Wybór odpowiedniego materiału taśmy przenośnikowej

3 kwestie, które należy rozważyć przed podjęciem decyzji

Chociaż materiały, z których produkuje się taśmy, wyglądają w postaci surowej bardzo podobnie, to jednak ich skład może się bardzo różnić. Powyżej można zobaczyć plastikowe granulki przed rozpoczęciem produkcji taśmy.

Jest to jeden z najważniejszych wyborów, jakie należy podjąć i od których zależy zdolność produkcyjna zakładu.

Poważnie. Żaden producent żywności nie może skutecznie zoptymalizować systemu przenośników w zakładzie bez precyzyjnego dopasowania materiału taśmy do obszaru, w którym ma być używana.

Porozmawiajmy uczciwie. Czy każdemu z nas nie chodzi o to, żeby taśmy pracowały prawidłowo i nie dostarczały żadnych powodów do zmartwień?

Konsekwencjami niewłaściwego doboru materiału może być pękanie taśmy, nieplanowane przestoje, niższy uzysk z produkcji, wyższe koszty, degradacja materiału i zanieczyszczenia obcymi materiałami.

Aby uniknąć niektórych lub wszystkich z wymienionych powyżej sytuacji, przetwórcy żywności i producenci sprzętu muszą mądrze dobierać materiał taśmy. Ale jak to zrobić? Zapytaliśmy o to ekspertów, którzy opracowują, testują i rekomendują materiały taśm w oparciu o potrzeby naszych klientów z branży spożywczej.

Jakie są kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy doborze odpowiedniego materiału taśmy przenośnikowej?

Zastosowanie

Czy taśma będzie narażona na silne uderzenia? Czy zakres temperatur będzie rozciągał się od bardzo wysokich do nawet ujemnych (np. od temperatury smażenia do temperatury zamrażania)? Czy taśma będzie zanurzana w zbiorniku zanurzeniowym?

Należy przeanalizować wybrane zastosowanie i określić warunki, na jakie będzie wystawiona taśma na linii przetwarzania. Może to pomóc w udzieleniu odpowiedzi na wiele kluczowych pytań dotyczących doboru najlepszego materiału.

Różnorodne chrupki serowe na taśmie do wzniosów ThermoDrive A23 z zabierakami i zsynchronizowanymi ściankami bocznymi

Właściwie dobrany materiał taśmy będzie odporny na ścieranie przez sole i przyprawy. Powyżej pokazano taśmy do wzniosów ThermoDrive z materiału A23.

„Weźmy na przykład zakłady przetwórstwa ziemniaków — panują w nich wyjątkowe warunki i należy skupić się tutaj przede wszystkim na specyfice tego zastosowania” — mówi Drew Downer, inżynier mechanik Intralox ThermoDrive.

Na powierzchni surowca docierającego do zakładu może znajdować się piasek lub inne zanieczyszczenia. Po obraniu ziemniaki uwalniają skrobię, która przedostaje się na elementy linii procesowej. Produkt może przechodzić przez kąpiel w wrzącym oleju, po czy zostać pokryty różnymi przyprawami i dodatkami. W każdym procesie występują różne czynniki temperaturowe, fizyczne i chemiczne.

„Materiał taśmy musi być dobrany tak, aby wytrzymywał obciążenia związane z każdym procesem” — mówi Downer. Dlatego należy określić wyjątkowe parametry każdego konkretnego procesu, które mogą być różne od tych panujących w innych obszarach zakładu.

Rada zespołu Intralox: jeśli taśmy transportujące mają być przechowywane przed użyciem, należy unikać wystawiania ich na działanie promieni słonecznych. Wiele materiałów narażonych przez dłuższy czas na promieniowanie ultrafioletowe traci swoje właściwości.

Środowisko

Czasami odpowiedź jest oczywista. (Na przykład nie wolno umieszczać łatwopalnych taśm w pobliżu gorących materiałów!). W zakładzie spożywczym, poza piecami, istnieje jednak wiele innych czynników środowiskowych, które należy wziąć pod uwagę.

„Rzeczywiste środowisko, w którym taśma będzie pracować, to podstawa do określenia materiałów możliwych do zastosowania” — mówi Stephen O’Connor, specjalista ds. materiałów Intralox. „Na początek pytam na jakie temperatury będzie narażona dana taśma? Na jakie środki chemiczne? Jakie inne potrzeby i parametry, jak chociażby wytrzymałość mechaniczną, należy uwzględnić? Czy może dojść do rozszerzania się materiału taśmy z powodu wilgoci?”.

Naszym ostatecznym celem jest długa, niezawodna i bezpieczna dla żywności praca bez przestojów. Właśnie to próbujemy osiągnąć, dobierając, opracowując i wdrażając na miejscu w zakładzie taśmy wykonane z odpowiednich materiałów.

Drew Downer
Drew Downer
Inżynier mechanik Intralox

Pomyśl również, jak środki czyszczące mogą wpłynąć na zastosowane taśmy. Wyobraźmy sobie na przykład następującą sytuację w zakładzie przetwórstwa mięsa, drobiu lub owoców morza, w którym każdej nocy taśmy należy dezynfekować. Zespół sanitarny od dawna używa jednego środka dezynfekującego, który nie ma negatywnego wpływu na tworzywa sztuczne zawarte w taśmach. Pewnego razu jednak do użycia wprowadza się inny środek dezynfekujący. Nowy produkt należy zastosować w mniejszym stężeniu, ale zespół tego nie wie i nadal stosuje stężenie wyższe.

„Nawet niewielkie zmiany w składzie chemicznym środka czyszczącego mogą całkowicie zmienić parametry pracy taśmy po procesie czyszczenia” — mówi O’Connor.

Aby uzyskać pomoc, warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia dostawcy taśm transportujących. Dzięki doskonałej znajomości zagadnienia dostawca zaleci materiały, które będą niezawodnie i bez przeszkód działać w Twoim środowisku.

Ikona kalkulatora

CalcLab

CalcLab™ to nasz oparty na chmurze program inżynieryjny, który może pomóc w obliczaniu rzeczywistych warunków dla dziesiątków różnych materiałów taśm.

Uruchom CalcLab

Produkt

Czy transportowany produkt ma jakieś wyjątkowe cechy? Powiedzmy, na przykład, że zakład przetwarza żywność, która może być lepka. Niektóre polimery lepiej nadają się do zwalniania produktu w obszarze transferów. W takim przypadku wybór odpowiedniego materiału taśmy może pomóc w zwiększeniu uzysku z produkcji i ograniczeniu niepożądanego przemieszczania się produktów na taśmie.

Składniki ścierne, takie jak cukier lub mączka kukurydziana, mogą powodować zużycie i degradację taśm nieprzystosowanych do szorstkich lub ziarnistych produktów spożywczych. Istnieją jednak materiały stworzone specjalnie do obsługi tych trudnych produktów.

Twój produkt ma dla Ciebie zawsze największe znaczenie, dlatego pamiętaj o nim przy doborze materiału taśmy przenośnikowej. Ponieważ taśma ma bezpośredni kontakt z żywnością, przy doborze materiału należy uwzględnić jej właściwości fizyczne i chemiczne.

Ulotka: Szybkie wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniego materiału taśmy przenośnikowej

Szybkie wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniego materiału taśmy przenośnikowej

Pobierz, wydrukuj i udostępnij tę ulotkę w zakładzie, aby pomóc zespołowi zrozumieć zalecane kryteria podejmowania decyzji.

Pobierz PDF

Zakład może bardzo dużo zyskać, jeśli materiał taśmy przenośnikowej będzie prawidłowo dobrany.

Przed zakupem nowej taśmy należy zastanowić się nad jej zastosowaniem, warunkami środowiskowymi danego obszaru, specyfiką przenoszonego produktu, a nawet sposobem przechowywania taśm przed rozpoczęciem eksploatacji. Czas poświęcony na przemyślenie tych kwestii będzie z pewnością dobrą inwestycją. Dlaczego?

Wyższa wydajność, dłuższa żywotność taśmy, większy uzysk z produkcji, mniej nakładów na konserwację, niższe koszty i mniejsze ryzyko awarii to niektóre z korzyści, jakie można osiągnąć dzięki odpowiedniemu dobraniu materiału taśmy przenośnikowej.

W zakładzie przetwórstwa spożywczego może wystąpić wiele różnych problemów, ale dobór odpowiedniego materiału taśmy pozwoli uniknąć części z nich. Już na początku procesu projektowania należy skonsultować się z dostawcą taśm transportujących i producentem sprzętu. We współpracy z Tobą pomogą oni dokonać właściwego wyboru.

Potem, jak powiedział legendarny wynalazca Ron Popeil, taśmę trzeba będzie tylko „ustawić i zapomnieć”.

Nawiąż kontakt ze specjalistą ds. taśm transportujących Intralox, aby wspólnie dobrać materiał taśmy odpowiedni do danego zastosowania, środowiska i produktu.


Wiadomości i spostrzeżenia