Wyrastanie ciasta

Zastosowanie taśm Spiralox® daje znakomite efekty zarówno w zastosowaniach dotyczących surowego ciasta, jak i formowanych.

Taśmy Spiralox usprawniają kontrolę i orientację forem oraz zwalnianie produktu. Efekty instalowania taśm Spiralox w aplikacjach wyrastania ciasta to między innymi wyższa jakość produktu dzięki redukcji odcisków i eliminacji czarnych plam, zmniejszenie strat produktów i zapobieganie nieplanowanym przestojom. Modułowa konstrukcja taśm Spiralox sprawia, że naprawy i wymiany są szybkie i proste wydłużając przez to czas pracy do maksimum: bez smarowania, bez potrzeby angażowania specjalnie przeszkolonych osób, bez spawania, bez szlifowania, bez „przekładek”, bez konieczności używania specjalnych narzędzi. A ponieważ ze względu na lekkość i małe naprężenie taśm Spiralox silniki pochłaniają mniej prądu, więc w skali rocznej zużywają mniej energii, co pozwala z kolei na obniżenie jej kosztów.