Prawda o dezynfekcji taśmy spiralnej

Który materiał jest łatwiejszy do czyszczenia: metal czy plastik?

  • Spostrzeżenia
  • Sierpień 20, 2021
Metalowa spiralna taśma przenośnikowa i plastikowa spiralna taśma przenośnikowa obok siebie, tekst: „Metal LUB plastik”

Przenośniki spiralne mają wyjątkową pozycję na liniach przetwórstwa żywności. Naszym zdaniem jest to obszar zakładu, w którym wysiłki związane z bezpieczeństwem żywności i technologie automatyzacji są zbieżne.

Jeśli w Twoim zakładzie zastosowano spirale, rozumiesz zalety, jakie wnoszą one do działania. Wraz z odpowiednim wyposażeniem i taśmą systemy spiralne pozwalają przetwórcom na kondycjonowanie różnych produktów spożywczych w efektywny sposób, przy zajmowaniu niewielkiej powierzchni.

Wady? Jeśli te przenośniki o znaczeniu krytycznym napotkaną na problem lub ulegną całkowitej awarii, może to mieć wpływ na całą linię produkcyjną.

Możliwość czyszczenia ma kluczowe znaczenie. Aby utrzymać bezpieczeństwo żywności i optymalne warunki pracy, właściciele spirali muszą mieć pewność, że krytyczne elementy systemu, takie jak taśma, mogą być dokładnie oczyszczone. 

Jednakże, mimo powszechnego stosowania plastikowych taśm modułowych w przenośnikach spiralnych, niektórzy przetwórcy żywności twierdzą, że taśmy metalowe są łatwiejsze do czyszczenia. Czy tak jest w istocie?

Aby poznać prawdę, postanowiliśmy znaleźć odpowiedź na następujące pytanie:

Czy w przypadku zastosowania w przenośnikach spiralnych taśmy z tworzyw sztucznych mogą być czyszczone równie skutecznie jak taśmy metalowe?

Pracownik działu odpowiedzialnego za higienę używający latarki do badania plastikowej taśmy przenośnikowej

Anthony Saitta, specjalista ds. bezpieczeństwa żywności w Commercial Food Sanitation, przeprowadził dogłębną analizę, której celem było porównanie stosowanych w spiralach taśm metalowych (ze stali nierdzewnej) i taśm z tworzyw sztucznych (z acetalu) pod kątem ich podatności na czyszczenie. 

„Ważne było, aby podejść do tego naukowo”, zauważa Saitta. „Chociaż normy prawne stają się coraz bardziej rygorystyczne, w najnowszej historii wielokrotnie dochodziło do wycofywania produktów z rynku. Zrozumienie faktów dotyczących skutecznego utrzymania higieny ma kluczowe znaczenie, abyśmy wszyscy mogli osiągnąć nasze cele w zakresie bezpieczeństwa żywności”.

Badania z zakresu czyszczenia zostały przeprowadzone w najnowocześniejszym centrum kontroli kondycjonowania. Dzięki temu Saitta mógł odtworzyć dokładne warunki operacyjne i środowiskowe powszechne w zastosowaniach z zakresu zamrażania i chłodzenia spiralnego.

Metoda

W tym badaniu mieszanka ziemniaczana i mielona wołowina zostały zastosowane indywidualnie na taśmach. Te rodzaje produktów zostały wybrane na podstawie ich składu, warunków przetwarzania, jakim są poddawane, a także powszechności stosowania spiralnych systemów zamrażania w przemyśle warzywnym i mięsnym.

Temperatura otoczenia spirali została obniżona do około -10°F (-23,3°C), a czas przebywania produktów w module wynosił około trzech godzin. Następnie system został poddany procesowi rozmrażania, w którym temperatura została podniesiona do około 45°F (7,2°C).

Zdjęcia obok siebie produktów spożywczych osadzonych w plastikowych i metalowych taśmach przenośnikowych

Zarówno metalowe, jak i plastikowe materiały taśmowe były czyszczone przy użyciu drążków natryskowych typu „clean-in-place” (CIP). Proces obejmował płukanie wstępne, nałożenie środka chemicznego i płukanie końcowe po dwa obroty. Prędkość taśmy ustawiono na około 9,1 m/min (30 stóp/min). Ustawienie drążka natryskowego, temperatury wody, regulacje pompy napędowej i stosowane środki chemiczne zostały wdrożone zgodnie z powszechnymi zaleceniami branżowymi.

Po zakończeniu dezynfekcji przeprowadzono inspekcję w poszukiwaniu pozostałości fizycznych, chemicznych i biologicznych. Następnie przeprowadzono proces wymazu z czystego sprzętu w celu określenia obecności lub braku pozostałości mikrobiologicznych.

Wnioski

Resztki

Po czyszczeniu na plastikowej taśmie modułowej Intralox nie zaobserwowano żadnych widocznych pozostałości. Jednak każdy rodzaj zabrudzenia pozostawiał widoczne pozostałości na materiale taśmy metalowej. Były to kawałki jedzenia lub tłuste pozostałości powierzchniowe, które po czyszczeniu pozostały na materiałach taśm metalowych i pomiędzy nimi.

Mielona wołowina wbita w metalową taśmę po czyszczeniu

Konstrukcja

Konstrukcja i budowa taśmy przyczyniają się do łatwości jej czyszczenia. Taśmy metalowe mają kilka ciasnych wnęk i punktów zaczepienia, w których po czyszczeniu znajdowano żywność. Dodatkowo, nawet po zastosowaniu detergentu i końcowym spłukaniu za pomocą wysokociśnieniowych dysz natryskowych, na niektórych cienkich, okrągłych powierzchniach metalowych taśm pozostawały tłuste pozostałości.

Rada zespołu Intralox: przy wyborze taśmy spiralnej należy brać pod uwagę nie tylko materiał. Istnieją wyraźne różnice w konstrukcji i technice modułowych taśm plastikowych w porównaniu z taśmami metalowymi. 

Liczby

Choć zarówno w przypadku taśmy metalowej, jak i tej z tworzywa sztucznego większość wyników dotyczących liczby bakterii tlenowych mieściła się w dopuszczalnej normie, to w przypadku taśmy metalowej wyniki te były nieco wyższe.

Tekst: „Czy taśmy metalowe są łatwiejsze do czyszczenia niż plastikowe? Dowód naukowy”

Zobacz, jak Anthony Saitta, specjalista ds. bezpieczeństwa żywności w Commercial Food Sanitation, testuje i porównuje możliwości taśm metalowych i plastikowych w zakresie czyszczenia. Zapoznaj się z wynikami.

Konkluzja

Celem badania było ustalenie, czy taśmę z tworzywa sztucznego można czyścić równie skutecznie jak taśmę metalową. Po przeprowadzeniu czyszczenia przy użyciu systemu CIP nie zaobserwowano żadnych widocznych pozostałości na materiale modułowej taśmy z tworzywa sztucznego. Natomiast na materiale taśmy metalowej oraz pomiędzy jej elementami pozostawały widoczne resztki.

Badanie wykazało, że głównym czynnikiem determinującym jego wyniki była nie tyle różna konstrukcja taśm czy typ zastosowanego zanieczyszczenia, co obecność punktów niszowych. Jedzenie i resztki najwyraźniej nie przylepiały się do materiału z tworzywa sztucznego ani nie przyczepiały się do niego, co z kolei zaobserwowano w przypadku taśmy metalowej.

Taśmy plastikowe wykazywały podczas czyszczenia właściwości bardziej pożądane niż metalowe . Modułowe taśmy z tworzywa sztucznego zawierają konstrukcyjnie mniej wnęk, punktów zaczepienia, przekładek i punktów przylegania niż taśmy metalowe. Ponadto formowany plastik ma gładką powierzchnię nośną, idealną do efektywnego czyszczenia.

Anthony Saitta
Anthony Saitta
Specjalista ds. bezpieczeństwa żywności w Commercial Food Sanitation

Podczas gdy niektórzy producenci żywności uważają, że metalowy materiał, z którego wykonane są taśmy, jest z natury łatwiejszy do czyszczenia niż plastik, badania nie potwierdziły tego twierdzenia.

Materiał, z którego wykonane są taśmy plastikowe, nie tylko wykazuje podobne, a w niektórych zastosowaniach nawet lepsze właściwości w zakresie czyszczenia, ale wyniki badań, które przeprowadził Saitta, pokazują również, że projekt i inżynieria w równym stopniu przyczyniają się do tego, jak dobrze można wyczyścić taśmę. 

Na podstawie wniosków z tego badania stwierdzono, że testowane taśmy metalowe wykazują czynniki, w związku z którymi wypadają w porównaniu niekorzystnie pod względem możliwości czyszczenia. Wyniki pokazały, że plastikową taśmę modułową Intralox, dzięki jej właściwościom materiałowym i innowacyjnej konstrukcji higienicznej, można wyczyścić łatwiej niż taśmę metalową w przenośnikach spiralnych.

Mając na uwadze bezpieczeństwo żywności w Twojej firmie na co dzień, ważne jest, aby polegać na danych i wynikach, a nie na wyłącznie na zdrowym rozsądku — zwłaszcza przed dodaniem nowego systemu przenośników spiralnych do zakładu.

Aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach firmy Intralox do zastosowań z zakresu kondycjonowania o krytycznym znaczeniu, odwiedź naszą stronę poświęconą taśmom spiralnym.


Wiadomości i spostrzeżenia