Dlaczego warto wybrać system o małym naprężeniu lub nienaprężany

Jeśli chodzi o system napędzania taśmy, mniej (lub zero) oznacza więcej

  • Spostrzeżenia
  • Maj 10, 2021
Przedstawienie pełnego spektrum systemów: od w pełni naprężanych po nienaprężane wraz z taśmami stosowanymi w każdym z nich

W pierwszych skonstruowanych przenośnikach do wprawiania taśmy w ruch stosowano napęd cierny. Choć takie systemy naprężane są nadal w użyciu, to jednak technologia przenośników poszła zdecydowanie naprzód. 

Z biegiem czasu producenci OEM i przetwórcy żywności zaczęli coraz częściej wybierać systemy pracujące w oparciu o technologię taśm o małym naprężeniu lub taśm nienaprężanych, napędzanych za pomocą kół zębatych — zamiast taśm z napędem ciernym.

Czym dokładnie różnią się te dwa rozwiązania? W jaki sposób pokonano ograniczenia systemów naprężanych?

Niezależnie od tego, czy planujesz budowę nowych przenośników czy modernizację istniejącego sprzętu, przedstawiamy korzyści w zakresie wydajności operacyjnej i bezpieczeństwa żywności, jakie Twój zakład może odnieść dzięki systemom taśm o niskim naprężeniu lub taśm nienaprężanych.

Wydajność operacyjna

W systemie naprężanym, aby taśma mogła pracować prawidłowo, musi być napięta. Jednak rezygnując z takiego rozwiązania, natychmiast osiąga się liczne korzyści.

Poprawiona żywotność taśmy

Kiedy w systemie napędzania taśmy redukuje się lub całkowicie eliminuje naprężenie, zmniejsza się również napięcie, któremu poddane są elementy przenośnika. W efekcie dzięki lżejszym warunkom pracy żywotność taśmy jest przedłużona. W napędzanych za pomocą kół zębatych systemach o małym naprężeniu lub nienaprężanych jest to możliwe dzięki wprowadzeniu zwisu łańcuchowego taśmy w sekcji powrotnej przenośnika. 

„Zwis jest bardzo istotny, ponieważ pełni dwojaką funkcję” — mówi Cornel de Lange, kierownik ds. planowania zastosowań w oddziale EMEA firmy Intralox. „Zwis łańcuchowy pozwala utrzymać naprężenie taśmy na niskim lub zerowym poziomie. Ponadto dzięki niemu taśma może się swobodnie wydłużać i kurczyć”.

Zdjęcie pracownika mierzącego zwis łańcuchowy taśmy przenośnikowej na przenośniku wraz z podpisami: „transportowa strona przenośnika”, „sekcja powrotna przenośnika” i „zwis łańcuchowy”

Zwis łańcuchowy w systemach o małym naprężeniu i systemach nienaprężanych pozwala na przechowanie nadmiaru taśmy, który potrzebny jest do obsługi cyklu termicznego.

Weźmy na przykład zmiany temperatury pracy w czasie pomiędzy zabiegami utrzymywania higieny a produkcją. W miarę jak temperatura spada, taśma kurczy się i skraca na przenośniku. Dzięki temu, że w obszarze zwisu łańcuchowego mamy nadmiar luźnej taśmy, system wykorzystuje tę dodatkową długość do zbilansowania długości całego obwodu, utrzymując w ten sposób naprężenie na niskimi lub zerowym poziomie.  

Zwis łańcuchowy w sekcji powrotnej przenośnika pozwala też na rozluźnienie taśmy. Gdy taśma jest obciążona produktami na górnej, transportowej stronie przenośnika, wtedy jej naprężenie jest większe. Jednak po zejściu z napędu naprężenie znika. 

„To coś w stylu niepracującego weekendu” — mówi Jim Honeycutt, kierownik ds. produktów Intralox ThermoDrive. „Na transportowej, górnej stronie przenośnika taśma pracuje od poniedziałku do piątku, a następnie przechodząc do sekcji powrotnej, rozluźnia się, zbiera siły i przygotowuje do powrotu na stronę transportową”. W systemie naprężanym taśma pracuje praktycznie przez siedem dni w tygodniu i nigdy nie odpoczywa. Nic dziwnego, że jej żywotność jest krótsza.

Porada zespołu Intralox: przeprowadzając modernizację, należy upewnić się, że zespół utrzymania ruchu zakładu został poinformowany o wprowadzonych zmianach. W przeciwnym razie technicy mogą zinterpretować zwis łańcuchowy jako błąd i omyłkowo zwiększyć naprężenie w systemie o małym naprężeniu lub nienaprężanym.

Brak naprężaczy do obsługi

Taśmy naprężane muszą być regulowane na bieżąco. Operatorzy muszą ustawić za pomocą naprężaczy optymalny w swojej ocenie poziom naprężenia taśmy, tak aby nie ześlizgnęła się z przenośnika. Jednak poziom naprężenia musi być kontrolowany i wymaga ciągłej obsługi, ponieważ może z czasem ulegać zmianie. Masa produktu, temperatura otoczenia, wiek taśmy i stopień jej naciągnięcia — to wszystko są czynniki, które wymagają regulowania naprężenia.

Systemy o małym naprężeniu i nienaprężane nie wymagają stosowania żadnych naprężaczy. Nasi eksperci zachęcają nawet klientów, aby modernizowali swoje systemy, wyłączając lub całkowicie eliminując naprężacze. Dlaczego? Ponieważ opracowano już lepsze rozwiązanie do niezawodnego i przewidywalnego napędzania taśmy.

Technologia taśm nienaprężanych to rozwiązanie, które pozwala na niezawodne i przewidywalne prowadzenie luźnej taśmy na przenośniku.

Jim Honeycutt
Jim Honeycutt
Kierownik ds. produktów ThermoDrive w Intralox

Mniej problemów z prowadzeniem taśmy

Gdy napędza się taśmy naprężanie, utrzymywanie ich we właściwym położeniu może być problematyczne. „Taśma ma tendencję do przesuwania się na lewo lub prawo i trzeba ją ciągle regulować, tak aby zapewnić właściwe prowadzenie” — mówi de Lange. 

„Naprężenie taśmy jest źródłem problemów z jej prowadzeniem, a nawet je potęguje” — mówi Honeycutt. „Wyeliminowanie naprężenia z systemu usuwa lub ogranicza problemy z prowadzeniem taśmy. Im mniejsze naprężenie, tym łatwiej jest właściwie prowadzić taśmę. Kiedy tylko naprężenie osiągnie odpowiednio niski poziom, system zaczyna radzić sobie sam. Zachowanie taśmy zmienia się wtedy radykalnie”. 

W naszych systemach o małym naprężeniu i systemach nienaprężanych taśma pozostaje zazębiona z kołami zębatymi, utrzymując właściwe położenie na całej swojej długości bez żadnej interwencji z zewnątrz. To ogranicza nierównomierne zużycie taśmy, przyczyniając się do wydłużenia czasu pracy bez przestojów i zwiększenia niezawodności całego systemu.

Ekspert firmy Intralox, Jim Honeycutt, przedstawia zalety systemu taśm nienaprężanych.

Korzyści w zakresie bezpieczeństwa żywności

Łatwiejszy dostęp do przenośników w czasie trwania procedur utrzymywania higieny

W systemach o małym naprężeniu i systemach nienaprężanych taśma zwisa luźno w obszarze zwisu łańcuchowego, umożliwiając podniesienie taśmy po transportowej, górnej stronie przenośnika. Pozwala to na łatwy i szybki dostęp do przenośnika podczas codziennego czyszczenia, które dzięki temu odbywa się bez wielkiego wysiłku. W systemach taśm o niskim naprężeniu i systemach nienaprężanych konstrukcja całego obwodu taśmy jest uproszczona, co pozwala projektować jeszcze bardziej higieniczne przenośniki i ułatwia dostęp do nich w czasie czyszczenia. 

„To niemal natychmiast oznacza lepszą ochronę reputacji marki, skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa żywności i ograniczenie związanego z nim ryzyka” — mówi Honeycutt.

Brak konieczności wzmacniania tkaniną

Aby zapobiec rozciąganiu, tradycyjne taśmy płaskie są często wzmacniane tkaniną. W razie uszkodzenia taśmy tkanina zostaje odsłonięta i staje się miejscem gnieżdżenia się bakterii.

System nienaprężany umożliwia producentom OEM i przetwórcom żywności stosowanie taśm wykonanych z materiałów niewzmacnianych i dzięki temu wysoko higienicznych. „Pozwala to klientom na wybór bezpiecznych dla żywności, litych materiałów termoplastycznych — higienicznych, wytrzymałych, monolitycznych w swojej konstrukcji i nieprzenikalnych dla płynów czy patogenów” — mówi Honeycutt.

Do czasu wprowadzenia przez Intralox modułowych taśm przenośnikowych w 1971 roku wszystkie taśmy przenośnikowe były naprężane i pracowały w oparciu o napęd cierny.

Modułowe taśmy z tworzyw sztucznych opracowano w celu rozwiązania problemów generowanych przez taśmy metalowe, a taśmy ThermoDrive w celu zagwarantowania wyższego poziomu bezpieczeństwa żywności bez rezygnacji z równie wysokiej niezawodności operacyjnej.

Dlaczego więc nadal powszechnie stosuje się systemy taśm naprężanych? Biorąc pod uwagę ogromne korzyści wynikające ze stosowania technologii obniżających lub całkowicie eliminujących naprężenie taśmy — to bardzo dobre pytanie. 

Jak mówi Honeycutt, „To naprawdę proste. Kiedy usuwamy naprężenie, natychmiast wszystko staje się lepsze i szybsze”. 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami pomocy technicznej, aby uzyskać informację na temat optymalnej konfiguracji taśmy przenośnikowej.


Wiadomości i spostrzeżenia