Gerber Poultry

wielowyjściowy sorter AIM zmniejsza roczne koszty pracy O 280 000 USD


Oczekiwania klienta

Firma Gerber Poultry zajmuje się przetwarzaniem i pakowaniem drobiu przeznaczonego do dystrybucji detalicznej pod marką Gerber Amish Farms Chicken w stanach położonych na Środkowym Zachodzie USA. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie zarząd zakładu przetwórczego w Kidron w stanie Ohio postanowił powiększyć i zoptymalizować linię zgrzewania tacek. Kluczową dla sukcesu przedsięwzięcia kwestią było prawidłowe sortowanie tacek do różnych maszyn pakujących, w zależności od produktu.

Firma Gerber Poultry wyznaczyła sobie kilka celów w zakresie modernizacji obszaru zgrzewania tacek, w tym:

  • Ograniczenie nakładu pracy w zakładzie
  • Zmniejszenie poziomu strat produktów spowodowanych uszkodzeniami lub błędami (np. zapakowaniem nieodpowiedniego produktu)
  • Zwiększenie przepustowości do 150–187 tacek na minutę (w zależności od rozmiarów tacek) z dokładnością systemu na poziomie 99,9%
  • Dbanie o jakość produktu poprzez delikatną obsługę i zapobieganie ryzyku zanieczyszczenia

Modernizacja z firmą Intralox

Kierownictwo zakładu uznało, że do osiągnięcia tych celów potrzebne jest zautomatyzowane, wielowyjściowe rozwiązanie w dziedzinie sortowania tacek, bazujące na systemie rozpoznawania produktów za pomocą kamer. Wybrano wielowyjściowy sorter Intralox® Active Integrated Motion™ (AIM™) w połączeniu z systemem sortowania z wykorzystaniem kamer InVISION firmy Foodmate. Połączony system AIM/InVISION jest dostępny na rynku jako system pakowania Foodmate TraySort.

Wielowyjściowy sorter AIM umożliwia zwiększenie przepustowości tacek dzięki wyższym prędkościom linii, redukcji uszkodzeń produktu i ograniczeniu przestojów. Zautomatyzowany system AIM z możliwością zmywania zapewnia delikatną i szybką obsługę produktów, a także pozwala wyeliminować potrzebę ręcznego sortowania, dopasowywania i układania tacek przez pracowników. Oznacza to wyeliminowanie kosztów pracy oraz ryzyka zanieczyszczenia wynikającego z ręcznej obsługi tacek.

Dzięki zaawansowanym technologiom rejestrowania obrazu i oświetlenia system sortowania z wykorzystaniem kamer InVISION rozpoznaje i ocenia tacki według określonych wymagań produkcyjnych, jak również określa ich rozmieszczenie (lub inne działania). Informacja o rozmieszczeniu lub innym działaniu przekazywana jest następnie do sortera — bez konieczności stosowania etykiet, kodów kreskowych czy dodatkowych procesów. Połączone rozwiązanie — system pakowania Foodmate TraySort — optymalizuje możliwości obu elementów w ramach kompleksowego, w pełni zautomatyzowanego systemu.

Rezultaty

Bliska współpraca z Gerber Poultry i Foodmate umożliwiła firmie Intralox udzielanie konsultacji dotyczących układu, testowanie produktów, a także zapewnianie wsparcia technicznego — przed instalacją, w jej trakcie i po jej zakończeniu w maju 2018 r. Od tamtej pory za sprawą połączonego systemu AIM/InVISION firma Gerber Poultry przekraczała wyznaczone cele projektowe.

Rozwiązanie oparte na technologii wielowyjściowego sortera AIM umożliwia dokładne i automatyczne sortowanie różnych typów produktów oraz tacek w różnych rozmiarach. Gerber Poultry może dzięki temu jeszcze lepiej dbać o jakość produktów i bezpieczeństwo żywności, a także ograniczać straty i osiągać zakładaną przepustowość. Co najważniejsze, Gerber Poultry udało się wyeliminować koszty pracy na poziomie odpowiadającym czterem pełnym etatom, co wpłynęło na zmniejszenie kosztów zakładowych o 280 000 USD rocznie. W dalszych fazach projektu firma planuje wdrożenie dodatkowych przenośników AIM.