Rozwiązanie ProTrax zapewnia proste przenoszenie form

Analiza przypadku

Major Wholesale Bakery

Produkty

Modułowe taśmy z tworzyw sztucznych

Branże

Wyroby piekarnicze

Formy na taśmie skrętnej ProTrax

Duża piekarnia zmodernizowała ostatnio linię bułek w jednym z najważniejszych zakładów. Linia, na której produkowanych jest 36 000 bułek na godzinę, obejmuje nachyloną pod kątem 10 stopni linię powrotną form. Taśma łańcuchowa z tworzywa sztucznego z wkładkami ciernymi powodowała problemy w tym obszarze. Personel wykonujący czynności konserwacyjne musiał co tydzień naprawiać lub wymieniać odcinki taśmy. Poza tym trzeba było chronić produkt przed zanieczyszczeniem na skutek pękniętej lub zużytej taśmy. Wkładki cierne nie utrzymywały odpowiedniego rozstawu i wyrównania form. Formy przesuwały się do tyłu co najmniej raz na godzinę, co powodowało zastoje, które należało usuwać ręcznie i stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa ze względu znajdujący się na górze przenośnik.

Firma Intralox opracowała proste, jednoczęściowe rozwiązanie taśmowe, które co trzy rzędy łączy taśmę Sideflexing Flat Top serii 4090 z modułem ProTrax Flat Top z serii 4030. Podwójne, magnetyczne moduły taśmy ProTrax zachowują wytrzymałość w gorących, suchych i oleistych środowiskach, umożliwiając skrócenie czasu przestojów i wyeliminowanie blokowania się form. Od momentu montażu w czerwcu 2017 rozwiązanie ProTrax pozwoliło utrzymać niezmienny rozstaw form, co pozwoliło wyeliminować zastoje, czynności konserwacyjne oraz powiązane zagrożenia bezpieczeństwa w tym obszarze. Pracownicy nie muszą już wymieniać modułów taśm ani martwić się zanieczyszczeniem produktów. Piekarnia liczy na oszczędność w zakresie powiązanych kosztów konserwacji na poziomie 15 000 USD w skali roku i zwrot kosztów inwestycji w okresie krótszym niż rok. Zarząd zakładu przewiduje, że nowe rozwiązanie będzie stosowane przez okres co najmniej 3-5 lat i planuje w niedalekiej przyszłości modernizację kolejnych dwóch przenośników promieniowych z łukiem S.

15 000USDoszczędności w zakresie kosztów konserwacji rocznie