Ocena projektu zakładu bezpiecznego dla żywności

Jak określić sposoby na wejście na wyższy poziom

Był czas, w którym przetwórcom żywności zależało tylko na tym, aby ich linie produkcyjne wykonywały dwa zadania:

  1. Produkcja produktu
  2. Sprawne działanie

To wszystko. Tylko to się liczyło.

Obecnie i w przyszłości producenci muszą równie priorytetowo traktować produkcję bezpiecznej żywności. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niespełnienia wymogów przepisów lub wystąpienia zdarzeń niepożądanych.

Mimo że wydajność ma kluczowe znaczenie, higieniczna konstrukcja przenośników — oraz sposoby skutecznego i wydajnego czyszczenia tych zasobów — jest równie ważna.

„Powiedziałabym, że koncepcja higienicznej konstrukcji powstała z powodu konieczności poprawy bezpieczeństwa żywności” — mówi Cari Rasmussen, specjalista ds. bezpieczeństwa żywności w firmie Commercial Food Sanitation (CFS).

Na początku czyszczenie stanowiło uzupełnienie. Zdarzenia niepożądane, takie jak zachorowania konsumentów (lub gorsze), sprawiły, że przetwórcy żywności uświadomili sobie, że ich systemy przenośników muszą być bardzo dokładnie czyszczone. Problem? Zamknięta konstrukcja sprzętu i brak odpowiedniego dostępu do niego uniemożliwiały prawidłowe wykonanie tego zadania.

Wraz z rozwojem technologii branża doszła do nowych wniosków. Obecnie jesteśmy świadomi tego, że najlepszy sprzęt jest projektowany i budowany w sposób higieniczny, aby sprostać różnym warunkom produkcyjnym.

Co można zrobić, aby poprawić higieniczną konstrukcję? A co można zrobić, aby się rozwijać i zagwarantować bezpieczeństwo żywności w zakładzie?

Myślenie holistyczne

Zamiast skupiać się na poszczególnych częściach, pomocny może być szerszy punkt widzenia.

„Opracowaliśmy bardziej systemowe podejście” — mówi Blane Gaubert, inżynier ds. zastosowań, Intralox FoodSafe. „Nieustannie opracowujemy narzędzia i komponenty, które sprawiają, że modułowe taśmy (MPB) są bardziej skuteczne, jeśli są użytkowane jednocześnie”. Na przykład połączenie odpowiedniej taśmy MPB z przeznaczonymi do czyszczenia kołami zębatymi, kołnierzami blokującymi i przenośnikami dystansującymi kół zębatych może pomóc w utworzeniu bardziej higienicznej konstrukcji na linii produkcyjnej.

Należy również być otwartym na stosowanie zasad higienicznego projektowania w całym środowisku przetwarzania żywności.

Jeśli chodzi o higieniczną konstrukcję, wiek nie zawsze jest najważniejszym czynnikiem. Niektóre z nowszych przenośników mogą powodować takie same problemy, jak starszy sprzęt.

Blane Gaubert
Blane Gaubert
Inżynier ds. zastosowań, Intralox FoodSafe

„Aby naprawdę podnieść poprzeczkę w zakresie higieny w swojej firmie i osiągnąć wyznaczone cele, należy uważnie przyjrzeć się nie tylko swojemu wyposażeniu, ale także infrastrukturze” — mówi Rasmussen. „Jaka higieniczna konstrukcja została zastosowana w obszarze produkcji? A co z układem pomieszczenia? Czy dostępne są strefy higieniczne? Należy zastanowić się nad całym środowiskiem, aby dostrzec, jak osiągnąć wyższą skuteczność i wydajność”.

Wszystkie ręce na pokład

Rozważając przyszłe decyzje dotyczące higienicznego projektowania, należy zadać sobie pytanie: Czy zatrudnione są odpowiednie osoby? Niezwykle ważne jest, aby posiadać zespoły o różnych umiejętnościach na poziomie firmy i zakładu. Wkład każdego pracownika jest niezbędny do uzyskania najlepszego projektu dla danego zakładu.

Zatrudnienie odpowiednich pracowników może ograniczyć występowanie problemów na dalszych etapach produkcji.

„Odwiedziłem jeden obiekt, w którym cały sprzęt w hali był całkiem nowy” — mówi Gaubert. „Zostaliśmy wezwani, aby pomóc firmie dowiedzieć się, co może zrobić, aby poprawić swoją sytuację. W projektowanie i opracowywanie sprzętu zaangażował się wyłącznie zespół ds. bezpieczeństwa. W rezultacie konstrukcja była bardzo niedostępna, aby ograniczyć liczbę elementów zaciskających tworzących ryzyko zmiażdżenia i tym podobne, w związku z czym czyszczenie było uciążliwe i czasochłonne”.

Porada zespołu Intralox: higieniczna konstrukcja może pomóc w dążeniu do uproszczenia i zrównoważonego rozwoju. Szybsze i skuteczniejsze czyszczenie przy mniejszej ilości pracy i zasobów, takich jak woda i środki chemiczne.

Mimo że ogólna tendencja polega na budowaniu sprzętu o odpowiednio higienicznej konstrukcji, nie zawsze tak jest. Nowe urządzenia mogą być tak samo zamknięte i niedostępne podczas czyszczenia, jak starsze przenośniki.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy podjąć odpowiednie decyzje dotyczące sprzętu przed ukończeniem jego produkcji, zakupem i zainstalowaniem.

Zadawanie pytań

Jak można zacząć wprowadzać ulepszenia? Zalecamy rozpoczęcie od zadania sobie następujących pytań:

  • Czy mamy podstawową wiedzę na temat tego, na jakim etapie drogi znajduje się nasz zakład do uzyskania higienicznej konstrukcji?
  • Czy mamy wiedzę ekspercką w zakresie oceny, na jakim etapie znajduje się nasz zakład?
    • Jeśli nie, to jak osiągnąć ten cel?
  • Czy nasze kierownictwo rozumie, czym są nasze inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa żywności i jakie są ich role w ich realizacji?
  • Czy wykorzystujemy dostępne zasoby i wiedzę specjalistyczną, która może nam w tym pomóc?

Korzyści zapewniane przez prawidłowo zaprojektowane przenośniki higieniczne można odczuć w całym zakładzie. Czynności z zakresu higieny są szybsze i skuteczniejsze. Konserwacja staje się łatwiejsza. Operacje są wykonywane niezawodnie, a czas pracy bez przestojów ulega wydłużeniu. Zakład produkuje bezpieczną żywność o stałej jakości.

Wszystko powinno zacząć się od zakładu.

Ikona krowy

Historia sukcesu: Silver Fern Farms

Materiały taśmy mogą mieć wpływ na łatwość czyszczenia. Zobacz, jak firma Silver Fern Farms wprowadziła proste ulepszenie, które poprawiło bezpieczeństwo żywności i higienę.

Przekieruj mnie na tę stronę

Należy pamiętać, że sytuacja awaryjna będzie zawsze bardziej kosztowna i problematyczna niż planowanie z myślą o przyszłości.

Bez względu na wielkość działalności produkcja żywności musi być bezpieczna, a zakład musi mieć plan na podtrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Przepisy stają się coraz surowsze, a spełnienie ich wymogów to tylko początek. Warto zastanowić się nad przyszłością i zadbać o to, aby higieniczny i bezpieczny dla żywności projekt zakładu pozwolił firmie na uzyskanie wiodącej pozycji i porzucenie przestarzałych rozwiązań.

Potrzebujesz obiektywnej oceny higienicznego i bezpiecznego dla żywności projektu swojego zakładu? Skontaktuj się z firmami Intralox i CFS, aby dowiedzieć się, jak Twój zespół może osiągnąć wyznaczone cele w zakresie higieny.


Wiadomości i spostrzeżenia