Wyposażenie automatyzowane ARB

Technologia Activated Roller Belt™ firmy Intralox oferuje optymalizacje rozwiązań przenośnikowych dzięki większej funkcjonalności i niezawodności, przy jednoczesnym obniżeniu całkowitych kosztów systemu.

Technologia ARB™ firmy Intralox to opatentowane rozwiązanie w zakresie przenoszenia, które zapewnia korzyści związane z modułowymi taśmami z tworzywa sztucznego do złożonych procesów obsługi opakowań, takich jak sortowanie, łączenie i wyrównywanie. Efektem jest zautomatyzowana platforma przenośnikowa, umożliwiająca zasadnicze udoskonalenia, które wcześniej były niemożliwe ze względu na nadmierne koszty lub poziom złożoności. Technologia ARB to nowa metoda przenoszenia opakowań z punktu A do punktu B, sprawdzona w ponad 5000 instalacjach na całym świecie.