Rozdzielacze ARB

Rozdzielacz ARB obsługuje różne rodzaje opakowań na małej przestrzeni

Rozdzielacz ARB firmy Intralox stanowi elastyczną, niewymagającą częstej konserwacji, bezpieczną i niezawodną alternatywę dla tradycyjnych rozdzielaczy płytkowych, ramion rozdzielających i sortowników z klockami ślizgowymi. Stosując opatentowaną technologię Activated Roller Belt™ (ARB™), rozdzielacze Intralox precyzyjnie zmieniają/przekierowują produkty z jednej lub wielu linii doprowadzających do wielu linii wyprowadzających, łącząc doprowadzenia środkowe i boczne. Produkty można przełączać na lewo lub prawo, a pozycje podawania mogą się różnić w miarę potrzeb.

*Przenośniki rozdzielające określa się również mianem przenośników przekierowujących, rozdzielaczy czy przenośników trasowych.

Korzyści związane ze stosowaniem rozdzielaczy ARB:

 • Wszystkie korzyści związane z opatentowaną technologią ARB
 • Oferuje większą przepustowość i elastyczność obsługi opakowań niż tradycyjne rozwiązania, takie jak ramiona rozdzielające (do 500 produktów na minutę)
 • Zredukowany czas przestojów związany z tradycyjnymi rozdzielaczami płytkowymi
 • Ochrona jakości produktów
 • Umożliwia stały przepływ produktów przez wiele doprowadzeń
 • Umożliwia elastyczne i natychmiastowe zmiany w typach i rozmiarach produktów, konfiguracji rozdzielaczy i pozycji doprowadzeń/wyjść tylko za pomocą prostych modyfikacji oprogramowania sterującego
 • Bezpieczniejsze niż alternatywne przenośniki przekierowujące

Idealne rozwiązanie dla...

 • Obsługa różnych rozmiarów produktów (nawet tak małych jak 4 x 4 cale. [100 mm x 100 mm] bez maksimum) i typów (skrzynki, zgrzewki, pojemniki dwulitrowe, opakowania litograficzne, pęki, worki, torebki polietylenowe, opakowania kurczliwe)
 • Rosnąca przepustowość przy rozdzielaniu lub punkcie rozdzielania linii
 • Redukcja liczby przenośników i elementów sterujących
 • Większe bezpieczeństwo w porównaniu z rozdzielaczami płytkowymi, sortownikami z klockami ślizgowymi i innymi przenośnikami trasowymi i przekierowującymi
 • Wykorzystanie dużej liczby tras

Dostępna technologia ARB:

ARB™ Switch S400
DARB™ Switch S400
ARB™ Switch S7000

Analizy przypadków

 • Nowy format palet dzięki wprowadzeniu rozwiązania ARB switch w firmie Canélia
 • Firma Intralox pomaga firmie PepsiCo zwiększyć wydajność i zmniejszyć nakłady pracy
 • Rozdzielacz Intralox ARB™ Switch S7000 zapewnia niezawodność i oszczędność kosztów posiadania na poziomie 99%