiększać ryzyka uszkodzenia taśmy w przyszłości.

David Maldonado — kierownik ds. planowania zastosowań w firmie Intralox

Punkty zaczepienia

Fakt, że punkty haczenia mogą prowadzić do zanieczyszczenia materiałami obcymi, może być powszechnie znany. Nie wszyscy jednak wiedzą, że w przypadku nieprawidłowego użytkowania lub wyrównania ślizgi często powodują powstawanie punktów haczenia. W przypadku częstego demontażu ślizgów na czas czyszczenia zachodzi ryzyko ich nieprawidłowego ponownego montażu. Do przypadkowego powstania punktu haczenia dochodzi w szczególności w sytuacji, gdy ślizg zostanie umieszczony na ramie tyłem, a jego zaokrąglone krawędzie przednie będą skierowane w niewłaściwym kierunku.

Porada od zespołu Intralox: w celu wyeliminowania tego problemu zalecamy zaokrąglanie zarówno przednich, jak i tylnych krawędzi ślizgów.

Koła zębate

Istnieje kilka kwestii, które należy uwzględnić w przypadku kół zębatych. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów z odwiedzonych zakładów:

 • Nieprawidłowe rozmieszczenie
 • Niewłaściwe unieruchomienie lub zamocowanie
 • Brak rozwiązań umożliwiających rozszerzalność cieplną

Każdy z tych problemów może mieć wpływ na wydajność operacyjną i doprowadzić do uszkodzenia taśmy. Aby zwiększyć wydajność przenośnika, zalecamy współpracę z ekspertem w celu określenia wymaganej liczby oraz rozmieszczenia kół zębatych w zależności od zastosowania i obciążenia.

Utrzymanie położenia koła zębatego jest ważne i można je łatwo uzyskać za pomocą właściwych podzespołów, takich jak elementy dystansowe kół zębatych.

Animacja przedstawiająca sytuację bez elementów dystansowych kół zębatych

Rozszerzalność cieplna może spowodować odłączenie się taśmy od kół zębatych, jeśli unieruchomione są wszystkie koła zębate. 

Animacja przedstawiająca sytuację z elementami dystansowymi kół zębatych

Połączenie elementów dystansowych kół zębatych i kołnierzy blokujących pomaga utrzymać prawidłowe położenie kół zębatych podczas czyszczenia i umożliwia swobodną rozszerzalność cieplną.

Zgodność chemiczna

Ten problem może być trudniejszy do zidentyfikowania, ale jeśli nie zostanie wykryty, może zwiększyć ryzyko nieprawidłowości omówionych powyżej. Jeśli środki chemiczne używane do czyszczenia nie nadają się do stosowania w połączeniu z materiałem taśmy przenośnika, mogą z czasem osłabić konstrukcję taśmy i zwiększyć jej podatność na uszkodzenia. Jak stwierdzić, że ten problem występuje? Zalecamy współpracę z dostawcami środków chemicznych i taśm w celu przeprowadzenia zapobiegawczej kontroli zgodności chemicznej. Dostawca może również udzielić porad w kwestii odpowiedniej ilości środków chemicznych podczas czyszczenia w myśl zasady, że więcej nie zawsze oznacza lepiej.

Praktyki związane z utrzymaniem higieny powinny spełniać cele zakładu dotyczące niskiego poziomu wyników testów wymazowych, a jednocześnie nie powinny zwiększać ryzyka uszkodzenia taśmy w przyszłości.

Trudno osiągnąć ten celu w pojedynkę. Jednak dzięki proaktywnemu podejściu, skutecznym strategiom oraz ścisłej współpracy z producentami OEM i dostawcami zapewnienie bezpieczeństwa żywności w zakładzie jest możliwe. Działania mające na celu zapobieganie głównym przyczynom zanieczyszczenia przenośników materiałami obcymi mogą pomóc w ochronie produktów, klientów oraz reputacji firmy.

Rozwiąż główne przyczyny trudności związanych z przenośnikami żywności

David Maldonado

David Maldonado jest kierownikiem ds. planowania zastosowań w firmie Intralox. Kieruje pracami zespołu odpowiedzialnego za ocenę przenośników i organizację warsztatów w ramach oferty FoodSafe dla klientów firmy Intralox.