AIM Multilane Sorter

Idealne rozwiązanie w zakresie wielowyjściowych sorterów.

Zwiększ przepustowość dzięki wyższej prędkości linii, redukcji uszkodzeń produktu i ograniczeniu czasu przestojów. Delikatna obsługa produktów, nawet przy wyższych prędkościach, pozwala ogranicza nakład pracy wymagany do układania produktów, ich sortowania lub naprawy błędów powodowanych przez dynamiczną obsługę produktów.

IDEALNE ROZWIĄZANIE W DZIEDZINIE WIELOWYJŚCIOWYCH SORTERÓW

• Przejrzystość, możliwość stosowania etykiet informujących o masie/cenie produktu oraz urządzenie rentgenowskie

• Zgrzewarka opakowań i spirala podająca

• System akumulacji FIFO

Analizy przypadków

  • wielowyjściowy sorter AIM zmniejsza roczne koszty pracy O 280 000 USD