Cabomar Congelados, S.A.

Technologia thermodrive skraca czas czyszczenia o 30%


Jesteśmy bardzo zadowoleni z zastosowania taśm ThermoDrive marki Intralox. Nasze oczekiwania zostały spełnione zarówno pod względem higieny i konserwacji, jak i wsparcia ze strony firmy Intralox.

Enrique Freire, dyrektor naczelny Cabomar Congelados S.A.

Cabomar Congelados, S.A. jest wytwórcą produktów rybnych i morskich na rynki całej Europy. W fabryce znajdującej się w hiszpańskim mieście Pontevedra firma zam Mycie przenośników, w szczególności ich wnętrza, sprawiało wiele trudności i nawet kompleksowe czyszczenie nie przynosiło satysfakcjonujących efektów. Firma Cabomar potrzebowała więc innej taśmy przenośnikowej – takiej, która pomogłaby skrócić czas mycia i zwiększyć wydajność tego procesu, nie wpływając negatywnie na wydajności produkcji.

Nowym rozwiązaniem dla linii czyszczenia kałamarnic wybranym przez firmę Cabomar była technologia Intralox® ThermoDrive®. Technologia ThermoDrive to połączenie płaskiego, jednorodnego materiału termoplastycznego, napędu bezpoślizgowego z modułowych taśm z tworzyw sztucznych i unikatowego, opatentowanego sposobu załączania napędu, który tworzy system taśm pracujących bez naprężeń. Technologia ThermoDrive to połączenie płaskiego, jednorodnego materiału termoplastycznego, napędu bezpoślizgowego z modułowych taśm z tworzyw sztucznych i unikatowego, opatentowanego sposobu załączania napędu, który tworzy system taśm pracujących bez naprężeń.

Po przeanalizowaniu zaleceń firmy Intralox w 2015 roku firma Cabomar zamontowała przenośnik prostoliniowy ThermoDrive. Od tego czasu może cieszyć się samymi pozytywnymi efektami. Korzyści w kwestii higieny, jakie gwarantuje taśma ThermoDrive, w połączeniu z otwartą konstrukcją ramy przenośnika, znacznie poprawiły wydajność i efektywność czyszczenia, równocześnie umożliwiając dostosowanie taśmy i jej integrację z resztą linii. Czas czyszczenia został skrócony o 30%, wyniki wymazów są znakomite, a wydajność produkcji zwiększyła się. Od czasu zamontowania przenośnik nie wymagał żadnych dodatkowych czynności konserwacyjnych. Obecnie firma Cabomar współpracuje z marką Intralox nad projektem instalacji nawet 20 dodatkowych przenośników w całej firmie.