The Growel Group

Przetwórca krewetek skraca czas czyszczenia i zmniejsza zużycie wody o połowę dzięki technologii ThermoDrive


Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak działa nasza nowa taśma, a także ze stałego wsparcia, jakie otrzymaliśmy od firmy Intralox. Dzięki technologii ThermoDrive potrzebujemy znacznie mniej wody i czasu na całkowite przeprowadzenie procedur czyszczenia i utrzymywania higieny. Naszym długofalowym celem jest zmodernizowanie pozostałych czterech przenośników do wkładania za pomocą taśm ThermoDrive.

Ch. Sudheer, dyrektor wykonawczy Grupy Growel

Oczekiwania klienta

Mająca swoją siedzibę w Hajdarabadzie (Indie) Grupa Growel jest wiodącym dostawcą produktów paszowych i medycznych dla sektora akwakultury. W 2015 r. grupa rozszerzyła swoją działalność o przetwórstwo krewetek, otwierając światowej klasy zakład przetwórczy.

„Choć jakość i automatyzacja procesów w nowym zakładzie stały na tak samo wysokim poziomie jak w innych naszych obiektach, spróbowaliśmy zidentyfikować obszary potencjalnej modernizacji zgodnie z naszym podejściem opartym na ciągłym doskonaleniu”, mówi Ch. Sudheer, dyrektor wykonawczy Grupy Growel.

Jednym z takich obszarów okazała się być linia przenośników do wkładania, wzdłuż której ręcznie pakowano (wkładano) krewetki do metalowych tacek, transportowanych następnie przez przenośniki do bloku mroźni. Grupa Growel była szczególnie zainteresowana rozwiązaniami, które gwarantowałyby skuteczne czyszczenie i utrzymanie higieny w krótszym niż dotąd czasie oraz przy mniejszym zużyciu wody. Zastosowanie tradycyjnych płaskich taśm naprężanych nie wchodziło w grę z powodu wyzwań, jakie one stawiają — związanych z ryzykiem zanieczyszczenia czy trudnościami w utrzymaniu ruchu i czyszczeniu.

Modernizacja z firmą Intralox

Aby zoptymalizować linię przenośników do wkładania, firma Growel zdecydowała się przeprowadzić modernizację przy użyciu taśm Intralox® ThermoDrive®.

Taśmy ThermoDrive mają jednorodną i płaską powierzchnię pozbawioną otworów i zawiasów, które często stają się siedliskiem bakterii. Dzięki lekkiemu i jednolitemu materiałowi taśmy można czyścić bezpośrednio na przenośniku lub łatwo z niego zdjąć w razie konieczności przeprowadzenia dokładniejszego czyszczenia. W efekcie procesy czyszczenia i utrzymywania higieny wymagają mniejszej ilości wody i krótszych przestojów.

Aby zapewnić bezproblemową i szybką modernizację, firma Intralox opracowała dla firmy Growel szczegółowy program prac, które miały objąć również drobne modyfikacje przenośników. Dzięki ciągłej pomocy i wsparciu ze strony zespołu inżynierów Intralox modernizacja została przeprowadzona w ciągu zaledwie jednego dnia.

Rezultat

Niedawno zamontowane taśmy ThermoDrive nie tylko spełniły, ale i przerosły oczekiwania firmy Growel. Od czasu modernizacji czas czyszczenia i zużycie wody spadły o 50%, a taśma aż do dzisiaj działa bez zarzutu, nie wymagając żadnych napraw.