Helmers Maschinenbau

Technologia ARB firmy Intralox pozwala przetwórcom mięsa zaoszczędzić miliony


Oszczędność kosztów jest rzeczywiście imponująca, ale najbardziej jesteśmy zadowoleni z poprawy wydajności i niezawodności dzięki zastosowaniu technologii ARB u klienta.

Hubertus Lübbert zur Lage, dyrektor zarządzający w firmie Helmers

Oczekiwania klienta

Jeden z największych w Niemczech zakładów przetwórstwa mięsa pracuje na trzy zmiany, siedem dni w tygodniu przez cały rok, przetwarzając i pakując 12 różnych gotowych do sprzedaży produktów ze świeżego mięsa. Całkowite roczne możliwości produkcyjne przekraczają 4,7 miliona tacek, co daje w sumie 2,35 miliona kg (5,18 miliona funtów) produktu.

Kierownictwo zakładu zaplanowało optymalizację obszaru końcowego linii produkcyjnej, aby usprawnić wydajność paletyzacji i etykietowania kartonów. Wiele z tych procesów wymagało intensywnej pracy fizycznej wykonywanej przez pracowników w bardzo ciasnych miejscach. Pokonywanie odległości 150 m (492 stóp) od miejsca paletyzacji do magazynu wiązało się z koniecznością stosowania wózków do transportu palet, co stanowiło zagrożenie bezpieczeństwa. Inne wyzwania dotyczyły stosowanych w tym obszarze ramion rozdzielających, które wymagały dużych nakładów prac konserwacyjnych i często powodowały wywracanie lub uszkodzenie pudeł. Chociaż zakład był w stanie zminimalizować te problemy, ustawiając dodatkowych pracowników w tym obszarze, to ogólna wydajność linii była ograniczona.

W zakładzie wyznaczono kilka celów mających na celu optymalizację obszaru końcowego linii produkcyjnej. Oprócz zadań związanych ze wspomnianymi wcześniej wyzwaniami zaplanowano zwiększenie przepustowości do 128 palet na godzinę; wprowadzenie etykietowania bez użycia papieru w celu obniżenia nakładów pracy i ilości odpadów; zmniejszenie ilości miejsca zajmowanego przez sprzęt oraz ograniczenie przestojów, liczby prac wykonywanych ręcznie i przeglądów serwisowych. Dalsze zapewnianie najwyższej jakości produktów, dokładność procesu i identyfikowalność w łańcuchu produktu pozostały kluczowymi zadaniami.

Modernizacja z firmą Intralox

Zadanie zostało zlecone firmie Helmers Maschinenbau (Helmers), niemieckiemu producentowi sprzętu specjalizującemu się w projektowaniu systemów do paletyzacji i pakowania oraz systemów przenośnikowych. Firma Helmers nawiązała współpracę z firmą Intralox, aby wykorzystać w ofercie projektu technologię ARB i system modułowych taśm z tworzyw sztucznych Intralox. Od 2004 r. firma Helmers ma licencję Intralox na wykorzystywanie technologii ARB. Ta długotrwała współpraca okazała się niezwykle korzystna dla obu stron.

Firma Intralox stworzyła symulację 3D proponowanego rozwiązania, co pomogło firmie Helmers sfinalizować układ poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia błędów i awarii bez ponoszenia kosztów czy dodatkowego czasu potrzebnego na budowę pętli testowych.

Rozwiązanie Helmers/Intralox skupiało się na czterech osobnych obszarach:

Obszar 1: strefa załadunku ułożonych w stos kartonów na linię transportową

  • Poprzednia technologia: ręczne układanie i transportowanie
  • Nowe rozwiązanie: szereg (35) elewatorów do załadunku linii z technologią ARB

Obszar 2: wyładunek stosów kartonów z linii transportowej

  • Poprzednia technologia: transport ręczny/wózkiem
  • Nowe rozwiązanie: Intralox MPB

Obszar 3: załadunek /wyładunek w strefie buforowej

  • Poprzednia technologia: ramiona rozdzielające i ręczna praca
  • Nowe rozwiązanie: kilka rozwiązań ARB (Passive On i Off) wraz z Intralox MPB na liniach akumulacyjnych

Obszar 4: transport przez obszar automatycznego etykietowania

  • Poprzednia technologia: praca ręczna
  • Nowe rozwiązanie: taśma ARB 4500 ze stalowymi rolkami

Rezultaty

W ciągu roku od pełnego wdrożenia rozwiązanie ARB pozwoliło zrealizować wszystkie cele wyznaczone przez zakład, umożliwiając także wprowadzenie wielu usprawnień, które były niemożliwe w przypadku stosowania technologii ramion rozdzielających i pracy ręcznej. Automatyzacja linii zapewniła wyższą prędkość (w porównaniu z pracą wykonywaną ręcznie) i przepustowość. Nowe rozwiązanie wymaga bardzo niewielkich nakładów prac konserwacyjnych w porównaniu do ramion rozdzielających.

System ARB zapewnia delikatną obsługę kartonów ułożonych w stosy po cztery sztuki oraz stabilność i ich idealne wyrównanie podczas transportu. Płynna praca systemu umożliwia wydajne etykietowanie, co poprawia identyfikowalność kartonów, oraz pozwala na podwieszenie wielu linii do sufitu, dzięki czemu uzyskuje się dwa razy większy obszar produkcyjny.

Oszczędność kosztów uzyskana po wdrożeniu projektu jest imponująca. Poprzez obniżenie zapotrzebowania na pracowników zakład oszczędził 1,8 miliona EUR (2 miliony USD) w skali roku. To, w połączeniu z szacunkową oszczędnością rzędu 1 miliona EUR (1,15 miliona USD) na skutek wymiany systemu etykiet naklejanych na drukowane, daje ogólną oszczędność zakładu wynoszącą prawie 2,8 miliona EUR (3,2 miliona USD) rocznie.

„Oszczędność kosztów jest rzeczywiście imponująca,ale najbardziej jesteśmy zadowoleni z poprawy wydajności i niezawodności dzięki zastosowaniu technologii ARB u klienta” — twierdzi Hubertus Lübbert zur Lage, dyrektor zarządzający w firmie Helmers.