Daimler Trucks

Zmodernizowana strefa opon I kół utrzymuje Daimler Trucks w ruchu


„Firmy Intralox i Norte opracowały nowe rozwiązanie dla linii dystrybucji opon i kół, które pomogło nam wyeliminować ruch wózków widłowych, czyniąc zakład znacznie bezpieczniejszym i pomagając nam skrócić czas taktu w przyszłości. Wyniki tego ogromnego projektu przerosły nasze oczekiwania“

Williams Macias, inżynier produkcji, Daimler Trucks

Oczekiwania klienta

Firma Daimler Trucks zamierzała zmodernizować obszar dystrybucji opon i kół w zakładzie Freightliner w Saltillo (Coahuila, Meksyk). Wcześniej opony były przechowywane w regałach w strefie odbioru przed dostarczeniem do linii za pomocą wózka widłowego. Ten ręczny proces był nieskuteczny i pracochłonny. Ponieważ opony miały średnicę do 52 cali (132,1 cm) i ważyły do 400 funtów (181,4 kg), bezpieczeństwo pracowników i ergonomia były bardzo ważne. Osiągnięcie zakładowego celu czasu taktu, który wynosi 4,1 minuty na oponę, wymagało dużego ruchu pracowników i wózków widłowych.

Modernizacja z firmą Intralox

Aby usprawnić działalność w tym obszarze, firma Daimler musiała zmniejszyć ruch i nakład pracy ręcznej, utrzymując jednocześnie czas taktu i przygotowując się do przyszłego rozwoju. We współpracy z producentem sprzętu – Norte Integración – kierownictwo zakładu wybrało kompleksowe rozwiązanie, które wykorzystuje kilka taśm Intralox®, w tym:

  • Taśmę Flat Top serii 4500 do odbioru i rozładunku
  • Taśmę Roller Top™ serii 400 do akumulacji i zdejmowania
  • Taśmę Transverse Roller Top™ serii 4400 do transportu pod kątem 90 stopni i obracania opon

W porównaniu z tradycyjnymi systemami przenośników rolkowych rozwiązanie Intralox zapewniało niższe koszty eksploatacji, większą niezawodność i krótszy średni czas naprawy. Firma Daimler zainstalowała wcześniej taśmy Intralox w innej części zakładu i była pod wrażeniem produktów, usług i wsparcia firmy Intralox.

Rezultaty

„Wyniki tego ogromnego projektu przerosły nasze oczekiwania“ – mówi Williams Macias, inżynier produkcji w firmie Daimler Trucks. System został zainstalowany w grudniu 2017 roku. W ciągu dwóch lat od tego czasu nie powodował przestojów ani nie wymagał konserwacji, a jednocześnie zakład Saltillo mógł kontynuować realizację celów czasu taktu.

Nowe rozwiązanie pozwala firmie Daimler zwolnić cztery stanowiska pracowników ręcznych i obniżyć roczne koszty pracy o 120 000 USD. Wyeliminowanie stałych kosztów konserwacji stojaków pozwoliło zakładowi zaoszczędzić dodatkowe 4000 USD rocznie. Dzięki minimalizacji ruchu wózków widłowych i wymagań fizycznych zakład poprawił bezpieczeństwo pracowników i ergonomię, jednocześnie przygotowując obszar na oczekiwany rozwój.

Nie tylko taśma

Firma Intralox ściśle współpracowała z firmami Daimler i Norte w celu zapewnienia płynnego uruchomienia i minimalnej bieżącej konserwacji.

Wsparcie firmy Intralox obejmowało:

  • Wiele wizyt osobistych w celu zrozumienia warunków w zakładzie w Saltillo
  • Konsultacje z firmą Norte w celu optymalizacji układu linii
  • Projekty przenośników i związane z nimi szkolenia
  • Szkolenie w zakresie konserwacji dla personelu firmy Daimler
  • Nadzór instalacji na miejscu oraz kontrole po instalacji i działania następcze