Technologia thermodrive skraca czas czyszczenia o 30%

Analiza przypadku

Cabomar Congelados, S.A.

Produkty

Taśmy ThermoDrive

Branże

Ryby i owoce morza

Filety z kalmara przenoszone pomiędzy taśmami przenośnikowymi ThermoDrive

Cabomar Congelados, S.A. jest wytwórcą produktów rybnych i morskich na rynki całej Europy. W fabryce znajdującej się w hiszpańskim mieście Pontevedra firma zam Mycie przenośników, w szczególności ich wnętrza, sprawiało wiele trudności i nawet kompleksowe czyszczenie nie przynosiło satysfakcjonujących efektów. Firma Cabomar potrzebowała więc innej taśmy przenośnikowej – takiej, która pomogłaby skrócić czas mycia i zwiększyć wydajność tego procesu, nie wpływając negatywnie na wydajności produkcji.

Nowym rozwiązaniem dla linii czyszczenia kałamarnic wybranym przez firmę Cabomar była technologia Intralox ThermoDrive. Technologia ThermoDrive to połączenie płaskiego, jednorodnego materiału termoplastycznego, napędu bezpoślizgowego z modułowych taśm z tworzyw sztucznych i unikatowego, opatentowanego sposobu załączania napędu, który tworzy system taśm pracujących bez naprężeń. Technologia ThermoDrive to połączenie płaskiego, jednorodnego materiału termoplastycznego, napędu bezpoślizgowego z modułowych taśm z tworzyw sztucznych i unikatowego, opatentowanego sposobu załączania napędu, który tworzy system taśm pracujących bez naprężeń.

Po przeanalizowaniu zaleceń firmy Intralox w 2015 roku firma Cabomar zamontowała przenośnik prostoliniowy ThermoDrive. Od tego czasu może cieszyć się samymi pozytywnymi efektami. Korzyści w kwestii higieny, jakie gwarantuje taśma ThermoDrive, w połączeniu z otwartą konstrukcją ramy przenośnika, znacznie poprawiły wydajność i efektywność czyszczenia, równocześnie umożliwiając dostosowanie taśmy i jej integrację z resztą linii. Czas czyszczenia został skrócony o 30%, wyniki wymazów są znakomite, a wydajność produkcji zwiększyła się. Od czasu zamontowania przenośnik nie wymagał żadnych dodatkowych czynności konserwacyjnych. Obecnie firma Cabomar współpracuje z marką Intralox nad projektem instalacji nawet 20 dodatkowych przenośników w całej firmie.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z zastosowania taśm ThermoDrive marki Intralox. Nasze oczekiwania zostały spełnione zarówno pod względem higieny i konserwacji, jak i wsparcia ze strony firmy Intralox.

Enrique Freire
Dyrektor naczelny Cabomar Congelados S.A.
o 30%
krótszy czas czyszczenia