Gwarancja długiego i bezproblemowego działania taśm

Jak uzyskać zgodność materiałową z substancjami chemicznymi podczas czyszczenia w celu wydłużenia żywotności taśmy

Badanie chemiczne przeprowadzane na taśmie, widoczne ręce w rękawicach

W poprzednim artykule omówiliśmy kluczowe czynniki przy wyborze odpowiedniego materiału taśmy do przenośników spożywczych. Nasi eksperci rozważyli warunki, w jakich pracują taśmy podczas produkcji. 

Ale co z czyszczeniem i sanityzacją? 

Wybór materiału taśmy w zależności od produktu, zastosowania i środowiska to dopiero pierwsza część równania. Po zamontowaniu i uruchomieniu taśm można łatwo uszkodzić odpowiedni materiał za pomocą niewłaściwych środków czyszczących. 

Jeśli to nie brzmi tak źle, należy wziąć pod uwagę następującą kwestię: użycie pewnych środków chemicznych lub stężeń substancji, które są niezgodne z materiałem taśmy przenośnika, może stanowić krytyczne zagrożenie dla linii przetwórczej. Spośród niebezpieczeństw można wymienić zanieczyszczenia materiałami obcymi, straty produktów, nieplanowane przestoje, zwiększenie kosztów spowodowane częstszymi wymianami taśm, a nawet wycofanie partii produktu. 

Co można zrobić? 

Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, zwróciliśmy się do ekspertów w Product Stewardship, wysoce wyspecjalizowanej grupie firmy Laitram*, która oferuje bezpłatne informacje, wskazówki i usługi, o których nasi klienci mogą nie wiedzieć.

Infografika dotycząca zarządzania produktem

Grupa ds. zarządzania produktem firmy Laitram obejmuje niepowtarzalną grupę specjalistów z szerokim zakresem odpowiedzialności, w tym w zakresie badań chemicznych i zgodności.

Komunikacja z podmiotami zajmującymi się sanityzacją

Z doświadczeń w terenie i rozmów z naszymi klientami wiemy, że sprzątanie i sanityzacja są najczęściej zlecane firmom zewnętrznym, które specjalizują się w obsłudze dużych zakładów przetwórstwa żywności. Jeśli Twój zakład zatrudnia zewnętrzną ekipę sprzątającą, upewnij się, że utrzymujesz regularny kontakt z tymi osobami. 

„W wielu przypadkach istnieje rozbieżność między tym, co kierownictwo zakładu myśli, że ma miejsce, a tym, co faktycznie robią firmy zajmujące się sanityzacją” — mówi Evan McSpadden, specjalista ds. środków chemicznych w zespole zajmującym się zarządzaniem produktem firmy Laitram. „Na przykład znamy przypadki, w których członkowie personelu dezynfekcyjnego zmienili stężenie stosowanej substancji chemicznej bez wiedzy przetwórcy”. 

Łatwo rozwiązać ten problem: wystarczy regularnie rozmawiać z zewnętrzną firmą zajmującą się sanityzacją. Trzeba dopytywać, jakie środki czyszczące i stężenia stosują oraz upewniać się, że są one zgodne z wymaganiami kluczowych taśm przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Wskazówka zespołu Intralox: Jeśli należycie dbasz o zgodność środków czyszczących z materiałami taśmy, odporność chemiczna może znacznie zwiększyć trwałość taśmy.

Należy zrozumieć, dlaczego więcej nie zawsze oznacza lepiej 

Firmy zajmujące się sanityzacją często nieprawidłowo stosują środki chemiczne lub nadużywają ich w celu szybkiego wyczyszczenia taśm. Być może część z nich wyznaje filozofię, że większa ilość środka pozwoli czyścić taśmy lepiej i szybciej. Może to jednak mieć szkodliwy wpływ na taśmy, zwłaszcza te wykonane z materiałów mniej odpornych chemicznie. Oto kilka przykładów, w których zastosowanie większej ilości środka czyszczącego nie musi wcale być korzystne dla stanu taśmy: 

 • Stężenie: Najlepiej stosować substancje chemiczne o jak najniższych stężeniach, które są najbardziej skuteczne dla danego zastosowania. 
 • Temperatura: Każde zwiększenie temperatury środka chemicznego o 10°C podczas czyszczenia podwaja jego skuteczność, prowadząc do wyższego stężenia. 
 • Stosowanie kwasów warstwowo: Używanie wielu środków chemicznych zawierających kwasy w ramach jednego zastosowania nie zawsze jest skuteczne i może spowodować uszkodzenie konstrukcji oraz sprzętu. 
 • Naprzemienność: Regularna rotacja substancji do sanityzacji może nie być konieczne ani korzystne. 

Należy upewnić się, że w danym zakładzie stosuje się dobre standardowe sanitarne procedury operacyjne (SSOP), a zespół konsekwentnie się do nich stosuje. To znaczący krok, który można podjąć w celu zwiększenia trwałości taśm, a ostatecznie także zapewnienia bezpieczeństwa produktu.

Dostawcy środków chemicznych nie są ekspertami w zakresie zgodności z taśmami przenośnikowymi. Skupiają się na tym, jak ich chemikalia wpływają na drobnoustroje. Dlatego my koncentrujemy się na interakcji środków czyszczących z powszechnie stosowanymi materiałami taśm, aby ułatwić przetwórcom zwiększenie trwałości taśmy.

Evan McSpadden
Evan McSpadden
Specjalista ds. środków chemicznych w zespole zajmującym się zarządzaniem produktem firmy Laitram

Trzeba wiedzieć, czego szukać 

Oto kilka typowych, widocznych wskaźników niezgodności materiału taśmy ze środkiem czyszczącym: 

 • Kredowanie (bielenie) powierzchni taśmy 
 • Pękanie 
 • Wżery 
 • Rozwarstwienie 
 • Pęcherze 
 • Odbarwienie 
 • Puchnięcie 
 • Kruchość 

Wiele lat temu duża firma zajmująca się przetwórstwem mięsnym zaczęła zauważać pęknięcia na swoich taśmach. Po wysłaniu nam fragmentu ich taśmy do badań wykryliśmy obecność kwasu fosforowego, czyli powszechnie stosowanego środka chemicznego do czyszczenia, który był obecny w całej próbce. 

„Taśmy acetalowe klienta były niezgodne ze środkami chemicznymi, z których korzystali pracownicy sprzątający i sanityzacyjni” — tłumaczy Gloria Bowman, kierowniczka w grupie ds. zarządzania produktem firmy Laitram. „Ten przypadek skłonił mój zespół do opracowania jednostronicowego przewodnika dotyczącego zgodności chemicznej dla przetwórców mięsa, drobiu i owoców morza”.

Wytyczne dotyczące zgodności chemicznej dla przetwórców mięsa, drobiu i owoców morza — miniatura

Wytyczne dotyczące zgodności chemicznej dla mięsa, drobiu i owoców morza (MPS)

Oto przydatny wykres, który można pobrać, udostępnić i wykorzystać w zakładzie przetwórczym mięsa, drobiu i owoców morza, aby uzyskać ogólny obraz zgodności często używanych materiałów taśm z powszechnie stosowanymi środkami czyszczącymi lub środkami sanityzującymi.

Pobierz PDF

Czyszczenie nie jest niekorzystne dla produkcji. 

Podmioty działające w branży przetwórczej zawsze dążą do wydłużenia czasu produkcji i skrócenia czasu potrzebnego na czyszczenie między cyklami przetwórczymi. Ma to sens: pierwsza aktywność przynosi im pieniądze, druga wiąże się z kosztami. 

Jednak zbyt intensywne dążenie do skrócenia czasu czyszczenia poprzez nieprawidłowe stosowanie lub nadużywanie środków chemicznych do walki z patogenami przenoszonymi przez żywność może wiązać się z poważnymi kosztami. 

„Jeśli ekipy będą miały trochę więcej czasu na prawidłowe czyszczenie” — przekonuje McSpadden — „będą mogły ograniczyć zużycie środków chemicznych, skrócić czas przestojów potrzebnych do kontroli jakości i przeróbek, zminimalizować ryzyko uszkodzenia taśmy, zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia obcymi materiałami i tym samym wydłużyć żywotność taśmy”. 

* Intralox jest spółką zależną Laitram.

W przypadku pytań dotyczących zgodności chemicznej lub w celu przesłania nam próbki taśmy do badania skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Intralox.


Wiadomości i spostrzeżenia