Konsultacje w zakresie układu pomogły globalnej firmie butelkującej napoje zaoszczędzić 1,3 miliona USD dzięki jednoliniowym rozwiązaniom

Analiza przypadku

Globalna firma butelkująca napoje

Produkty

Urządzenia ARB, Modułowe taśmy z tworzyw sztucznych

Branże

Napoje

Symulacja przedstawiająca pudełka na długich przenośnikach

Oczekiwania klienta

Duża firma butelkująca napoje zamierzała wzbogacić obecny zakład o nową, szybką linię do obsługi produktów w puszkach, które w 100% nadają się do recyklingu, oraz produktów w lekkich opakowaniach. Celem firmy butelkującej było uzyskanie współczynnika 2000 puszek na minutę przy minimalnych kosztach inwestycji i konserwacji.

Aby osiągnąć te cele przy zastosowaniu tradycyjnego układu i technologii, firma musiałaby zamontować drugą pakowarkę do tacek wraz z sąsiednimi urządzeniami i przenośnikami. Rozwiązanie to znacznie zwielokrotniłoby zajmowaną powierzchnię oraz potrzeby w zakresie urządzeń i przenośników, skutkując zwiększeniem początkowej inwestycji i przyszłych kosztów konserwacji.

Modernizacja z firmą Intralox

Po sukcesie poprzedniego rozwiązania firmy Intralox w przypadku podobnego zastosowania firma butelkująca poznała wartość produktów i usług Intralox. Wybrany przez firmę butelkującą integrator systemów skontaktował się z firmą Intralox na początku procesu opracowywania produktu w celu przeprowadzenia konsultacji dotyczących układu. Wspólnie z integratorem firma Intralox dostarczyła firmie butelkującej rysunki 2D utworzone w programie AutoCAD oraz symulacje 3D ilustrujące możliwości układu i linii oraz akumulacji, a także wpływ rozwiązania na wydajność linii.

Rozwiązanie Intralox obejmowało dwa wyposażone w technologię Activated Roller Belt (ARB) urządzenia do obracania opakowań z funkcją odrzucania z serii S7050, rozdzielacz ARB Switch S7050, taśmy z serii 1000 oraz taśmy z układem ciasnego skrętu Flush Grid Nose-Roller Tight Turning z serii 2300. Eksperci w zakresie optymalizacji układu firmy Intralox przedstawili na podstawie symulacji 3D, w jaki sposób rozdzielacz ARB Switch S7050 zapewnia pełne wykorzystanie linii, co skutkuje dużą wydajnością pakowarek do tacek. Rezultatem jest większa wydajność początkowego odcinka linii, zaczynając od pakowarki do tacek, oraz równowaga na wejściu i wyjściu. Jednocześnie firma butelkująca może zaoszczędzić na energii bez konieczności wielokrotnego uruchamiania i zatrzymywania pakowarki do tacek.

Rezultaty

Współpraca pomiędzy firmą butelkującą, integratorem systemów i ekspertami w zakresie optymalizacji układu firmy Intralox umożliwiła sporządzenie jasnego wykazu proponowanych rozwiązań alternatywnych oraz korzyści. Rozwiązanie Intralox spełniło wszystkie potrzeby firmy butelkującej w zakresie przenoszenia i przepustowości w uproszczonym, wydajnym układzie z jedną pakowarką do tacek. Dzięki wyeliminowaniu zbędnych urządzeń i przenośników firma butelkująca zaoszczędziła na sprzęcie łącznie 1 300 000 dolarów. W rezultacie zaoszczędzono również 367 m² powierzchni. Firma butelkująca planuje montaż sprzętu i taśm w celu uzyskania takiego właśnie układu linii, jak również podobnych układów w przyszłości.

1,3 mlnUSDłączne oszczędności na inwestycjach w sprzęt
Układ linii firmy butelkującej napoje — przed i po

Porównanie układów przedstawia oszczędności w zakresie zajmowanej powierzchni i sprzętu, jakie zapewnia system Intralox, w stosunku do sytuacji, w której firma zastosowałaby tradycyjne technologie.

Porównanie układów przedstawia oszczędności w zakresie zajmowanej powierzchni i sprzętu, jakie zapewnia system Intralox, w stosunku do sytuacji, w której firma zastosowałaby tradycyjne technologie.