Światowy producent opon

Technologia DARB przyniosła producentowi opon oszczędności w wysokości 63 000 USD rocznie


Transport opon surowych zawsze stanowi wyzwanie. Zmaganie się z zacinaniem i odpadami powstającymi przy stosowaniu rozwiązań „pop up” i „roller switch” oraz związanymi z tym wysokimi wymaganiami w zakresie konserwacji zmusiło światowego producenta opon do wprowadzenia zmian. Producent opon zwrócił się do firmy Intralox z prośbą o pomoc przy wymianie jednego systemu do sortowania, jednego systemu łączenia i jednego systemu transferu surowych opon.

Firma Intralox uznała, że najlepszym rozwiązaniem będzie jej opatentowana technologia Dual-Stacked Angled Roller Belt™ (DARB™) S4500. Przenośniki DARB zmieniają kierunek opon w zakresie 90° w sposób delikatny i precyzyjny bez korzystania z popychaczy lub innych urządzeń, które mogą uszkodzić produkt. Stanowiąca część trasy pneumatycznie aktywowana strefa zmiany kierunku produktu aktywuje rolki wbudowane w taśmę, powodując jego przemieszczanie prostopadle do kierunku ruchu taśmy. Sortownik DARB S4500 porusza się w jednym kierunku.

Jedno urządzenie do łączenia DARB S4500 oraz dwa urządzenia do sortowania DARB S4500 zostały zamontowane podczas planowanego zamknięcia zakładu w 2014 r. Po upływie dwóch i pół roku nie odnotowano żadnych problemów z wydajnością i jakością na wszystkich trzech modułach. Liczba odpadów pochodzących z opon surowych została zmniejszona o 70%, co pozwoliło rocznie zaoszczędzić średnio 63 000 USD (55 440 euro).