Od cotygodniowych incydentów z udziałem obcych materiałów do ich całkowitej eliminacji dzięki programowi FMC Conveyor Program firmy Intralox

Analiza przypadku

Północnoamerykański przetwórca drobiu

Produkty

Modułowe taśmy z tworzyw sztucznych

Branże

Mięso i drób

Pracownik trzymający tablet i przeglądający wyniki programu Intralox FMC Conveyor Program na linii przetwórstwa kurczaków

Oczekiwania klienta

W zakładzie północnoamerykańskiego przetwórcy drobiu przynajmniej raz w tygodniu dochodziło do przypadków zanieczyszczenia obcymi materiałami spowodowanego odnajdywaniem w produktach pękniętych modułów taśm z tworzywa sztucznego. Z tego powodu przedsiębiorstwo zmuszone było często świadomie wstrzymywać produkty o łącznej wadze nawet 2,27 mln kg (5 mln funtów). Klient przetwórcy — duża, ogólnokrajowa sieć restauracji z szybką obsługą — zapowiedział odbycie szeregu inspekcji w zakładzie, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przetwórca planuje rozwiązać ten problem. Przetwórca musiał więc podjąć szybkie działania, aby zidentyfikować i rozwiązać podstawowe przyczyny przypadków zanieczyszczenia obcymi materiałami, a tym samym przekonać klienta, że jego zakład i produkt gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa żywności. Od tych działań zależała ochrona zarówno jego reputacji, jak i relacji biznesowych.

Modernizacja z firmą Intralox

Przetwórca wziął udział w programie Intralox FMC Conveyor Program — obejmującym zarówno etap oceny, jak i szkolenia — i wdrożył zalecenia firmy Intralox. W pierwszej kolejności inżynier ds. sprzedaży FoodSafe™ firmy Intralox® wspólnie ze specjalistą ds. bezpieczeństwa żywności Commercial Food Sanitation (CFS) przeprowadzili ocenę zakładu i określili główne przyczyny częstych przypadków zanieczyszczenia obcymi materiałami. Po szczegółowym przeglądzie systemu przenośników i procesu utrzymania higieny w zakładzie zespół Intralox/CFS sformułował główne zalecenia dotyczące poprawy konfiguracji przenośników i obsługi taśm, a następnie przeprowadził szkolenia dla członków personelu dotyczące optymalnego — z punktu widzenia wydajności produkcji i bezpieczeństwa żywności — zarządzania systemami przenośników. W dalszej kolejności przetwórca wymienił istniejące taśmy na model Intralox Open Hinge Flat Top z serii 800 z brzegami Heavy-Duty Edge materiału PK, rozwiązał problemy związane z konfiguracją przenośników, a także zmodyfikował procedury obsługi taśm w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia obcymi materiałami.

Rezultaty

Od momentu rozpoczęcia współpracy z firmą Intralox zauważyłem ogromną zmianę w zakresie konserwacji, higieny i produkcji. Wszyscy pracownicy mają oczy szeroko otwarte i od razu zauważają, kiedy coś jest nie tak na przenośnikach. Są bardziej ostrożni, co sprawia, że taśmy nie ulegają uszkodzeniom równie często, jak dotąd.

Kierownik ds. konserwacji
Północnoamerykański przetwórca drobiu

Przetwórca wziął udział w programie Intralox® FMC Conveyor Program — obejmującym zarówno etap oceny, jak i szkolenia — i wdrożył zalecenia firmy Intralox. W pierwszej kolejności inżynier ds. sprzedaży FoodSafe™ firmy Intralox wspólnie ze specjalistą ds. bezpieczeństwa żywności Commercial Food Sanitation (CFS) przeprowadzili ocenę zakładu i określili główne przyczyny częstych przypadków zanieczyszczenia obcymi materiałami. Po szczegółowym przeglądzie systemu przenośników i procesu utrzymania higieny w zakładzie zespół Intralox/CFS sformułował główne zalecenia dotyczące poprawy konfiguracji przenośników i obsługi taśm, a następnie przeprowadził szkolenia dla członków personelu dotyczące optymalnego — z punktu widzenia wydajności produkcji i bezpieczeństwa żywności — zarządzania systemami przenośników. W dalszej kolejności przetwórca wymienił istniejące taśmy na model Intralox Open Hinge Flat Top z serii 800 z brzegami Heavy-Duty Edge z materiału PK, rozwiązał problemy związane z konfiguracją przenośników, a także zmodyfikował procedury obsługi taśm w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia obcymi materiałami.

1,4 mlnUSD
rocznych oszczędności dzięki zwiększeniu uzysku i wydłużeniu czasu pracy bez przestojów