System DirectDrive

Ułatwienia dla biznesu

System DirectDrive™ pomaga poprawić dwa kluczowe wskaźniki: efektywność pracy i ilość produktów, które można sprzedać. Dzięki delikatnej obsłudze produktu i spójnym wynikom zyskujesz większe zyski dla swojej firmy, a procesy w zakładzie stają się prostsze.

Jedyny w swoim rodzaju system DirectDrive

Rewolucyjny system DirectDrive™ firmy Intralox eliminuje nadbiegi i działa bez zakłóceń, zapewniając tym samym płynną i niezawodną pracę spirali. Mocna i lekka konstrukcja oferuje znaczącą przewagę nad metalowymi i tradycyjnymi układami ciernych, szczególnie w zastosowaniach o decydującym znaczeniu, takich jak zamrażanie, chłodzenie lub garowanie.

Zakłady, w których zastosowano system DirectDrive, osiągają wiele kluczowych korzyści, w tym: zwiększona produkcja, krótszy czas konserwacji, uproszczenie procedur sanitarnych, zmniejszony nakład pracy oraz zmniejszone całkowite koszty eksploatacji.

Chociaż producenci innych systemów mogą twierdzić, że ich systemy są podobne, to jednak system Intralox® DirectDrive szczególnie się wyróżnia. Więcej informacji można znaleźć na poniższych stronach.

Analizy przypadków

  • System DirectDrive pozwala wiodącemu przetwórcy drobiu poprawić jakość produkcji i wyeliminować przestoje