Prominent Candy Manufacturer

ARB switch — udoskonalenie procesu produkcji słodyczy


Jesteśmy bardzo zadowoleni z produktów Intralox i rozważamy inne możliwości ich wykorzystania w naszym zakładzie.

Kierownik ds. utrzymania ruchu w zakładzies w Chicago

W zakładzie jednego z najbardziej znanych producentów słodyczy w Stanach Zjednoczonych zaistniała potrzeba wymiany rozdzielacza płytkowego. Spowodowało to konieczność przeprowadzenia dwugodzinnej konserwacji rozdzielacza w odstępach dwutygodniowych i wzrost związanych z tym kosztów pracy do poziomu 11 000 dolarów rocznie. Co gorsza model rozdzielacza został już wycofany z produkcji, a zaopatrywanie się w części zamienne okazało się kosztowne i kłopotliwe. Rozdzielacz płytkowy nie został wymieniony, ponieważ żadne inne urządzenie nie było odpowiednie do obsługi niewielkiego produktu (5,75 x 3,75 cala, wysokość 1 cal) o wysokiej prędkości transportu, wynoszącej 200 części na minutę [ppm].

Przedstawiciele producenta słodyczy zwrócili się do firmy Intralox w sprawie rozwiązania: urządzenia Intralox® Activated Roller Belt™ (ARB™) Switch S7050. Przeprowadzony w zakładzie test zgodności produktu ARB Switch S7050 przekonał producenta słodyczy o trafności wyboru. Kierownictwo zakładu doceniło dostępność i możliwość kontroli nad produktem, którymi charakteryzuje się rozwiązanie ARB Switch. Model S7050 jest przeznaczony do obsługi małych produktów z dużą prędkością, dzięki czemu idealnie nadaje się do rozmiarów opakowań stosowanych przez producenta oraz zakładanej wydajności. Ponadto rozwiązanie ARB Switch S7050 jest wyposażone w udoskonalone płytki palcowe, które umożliwiają właściwą orientację produktu, co ogranicza ryzyko niepożądanego obracania się produktów, powstawania zatorów, wyrobów wybrakowanych i odpadów.

W ciągu 10 miesięcy od montażu urządzenia producent słodyczy zupełnie wyeliminował koszty prac konserwacyjnych i czas na nie poświęcany, dzięki czemu zaplanowane wcześniej przestoje można było wykorzystać na produkcję. Do urządzenia ARB Switch nie były potrzebne żadne części, ale w razie potrzeby są one dostępne w magazynie i mogą być szybko dostarczone. Przepustowość wynosi 200 ppm i można ją zwiększyć o 50%, zależnie od potrzeb. Zadowolenie producenta słodyczy z usług firmy Intralox wpłynęło również na decyzję o wymianie taśm w przenośnikach w innych częściach zakładu na taśmy Intralox ThermoDrive®.