Magowan Tyres

Dzięki współpracy z Intralox firma Magowan Tyres dwukrotnie zwiększyła przepustowość swojego centrum dystrybucji


Dzięki firmie Intralox podwoiliśmy przepustowość bez potrzeby zatrudniania nowych pracowników, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo personelu. To rozwiązanie idealne dla wszystkich stron.

Darryl Magowan, właściciel firmy Magowan Tyres

Oczekiwania klienta

Firma Magowan Tyres ma ponad 50-letnie doświadczenie w branży dystrybucji opon. Zajmuje się dystrybucją i dostawą opon dla największych producentów z całego świata. Aby sprostać wysokiemu popytowi na eksport, firma postanowiła zwiększyć przepustowość w swoim najnowszym zakładzie (Newtownabbey, Irlandia Północna).

Działania prowadzone w centrum dystrybucji Magowan Tyres o powierzchni 32 tys. metrów kwadratowych wymagały dużego nakładu pracy. Przyjmowane kontenery z oponami rozładowywano ręcznie, co wiązało się z koniecznością transportu ciężkich ładunków na małej przestrzeni roboczej oraz utrudniało zarządzanie zapasami. Następnie opony redystrybuowano przy użyciu taśm płaskich i rolek grawitacyjnych — systemu o niskiej wydajności, który potrzebował regularnej comiesięcznej konserwacji ze względu na problemy z prowadzeniem i wyrównaniem.

Firma zwróciła się do Intralox oraz ConveyorTek, producenta oryginalnego sprzętu (OEM), z prośbą o wdrożenie rozwiązania technologicznego, które poprawiłoby warunki pracy, umożliwiłoby kontrolę zapasów oraz zwiększyłoby wolumen przyjmowanych i wydawanych opon.

Rozwiązanie Intralox

W celu usprawnienia działań Magowan Tyres firma Intralox zastosowała taśmy Transverse Roller Top™ (TRT™) serii 4400. Dzięki nowemu rozwiązaniu tory przenośników poprowadzono do kontenerów, co ułatwia rozładowywanie — taśmy TRT mają możliwość skrętu o 90 stopni oraz doskonałe funkcje przenoszenia, dzięki czemu efektywnie radzą sobie z dostarczanymi do centrum oponami. Model S4400 TRT wyróżnia również wiele innych zalet:

  • Zwiększona sztywność belki pozwala na użycie mniejszej liczby kół zębatych i ślizgów, co obniża koszt przenośników
  • Konstrukcja kół zębatych zwiększa ich trwałość, prowadząc do zmniejszenia kosztów konserwacji i eksploatacji
  • Nieliniowa struktura naprzemiennych rolek o dużej średnicy eliminuje zatory i skraca czas przestojów
  • Bezpinowa konstrukcja łączenia brzegów taśmy przyspiesza i ułatwia konserwację i montaż
  • Obniżone poziomy hałasu przekładają się na wzrost poziomu bezpieczeństwa personelu

Dzięki zastosowaniu technologii Intralox® wyeliminowano trudności pracowników i problemy w obszarze kontroli zapasów magazynowych. Usunięto również nieprawidłowości związane z prowadzeniem i wyrównaniem występujące w poprzednim systemie taśm płaskich, wykorzystując prowadzenie bezpoślizgowe i wbudowane rolki zapewniające płynną i uporządkowaną pracę.

Rezultat

Używając taśm Intralox S4400 TRT, firma Magowan Tyres ponad dwukrotnie zwiększyła przepustowość swojego centrum dystrybucji. Dotychczas w zakładzie obsługiwano cztery kontenery dziennie — obecnie ta liczba wynosi dziewięć, przy czym nie było potrzeby zatrudniania nowych pracowników.

Eliminując problemy z konserwacją i zwiększając wydajność personelu, firma Intralox przyczyniła się do ograniczenia rocznych kosztów operacyjnych Magowan Tyres o 124 600 USD. Według obliczeń firmy dystrybucyjnej inwestycja w uproszczone i łatwe w konserwacji rozwiązanie przełożyła się na niższe o 99 700 USD koszty pracy oraz niższe o 24 900 USD koszty konserwacji.