Intralox maksymalizuje wydajność linii globalnej firmy butelkującej napoje, zwiększając akumulację o 60–70%

Analiza przypadku

Globalna firma butelkująca napoje

Produkty

Urządzenia ARB

Branże

Napoje

Ośmiopak zielonych butelek plastikowych na przenośniku ARB

Oczekiwania klienta

Globalna firma butelkująca napoje wdrożyła w 2012 roku nową linię z separatorem płytkowym przed paletyzatorem. Podczas eksploatacji klient zauważył, że akumulacja nie jest wystarczająco duża, aby zniwelować mikroprzestoje w pracy paletyzatora, co powodowało zatrzymanie maszyny pakującej i maszyny napełniającej, a w konsekwencji — całej linii. Ponadto od 2017 r. separator płytkowy wymagał cotygodniowej konserwacji, co przekładało się na dodatkowe nakłady pracy i przestoje. Firma potrzebowała remedium, które rozwiązałoby te problemy i poprawiło ogólną wydajność linii.

Modernizacja z firmą Intralox

Pierwotnie firma butelkująca napoje rozważała przeniesienie separatora płytkowego bezpośrednio za maszynę pakującą, co zapewniłoby większą akumulację. Problem polegał na tym, że separator płytkowy miał szerokość 43 cali (1092 mm), a dwa centralne wyjścia 31,5 cala (800 mm), natomiast szerokość przenośnika wynosiła 21,7 cala (552 mm) — nie dało się ich dopasować. Nawet gdyby było to możliwe, taka konfiguracja wciąż wymagałaby cotygodniowej konserwacji, a jej zawodność nadal wpływałaby na wydajność linii.

Rozdzielacz ARB Switch S7000 firmy Intralox to niezawodne urządzenie pozwalające nam skupić się na produkcji. Poleciliśmy to rozwiązanie i zastosowanie innym zakładom naszej firmy, aby pomóc im w osiągnięciu celów produkcyjnych.

Zespół ds. zarządzania inżynierią
Globalna firma butelkująca napoje

Firma butelkująca napoje zwróciła się do Intralox w poszukiwaniu pewniejszego rozwiązania. Po rozważeniu przedstawionych problemów, jak również układu linii, firma Intralox zaleciła montaż rozdzielacza Activated Roller Belt (ARB) Switch S7000 1:2. Charakteryzujące się brakiem odsłoniętych elementów ruchomych urządzenie ARB Switch S7000 cechuje się niskimi wymaganiami konserwacyjnymi i umożliwia manewrowanie produktami przy wysokiej przepustowości. W przypadku tego konkretnego zastosowania nie tylko rozwiąże ono problemy związane z akumulacją — jest także dopasowane do istniejącego przenośnika. Włączając w to kilka innych modyfikacji linii, projekt wdrożono w ramach zaledwie trzydniowego przestoju.

Rezultaty

Montaż rozdzielacza ARB Switch S7000 w zakładzie pozwolił na zmniejszenie częstotliwości konserwacji separatora płytkowego i zwiększenie akumulacji produktów o 60–70%. Skutkiem była natychmiastowa eliminacja wspomnianych problemów wraz z ich kosztownymi konsekwencjami: nieplanowanymi przestojami. Działania te — wraz z mniejszymi wymaganiami konserwacyjnymi rozdzielacza ARB Switch S7000 w porównaniu z separatorem płytkowym — zwiększyły wydajność linii z 80 do 93%, a koszty inwestycji zwróciły się w ciągu pierwszego roku od montażu.

60–70%zwiększenie akumulacji
13%zwiększenie wydajności linii
1rokokres zwrotu