Firma Roncadin zwiększa produkcję o 50% dzięki technologii AIM i Intralox Smart Carryway

Analiza przypadku

Roncadin

Produkty

Urządzenia AIM

Branże

Wyroby piekarnicze

Dwie mrożone pizze na rozdzielaczu AIM XL Switch

Oczekiwania klienta

Firma Roncadin jest wiodącym producentem wysokiej jakości mrożonej pizzy.W odpowiedzi na wzrost zapotrzebowania na jej produkty firma zdecydowała się zwiększyć moce przerobowe poprzez uzupełnienie każdej linii w zakładzie we włoskim Meduno o drugą maszynę „flow pack”. Wymagało to rozwiązania w zakresie sprzętu umożliwiającego rozdzielanie produkcji pomiędzy dwiema maszynami „flow pack”.

Operatorzy mieli jednak problemy ze znalezieniem głównej przyczyny awarii w przypadku zatrzymania linii, ponieważ programowalne sterowniki logiczne (PLC) zapewniały ograniczone możliwości diagnostyki. W rezultacie zakład w znacznym stopniu opierał się na dobrze wyszkolonym, ograniczonym personelu obsługi technicznej, który musiał uzyskiwać dostęp do sterowników PLC ręcznie w celu rozwiązywania problemów.

Oprócz niezawodnych maszyn firma Roncadin potrzebowała inteligentnego rozwiązania, które mogłoby zapewnić diagnostykę w czasie rzeczywistym i gromadzić dane dotyczące pracy urządzeń. Jaki był cel? Wydłużenie czasu pracy bez przestojów i ograniczenie strat produktów. Potrzebne były informacje umożliwiające podjęcie działań w momencie wystąpienia problemu, aby personel zakładu zawsze mógł sprostać wymaganiom produkcyjnym.

Modernizacja z firmą Intralox

Firma Roncadin zamontowała rozdzielacz Active Integrated Motion (AIM) XL Switch firmy Intralox, który idealnie nadaje się do delikatnej obsługi prostokątnych mrożonych pizz o wymiarach 10 × 15 cali (260 × 380 mm).

Aby sprostać potrzebom firmy Roncadin w zakresie automatyzacji i diagnostyki, sprzęt AIM zintegrowano z modułem Intralox Smart Carryway (ISC) Carryway Automation Module (CAM). System korzysta z wirtualnego interfejsu człowiek-maszyna (vHMI) pomagającego pracownikom w szybkim określaniu głównych przyczyn problemów na linii i reagowaniu na nie.

Regulacja parametrów zastosowania oraz dostęp do nich za pośrednictwem modułu ISC CAM były proste i nie wymagały wsparcia inżyniera systemów sterowania. Początkowo nie doceniałem wartości wirtualnego interfejsu HMI. Rozwiązanie ISC CAM ułatwia rozwiązywanie problemów. Dzięki funkcjom diagnostycznym możemy rozpoznać problem bez zatrzymywania linii.

Federico Filipuzzi
Inżynier systemów sterowania w firmie Roncadin

Sterowniki PLC wymagają specjalnego oprogramowania i szkoleń w celu napisania programu, a także dostosowania parametrów podczas przestoju. Natomiast każdy jest w stanie połączyć się z prostym internetowym interfejsem vHMI modułu ISC CAM w celu rozwiązania problemów. Wymagana jest minimalna wiedza techniczna i nie ma konieczności przeprowadzania rozbudowanych szkoleń. Ponadto zestaw do automatyki ISC CAM ma do zaoferowania takie korzyści jak niewielkie rozmiary, brak konieczności konstruowania szafki oraz proste okablowanie z kolorowymi oznaczeniami, umożliwiające szybki montaż i błyskawiczne wdrożenie do eksploatacji.

Rezultaty

Pierwotna linia zakładu firmy Roncadin miała przepustowość około 5000 okrągłych pizz na godzinę. Od czasu zamontowania rozwiązań Intralox AIM XL Switch i ISC CAM firma może przetwarzać ponad 7500 prostokątnych pizz na godzinę.

Produkcja wzrosła o 50%, zmniejszyły się wymagania konserwacyjne, a nieplanowane przestoje zostały wyeliminowane. Nawet nowi pracownicy mogą korzystać z modułu ISC CAM w celu rozwiązywania problemów w momencie ich wystąpienia.

50%zwiększenie wydajności
Zeronieplanowanych przestojów
Intralox Smart Carryway CAM

Moduł ISC CAM to innowacyjny, dedykowany system automatyzacji strony transportowej przenośnika do pojedynczych elementów wyposażenia Intralox i dla licencjobiorców. Może gromadzić dane dotyczące pracy urządzeń i dostarczać informacje diagnostyczne.

Moduł ISC CAM to innowacyjny, dedykowany system automatyzacji strony transportowej przenośnika do pojedynczych elementów wyposażenia Intralox i dla licencjobiorców. Może gromadzić dane dotyczące pracy urządzeń i dostarczać informacje diagnostyczne.