Zamrażanie przy użyciu spirali

Taśmy Spiralox® redukują nieplanowane przestoje i podnoszą jakość produktu w mroźniach spiralnych.

Materiał taśmy Spiralox® jest hydrofobowy, co zapobiega wnikaniu wilgoci w głąb taśmy podczas zamrażania i ułatwia zwalnianie produktu. Obszar otwarcia jest zachowany, a czas przebiegu jest dłuższy. A ponieważ taśmy Spiralox są zbudowane z modułów tworzywa sztucznego, wszelkie problemy typowe dla taśm metalowych, jak odłamki pochodzące ze ścierania metalu, zostają całkowicie wyeliminowane. W rezultacie, nadmierne naprężenie i przestoje związane z przekładaniem taśmy zostały wyeliminować lub zredukowane. Jeśli zdarzą się ponownie zatory w produkcji, to taśmy Spiralox umożliwiają naprawę szybką i łatwą, skracając czas przestoju do minimum. A ponieważ nie ma żadnych odłamków pochodzących ze ścierania metalu ani smarów, taśmy spiralne Intralox są łatwiejsze i szybsze w czyszczeniu niż metalowe i inne taśmy spiralne z tworzyw sztucznych.