Fujian Sunner Development

Intralox wspiera modernizację zakładu drobiarskiego za pomocą kompleksowych rozwiązań i usług


Intralox to profesjonalna firma, która zapewnia nam rozwiązania w zakresie taśm przenośnikowych i związane z nimi usługi specjalne, a także szybką dostawę produktów.

Kierownik projektu, Fujian Sunner Development

Oczekiwania klienta

Fujian Sunner Development („Sunner”), jeden z największych przetwórców drobiu w Azji, wytwarza produkty zarówno na rynek krajowy, jak i na eksport. Aby sprostać wysokiemu popytowi, w firmowym zakładzie przetwórstwa drobiu nr 4 w gminie Guangze (prowincja Fujian) przetwarzano2 60 tys. sztuk drobiu dziennie na dwóch liniach produkcyjnych. Osiągnięcie takiej wydajności wymagało dużej siły roboczej — w zakładzie zatrudnionych było ponad tysiąc pracowników.

Wiele sprzętów w zakładzie, w tym linie do rozbioru drobiu, pracownicy musieli obsługiwaćr ęcznie; przenoszenie produktów wymagało dziesiątek wózków i skrzynek. Firma posługiwała się przenośnikami z napędem ciernym wyposażonymi w naprężone taśmy poliuretanowe (PU), podatne na ślizganie się i nieprawidłowe prowadzenie, które wymagały częstej konserwacji i wymiany co pewien czas.

Aby zwiększyć wydajność i uniezależnić działalność zakładu od dostępu do siły roboczej, firma Sunner opracowała rozległy projekt automatyzacyjny. Wśród głównych celów projektu znalazły się nie tylko automatyzacja, ale również bezpieczeństwo żywności i warunki sanitarne. Zarząd zakładu zdawał sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń sanitarnych związanych z użyciem naprężonych taśm poliuretanowych (PU) — takich jak pęknięcia, trudności z czyszczeniem tylnej i wewnętrznej strony przenośnika oraz związane z nimi ryzyko zanieczyszczenia obcymi materiałami — i chciał ich uniknąć.

Modernizacja z firmą Intralox

Obszerna lista wymagań projektu firmy Sunner obejmowała następujące elementy:

  • Ponad 3000 m kw. bezpiecznych dla żywności modułowych taśm przenośnikowych z tworzyw sztucznych na wielu różnych typach przenośników, w tym poziomych, wznoszących/opadających i skrętnych
  • Wyjątkowo szybka dostawa i montaż taśm
  • Bezproblemowa koordynacja działań różnych producentów sprzętu
  • Usługi specjalne, które pomogą pracownikom zakładu przystosować się do nowych protokołów sanitarnych oraz ich przestrzegać

Aby osiągnąć wszystkie wymienione cele, firma Sunner postanowiła nawiązać współpracę z partnerem projektu, firmą Intralox.

Firma Intralox zaopatrzyła przenośniki firmy Sunner w taśmy Intralox® FoodSafe™. Są one wykonane z trwałych, odpornych chemicznie i łatwych w czyszczeniu materiałów, które zapobiegają zagrożeniom sanitarnym związanym z produkcją żywności, w tym zanieczyszczeniu taśm obcymi materiałami. Taśmy zostały wyprodukowane i dostarczone w ciągu zaledwie 45 dni — inni, regionalni dostawcy najprawdopodobniej nie mogliby tego dokonać w tak krótkim czasie.

Ponadto zespół Intralox doradzał firmie Sunner w kwestiach montażu, warunków sanitarnych i zastosowań sprzętu. Firma zapewniła również wsparcie na miejscu i usprawniała koordynację działań różnych producentów sprzętu podczas szybkiego — dwutygodniowego — procesu montażu. Należąca do grupy Intralox firma Commercial Food Sanitation (CFS) zapewniła pracownikom zakładu w Guangze gruntowne szkolenia w zakresie utrzymania czystości w zakładzie i konstrukcji przenośników.

Rezultat

Współpraca pomiędzy firmami Intralox i Sunner oraz producentami sprzętu zmieniła sposób działania zakładu przetwórstwa drobiu nr 4 w Guangze. Firma Sunner znacznie ograniczyła zapotrzebowanie na siłę roboczą, nadal spełniając cele dotyczące przepustowości — zakład nie doświadczył żadnego przestoju od czasu montażu. Wyeliminowano wspomniane dziesiątki wózków i skrzyń, a zapasy taśm i części zamiennych można było znacznie ograniczyć.

Od czasu montażu w lutym 2019 r. taśmy Intralox® FoodSafe™ nie sprawiły żadnych problemów związanych z poślizgiem czy prowadzeniem. Wymagały jedynie minimalnej konserwacji i okazały się znacznie bardziej trwałe niż naprężone taśmy PU. Zarząd zakładu wyraził zadowolenie zarówno z warunków sanitarnych zapewnianych przez taśmy FoodSafe™, jak i wszechstronnych usług obsługi serwisowej i wsparcia technicznego firmy Intralox. W pierwszym roku od wykonania usługi firma Intralox przeprowadziła wiele testów stanu technicznego systemu, a 40 pracowników firmy Sunner przeszło szkolenia z zakresu utrzymywania czystości w zakładzie i konstrukcji przenośników. Oprócz ciągłej obsługi serwisowej i wsparcia technicznego firma Intralox będzie przeprowadzać coroczną konserwację systemu.

Więcej informacji na temat sposobów, w jaki firma Intralox może pomóc w ochronie marki znajduje się na stronie FoodSafe™.