Invata Intralogistics

Rozwiązanie ARB zapewnia bezproblemowe przenoszenie toreb polietylenowych i małych pudełek


Kiedy Intralox mówi, że coś zrobi, to zawsze dotrzymuje słowa. Ich sprzęt działa zgodnie z obietnicami.

Jay Moris, założyciel firmy Invata Intralogistics

Oczekiwania klienta

Firma Invata Intralogistics, zajmująca się integrowaniem systemów, specjalizuje się w kompletnych, zautomatyzowanych rozwiązaniach dla centrów realizacji zleceń i dystrybucji. Pewna wielokanałowa grupa sprzedaży detalicznej o ugruntowanej na rynku pozycji wynajęła firmę Invata, aby ta pomogła w uruchomieniu nowego centrum dystrybucji e-commerce w stanie Massachusetts.

Zakład o powierzchni prawie 450 000 stóp kw. (41 806 m²) stanowił główną inwestycję grupy sprzedaży detalicznej. Firma Invata miała zapewnić sprawnie działający system, który byłby w stanie obsługiwać kilka rodzajów opakowań – w tym torby polietylenowe i małe pudełka – osiągając jednocześnie przepustowość równą 25 000 opakowań na dzień.

Modernizacja z firmą Intralox

Firma Invata uczyniła technologię Intralox® Activated Roller Belt™ (ARB™) kluczowym składnikiem swojego zautomatyzowanego systemu do przenoszenia materiałów. Systemy ARB mogą transportować szeroki zakres produktów na niewielkiej powierzchni roboczej i szczególnie dobrze radzą sobie z przenoszeniem toreb polietylenowych oraz małych pudełek, eliminując zatory, zakleszczenia i uszkodzenia artykułów. Firma Intralox dostarczyła dwa elementy wyposażenia: sortownik ARB Sorter S7000 oraz wyrównywarkę ARB Aligner S7000.

Ustawiona blisko początku linii wyrównywarka ARB Aligner S7000 układa w linii torby polietylenowe oraz małe pudełka, umożliwiając dokładne rozmieszczenie etykiet wysyłkowych. Następnie sortownik ARB Sorter S7000 — o długości 96 stóp (29,3 m) — sortuje opakowania dwukierunkowo do 12 wyjść, z dodatkowym wyjściem dla niestandardowych artykułów, które trzeba posortować ręcznie. Opakowania są automatycznie sortowane według wagi, typu i opcji dostawy; każde wyjście odpowiada innemu przewoźnikowi paczki, cenie i poziomowi obsługi. Torby polietylenowe są podawane do jednego z ośmiu kartonów za pośrednictwem zsuwni, a małe pudełka transportowane do przedłużalnych przenośników załadunkowych na opadającym przenośniku spiralnym.

Rezultaty

System firmy Invata zapewnił standardową przepustowość wynoszącą średnio 25 000 opakowań na dzień, z możliwością obsługi średnio 50 000 opakowań dziennie w sezonach szczytowych. Wcześniej grupa sprzedaży detalicznej polegała na z góry ustalonych metodach wysyłki, które określały, gdzie i w jaki sposób paczki były wysyłane. Powszechnym problemem były niedokładne odczyty wagi; opakowania często musiały być przetwarzane ponownie, aby zapewnić ich prawidłową dostawę. Rozwiązanie ARB firmy Intralox pozwoliło zastąpić ten proces, gwarantując dokładniejsze sortowanie i bardziej wydajne przenoszenie produktów.

Założyciel firmy Invata, Jay Moris, chwali trwającą współpracę swojej firmy z firmą Intralox: „Intralox to doskonały i bardzo elastyczny partner, zarówno pod względem biznesowym, jak i technicznym. Pracownicy tej firmy są bardzo pomocni, jeśli chodzi o testowanie i rozruch sprzętu na miejscu. Kiedy Intralox mówi, że coś zrobi, to zawsze dotrzymuje słowa. Ich sprzęt działa zgodnie z obietnicami”.