Sortownik AIM

Wytrzymałe, szybkie, delikatne i bezpieczne rozwiązanie sortujące.

To delikatne rozwiązanie sortujące zapobiega uszkodzeniom produktów, zmniejsza potrzebę działań korekcyjnych, konserwacyjnych i liczbę przestojów, które występują w przypadku zastosowania typowego sortownika tacek, co pozwala przetwórcom zwiększyć przepustowość. To proste rozwiązanie zostało dostosowane do środowisk wodoodpornych, aby ułatwić utrzymanie odpowiedniego poziomu higieny.

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE SORTUJĄCE

• Separacja produktów za ciężkich lub za lekkich

• Separator produktów wymagających poprawek

• Wymiana popychacza/ramienia łopatki

• Przekierowanie tacek do różnych zgrzewaczy bazujące na przepustowości, typie produktu lub dostępności zgrzewacza

Analizy przypadków

  • Ergonomiczne rozwiązanie do obsługi tacek upraszcza czyszczenie i konserwację