Optymalizacja układów na przyszłość

Dlaczego optymalizacja układu jest warta inwestycji

Zdjęcie z góry przenośników skrętnych wody butelkowanej

Doradztwo w zakresie optymalizacji układu spełnia wszystkie oczekiwania: usługa doradcza, która zapewnia optymalne układy w określonym obszarze zakładu.

Mimo że definicja jest zrozumiała, czas, który jest potrzebny na optymalizację układu i czynniki, jakie wpływają na ten czas, mogą nie być takie łatwe do zrozumienia. To niezrozumienie może doprowadzić do tego, że zakłady będą pracowały samodzielnie ze swoimi zespołami, co przyniesie im pozorne korzyści bez podejmowania odpowiednich kroków w celu analizy i określenia, w jaki sposób można najlepiej osiągnąć długoterminową wydajność i rentowność. Doradcy ds. optymalizacji układu potrafią umiejętnie wykorzystywać swój czas, pomoc ekspertów i technologię, aby zapewnić firmie najważniejszą korzyść: rentowność.

Rozmawialiśmy z naszymi ekspertami, aby zrozumieć korzyści wynikające z optymalizacji układu, czas potrzebny na uzyskanie tych korzyści oraz niektóre zagrożenia związane z niezoptymalizowaniem układów.

Wartość optymalizacji układu

Optymalizacja układu skupia się na myśleniu o przyszłości i planowaniu w zakresie przyszłych potrzeb zakładu. Aby umożliwić osiągnięcie tego celu, optymalizacja układu zapewnia pięć głównych korzyści.

„Korzyści z optymalizacji układu to oszczędność miejsca, wydajność linii, niezawodność linii, redukcja ryzyka i elastyczność” — mówi Tiago Poletto, sprzedawca rozwiązań Intralox Activated Roller Belt (ARB). „W wielu zakładach zmniejszenie ryzyka stanowi najbardziej kluczową korzyść. Umiejętność zrozumienia zagrożeń, przygotowania się na nie oraz poradzenie sobie z nimi jest bardzo pożądane”.

Ikona butelek z wodą

Historia sukcesu: Coca-Cola Solar

Zobacz, jak firma Intralox pomogła firmie Coca-Cola Solar zmniejszyć liczbę płytek transferowych, zmaksymalizować powierzchnię hali i zaoszczędzić czas poświęcony na budowę linii wody butelkowanej.

Dowiedz się więcej

Spędzenie czasu z doradcą ds. optymalizacji układu powoduje skrócenie czasu wykonywania każdego kolejnego kroku, ponieważ zapewnia pełny wgląd i przejrzystość w zakresie priorytetów. Decyzje, które wcześniej były trudne z powodu niepewności, stają się szybkie, łatwe i pozbawione od ryzyka. Dzięki zoptymalizowanemu układowi i znacznie niższym ryzyku firma ma więcej czasu na zajęcie się innymi projektami, na które wcześniej nie miała czasu.

Czas to pieniądz

Na osiągnięcie tych korzyści trzeba poświecić czas — podobnie jak poświęca się czas na podejmowanie decyzji. Czy projekt został zainicjowany na wczesnym etapie, czy w połowie prac? Ile przenośników należy dodać do układu? Jak długo trwa proces zatwierdzania?

„Z naszej perspektywy zazwyczaj angażujemy sprzedawców usług, przedstawicieli działu obsługi klienta, inżynierów ds. zastosowań, kierowników projektów, inżynierów ds. testowania i specjalistyczny zespół branżowy, którzy gwarantują, że projekt będzie możliwie jak najbardziej optymalny” — mówi Poletto. „Oprócz tego na każdym z tych etapów potrzebne są zgody od klienta. Jednakże dzięki zaangażowaniu wielu ekspertów można mieć pewność, że początkowa inwestycja jest najbardziej niezawodna i najbardziej opłacalna zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej. Niemniej jednak nadal istnieją decyzje, które musi podjąć klient, lecz teraz może je podjąć, biorąc pod uwagę wszystkie informacje i konsekwencje”.

Porada zespołu Intralox: ważną zaletą optymalizacji układu jest krótki czas uruchamiania dzięki konsultacji. Aby maksymalnie zwiększyć korzyści, należy omówić z partnerami najważniejsze kwestie, na których warto się skupić przed rozpoczęciem projektu i podczas jego wdrażania.

Najwięcej czasu zajmuje proces wprowadzania poprawek. Jednakże dzięki dokładnym zmianom ustalonym pomiędzy zespołami firmowymi i zespołami doradców każdy podjęty krok prowadzi do ograniczenia kosztów konserwacji, wymian, przestojów i uszkodzeń produktów oraz zwiększenia rentowności.

Optymalizacja układu to gra o dużą stawkę

Czas spędzony z partnerem na początkowym etapie przynosi wiele korzyści. „Optymalizacja układu oczywiście zajmuje dużo czasu. Niemniej jednak zapewnia ona wiele okazji, aby zebrać więcej osób i ekspertów do zbadania układu. Dzięki dokładnemu przyjrzeniu się określonemu rozwiązaniu można lepiej planować przyszłość” — mówi Poletto.

Dzięki odpowiedniemu partnerowi w zakresie optymalizacji układu i silnym relacjom klienci mogą pomóc w określeniu celów i zadań, które mają znaczenie dla ich firmy, tak aby mogli czerpać pełne korzyści ze swoich projektów za każdym razem.

Tiago Poletto
Tiago Poletto
Sprzedawca usług Intralox ARB

Zaufany doradca ds. optymalizacji układu pomaga zmniejszyć ryzyko związane z projektem i skrócić czas uruchamiania. Wspólne wybieranie odpowiedniej technologii i sprzętu pomaga osiągnąć założone cele. Właściwe wybory umożliwiają uniknięcie wzrostu kosztów konserwacji i sprzętu, eliminując konieczność posiadania wiedzy na temat rentowności i możliwość ogólnego obniżenia wydajności.

Optymalizacja układów z właściwym partnerem

Optymalizacja układu jest warta poświęconego czasu, a dzięki zaufanym, eksperckim poradom można zoptymalizować układy z wykorzystaniem prognoz i doświadczenia, gwarantując poszczególne możliwości za pomocą przełomowych technologii, które mogą poprawić wydajność, rentowność i elastyczność w przyszłości. Dzięki współpracy z firmą Intralox na wczesnych etapach projektu można osiągnąć rezultaty niemożliwe do osiągnięcia w przypadku tradycyjnych technologii.


Wiadomości i spostrzeżenia