Chłodzenie

Taśmy Spiralox® zwiększają przepustowość w aplikacjach chłodzenia dzięki inteligentnej budowie i konstrukcji.

Zastosowanie taśm Spiralox w spiralach chłodzących ma ogromny wpływ na wzrost przepustowości poprzez wiele czynników: taśmy Spiralox redukują nieplanowane przestojów, gdyż taśma posiada wysoką wytrzymałość zmęczeniową, zwiększona jest tym samym żywotność taśmy, oraz eliminują kwestie zanieczyszczenia produktu odłamkami pochodzącymi ze ścierania metalu. Taśmy Spiralox są także łatwiejsze i szybsze w czyszczeniu niż taśmy metalowe bądź inne taśmy z tworzyw, z powodu braku smarowania i odłamków pochodzących ze ścierania metalu.