Łączenie AIM

Wzrost prędkości linii oraz redukcja uszkodzeń produktu

Zapobieganie zacięciom, przesuwaniu i nieprawidłowemu ułożeniu produktów przy prędkości linii do 200 stóp/min (60 m/min) pozwala zredukować nakłady pracy i czas przestojów spowodowany usuwaniem zatorów i wyrównywaniem opakowań. Dopasowanie linii pakujących do możliwości zgrzewacza optymalizuje jego wykorzystanie w celu zwiększenia przepustowości, a rezygnacja z zastosowania szyn lub innych elementów na powierzchni taśmy ułatwia czyszczenie i zapobiega powstawaniu zacięć.

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE ŁĄCZENIA

• Podajnik szybkich zgrzewaczy

• Formowanie produktu i linie pakujące

• Odbiór z mroźni spiralnej

• Liniowe wagi

Analizy przypadków

  • Renesans marki Marie dzięki rozdzielaczowi AIM Switch firmy Intralox
  • Ergonomiczne rozwiązanie do obsługi tacek upraszcza czyszczenie i konserwację
  • Innowacyjny przełącznik AIM pomaga firmie Madrange w osiągnięciu celów